Тест аз фанни забон ва адабити. Саволномаи тести аз фанни забон ва адабиёти точик » Avasto

Тест аз фанни забон ва адабити Rating: 6,7/10 484 reviews

Мохият ва табиати забони точики. Зарурат ва ахамияти кабули Конуни забони ЧТ » Avasto

тест аз фанни забон ва адабити

Дар баробари он, адабиёти бадеӣ ба ҳиссу таассуроти хонанда таъсир расонида, ба ҳодисаҳои мусбати ҳаёт таваҷҷўҳи ўро бедор месозад, ўро бо ҳаёту зиндагӣ дилгарм намуда, ба муборизаҳову талошҳои рўзгор омода менамояд. Ба замми ин дар натичаи ба миён омадани фарқиятҳои намоён дар инкисофи сиёсӣ, динӣ ва ичтимоии кишварҳои олами форсизабон, хусусан баъд аз қарни пурошӯби 16-ум дар байни шеваҳои ҳам адабӣ, ҳам гуфтугӯии минтақаҳои гуногун номонандиҳои чиддие пайдо гаштанд. Моҳият ва табиати забони тоҷикӣ Одам аз модар ба дунё бе забон меояд, лекин дар рафти парвариш ва тарбия ҳар лаҳза сухани модарро шунида мегирад. Дар ин ҷода халқи тоҷик ҳампанҷа надорад, зеро танҳо шоирони соҳибдевон дар таърихи адабиёти тоҷик беш аз шашуним ҳазор буда, ашъори шоирони девонашон маҳфуз намондаву осори мансури таълифгардида ба он дохил намешаванд. А 14 хелВ 6 хел С 10 хелД 2 хел 12. Адабиёти бадеӣ ба инсон барои расидан ба мақсад ёрӣ менамояд ва одамонро ба ҳаёт, ба зиндагӣ дилгарм, шердил, боғайрат ва ўҳдабаро мегардонад.

Next

Забони тоҷикӣ — Википедия

тест аз фанни забон ва адабити

Вобаста ба сањењнокї ва таъиноти маќсаднокашон нивелиронї ба кадом намудњо таќсим мешавад? Геодезияи назарявиро дар аксар вакт, чи тавр ном мебаранд? Тести оддӣ Шакли дурусти феъли «to be»-ро интихоб кунед: My brother ---- an economist. Barnoma Doro 500 Savola ҷavob al Fanny Adabiyoti meboshad. Қобили таваччуҳ аст, ки қоидаҳои имлои забони точики аз тарафи Ҳукумати Чумҳурии Точикистон бо қарори махсус тасдиқ карда мешавад ва дуррави аз ин қоидаҳои имлои забон қонуншикани ҳисоб меёбад. А сохтаВ сода С мураккабД таркибӣ 8. Тести оддӣ «Экономикс» чиро эътироф мекунад? Классификатсия ба ду ҷудо шуда намудҳои варзиши Олимпӣ ва ғайриолимпӣ, зимистона ва тобистона.

Next

Тестхо Саволу чавоб,Тесты,Вопр

тест аз фанни забон ва адабити

Лафзи ишқу дилбари гӯйи варо, Ҳарчи мегӯйи, бигӯ. Нивелир аз чанд ќисмњои асосї иборат мебошад? Мақсади шоир хушгузаронии умри азиз, рў овардан ба шодию нишот ва баҳрабардорӣ аз ҳаёт аст. Ба офатҳои техногенӣ чӣ дохил мешавад А. Худи устод ин маъниро ба тари. Адабиёт таърихи халқ, андозаи ҷаҳонбинӣ, тафаккури бадеӣ, хазинаи зеҳнӣ, тавоноии ақлонӣ ва бардоштҳои мафкуравии инсоният аст ва аз сабаби он ки фанни миллист, пас бурду бохти ҳамон миллату халқият низ ҳаст. Шоироне чун , , , , , ва дигарон мазомине чун ҷанги меҳанӣ алайҳи Олмони нозӣ, васфи ҳизби коммунисти Шуравӣ, ситоиши миллати бузурги рус, пролетариат ва ҳамбастагии хурдамиллиятҳои шуравии собиқро ба мазомини аслии шеъри худ табдил месозанд.

Next

Саволномаи тести аз фанни забон ва адабиёти точик » Avasto

тест аз фанни забон ва адабити

Яъне ба ҳамин тариқ, шоирон бартарию афзалияти ҳунари худро васф намудаву нуқсони ашъори ҳампешагонашонро хотиррасон кардаанд. Румб то чанд дараља шуда метавонад? Азбаски дар ин мактаб чанде аз бача. Танҳо дар як шаҳри зиёда аз 1 млн сукунат доранд. Фақат ба гӯиши тоҷикӣ 48,6 миллион 2018 нафар гап мезананд. Инон иборатанд аз устод , ки оғозгари ин раванд аст, устод ва устод ба дунболи ӯ. Адабиёти бадеӣ, ки ба инсон сару кор дорад ва мақсади асосии он тарғиби хислатҳои ҳамидаи инсон ва маҳкум намудани аъмоли разила буда, барои ба мақсад расидани одамон дар ҷомеа кўмак мерасонад.

Next

АДАБИЁТ

тест аз фанни забон ва адабити

Дар элементи механикии хок ҳаҷми заррачаҳо фарқ мекунад Дар раванди бодхӯрдашавӣ ҷинсҳои кӯҳи ҳолати табии худро тағир меёбад, маҳсули бодхурдашави таркиби омехта аз заррачаҳои минералӣ ҳаҷмии гуногун дошта ҳосил мешавад,ки онро элементи механики хок меноманд? Ҷумлаҳои пайрав чанд хел мешаванд? Моҳият ва табиати забони тоҷикӣ. Нивелир ба сепоя бо чї мустањкам карда мешавад? Инсон фикр карда сухан мегўяд. Илова бар ин, Сомониён аз забони форсии дарӣ ҳамчун силоҳи сиёсӣ дар баробари тозиён барои расидан ба истиқлолияти комил истифода мекарданд. Меъёри забон қоидаҳои аз тарафи умум қабул шуда, дар бобати калимасозӣ, калимабандӣ ва талаффуз аст. Ё худ Хоқонии Шарвонӣ баъд аз ҳаким Саноии ғазнавӣ дуюмин шоир аст, ки дар ашъори худ бо олами улвӣ сару кор мегирад, зеро аз шоирон ҳампанҷаи худро намеёбад.

Next

Мачмўи саволу чавобхои тести аз фанни «Геодезияи оли» барои донишчўёни бахши

тест аз фанни забон ва адабити

Аввалҳо ба ин мақсад сангчаҳо, ресмонҳо ва дигар чизҳоро кор мефармуданд. Имлои забони точики аз қоидаҳои дуруст навиштани овозҳо, кўчонидани қисми калима аз як сатр ба сатри дигар, навишти дурусти ҳиссаҳои нутк, қоидаҳои ҳарфи калон иборат аст. Сулолаи дигари маҳаллӣ, ки ҷонишини Тоҳириён гардид 873-903 буд. Тести оддӣ Калимаи география авалин маротиба аз ҷониби кадом олим пешниҳод шудааст? А муаллимВ муҳандис С табибД ихтироъкор 7. Магар ахбори ў аз ахбори сарчашмаҳои таърихӣ бо тафсилу мўътамад ва боарзиштару судмандтар нест? А чор хелВ ду хел С панҷ хелД шаш хел. Забони тоҷикӣ рӯз то рӯз рушд мекунад ва садҳо вожаҳои нав ба таркиби луғавии забони он ворид мешаванд.

Next

АДАБИЁТ

тест аз фанни забон ва адабити

Бар ин гурӯҳ аз забонҳои имрӯзаи зинда ғайр аз тоҷикӣ ду забони дигар, ин ҳам бошад, форсии навин теҳронӣ , яъне забони Эрони имрӯза ва забони дарӣ — кобулӣ, ки дар боло аз он сухан рафт, тааллуқ доранд. Ин теғ на аз баҳри ситамгорон кардаанд, Ангур на аз баҳри набиз аст ба чархушт Исо ба раҳе дид яке кушта фитода, Ҳайрон шуду бигрифт ба дандон сари ангушт. Хуллас, забони тоҷикӣ забонест, ки дастгоҳи давлатию тахассусиро ба ҳаракат меорад. Ва албатта, наметавон қайд накард ин нуктаро, ки тамоми адабиёти форсии kлассикӣ ба хатти форсӣ навишта шуда ва ин хат то ҳануз дар Эрону Афгонистон ҷорӣ аст, миллати тоҷик бошад, аз сабабҳои сиёсӣ ду бор тайи 80 соли охир алифбояшро дигар кард, аввал аз ҳуруфи форсӣ ба лотинӣ, баъд ба кириллик гузашт. Тести оддӣ Диншиносӣ кай ба илмҳои ҷомеашиносӣ ворид гардид? Хангоми ченкунињои кунљи аз кадом ченак истифода мебаранд? Баръакс, кӯшиш карданд, ки дини исломро дар қаламрави худ таҳким бахшанд ва огоҳона ё ноогоҳона баҳри густариши забону адабиёти араб мусоидат карданд.

Next

Тест аз Адабиёт 2.0 apk

тест аз фанни забон ва адабити

A Системаи оператсионӣ-ин маҷмӯи барномаҳо, ки ҳамаи таҷхизотҳои компютер ва таҷхизотҳои берунаро идора мекунад. «Шоҳнома» моли адабиёт-шеър аст ва эҷодкори он шоири ҳакими Тўсӣ. Шоирони форс-тоҷик: Рўдакӣ, Фирдавсӣ, Унсурӣ, Фаррухӣ, Манучеҳрӣ, Носири Хусрав, Саноӣ, Аттор, Хоқонӣ, Низомӣ, Заҳири Форёбӣ, Анварӣ, Хусрави Деҳлавӣ, Ҳасани Деҳлавӣ, Саъдӣ, Салмони Соваҷӣ, Хоҷуи Кирмонӣ, Ҷалолуддини Балхӣ, Убайди Зоконӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли Хуҷандӣ, Ҷомӣ, Ҳилолӣ, Мушфиқӣ, Калими Кошонӣ, Соиби Табрезӣ, Нозими Ҳиротӣ, Сайидо, Бедил, Возеҳ, Шоҳин ва дигарон, ки шашуним ҳазори онҳо соҳибдевонанд, ҳар кадом сабки хоси худ, ҷою макон ва мақоми хешро доранд. Тести оддӣ Асосгузорони иқтисодиёти сиёсии классикӣ: + А. Классификатсия ба д Tags: Added: 18.

Next