Тафсири кодекси чинояти. Карорхои Хукумати Чумхурии Точикистон

Тафсири кодекси чинояти Rating: 8,8/10 148 reviews

Моддаи дар Кодекси чиноятии ЧТ

тафсири кодекси чинояти

Давлатови нохияи Рудаки карор дорад ва ба хеч кас фурухта нашудааст. Маънои Веда дониши муқаддас буда, маҷмўи гимнҳо, дуоҳо, анъанаҳо, қурбоникуниро дарбар мегирифт. Бо чунин дар назар доштан самтхои афзалияти сиёсати хоричии Точикистонро дипломатияи дучониба, бисёрчониба, иктисоди, хамкори дар сохаи об, фарханги, башардустона ва иттилооти ташкил медихад. Дар ин маврид давраи баҳисобгирӣ набояд аз як сол ва давомнокии кори ҳаррўза смена аз 12 соат зиёд бошад. Ҳамкорӣ миёни мақомоти гуногуни намояндагии кормандони ташкилот ҳавасманд карда мешавад.

Next

Реферат: Фалсафаи Хинду Чини кадим

тафсири кодекси чинояти

Намояндаи конунии ноболиг Дар парвандахо оид ба чиноятхое, ки аз чониби ноболигон содир шудаанд, чихати иштирок дар парванда хатман намояндагони конунии онхо бо тартиби мукарраркардаи Кодекси мазкур чалб карда мешаванд. Амали Қонуни ҷиноятӣ дар замон 1 Ҷиноят ва сазовори ҷазо будани кирдор бо қонуне, ки дар вақти содир намудани он кирдор амал мекунад, муайян карда мешавад. Нисбат ба масъалаи худсарона сохтани бунгохи тибби бошад, дар даст нусхаи лоихаи сохтмони бинои бунгохи тибби, ки онро раиси чамоати дехоти Чортеппа С. Ҷавобгарии пурраи моддии корманд барои камомади арзишҳое, ки ба ў дар асоси шартномаи махсус супорида шудаанд Корманде, ки бо пул ё арзишҳои молӣ сарукор дорад, барои камомади онҳо, ки ба ў дар асоси шартномаи мхсус супорида шудаанд ҷавобгарии пурраи моддӣ дорад. Суд барои амали намудани хукук ва ухдадорихои мурофиавии тарафхо шароит мухайё мекунад. Кафолат барои кормандоне, ки ҷиҳати ташхис ба муассисаи тиббӣ фиристода мешаванд Дар давраи ҷиҳати ташхис дар муассисаи тиббӣ қарор доштани кормандон, ки бояд аз чунин ташхис гузаранд, музди меҳнати моҳонаи онҳо дар ҷои корашон нигоҳ дошта мешавад. Гарав ба шарте татбик карда мешавад, ки товони зарари моддии бо чиноят расонидашуда пурра баргардонида шуда бошад.

Next

Карорхои Хукумати Чумхурии Точикистон

тафсири кодекси чинояти

Бекор кардани шартномаи қарордоди меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо Бекор кардани шартномаи қарордоди меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо бояд асоснок бошад. Касе намепурсад, ки барои чи баъди гузаштани ин кадар мухлат ин масъала ба хотири Э. Бо талаби корманд ва ё мақоми манфиатдор корфармо вазифадор аст дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Кодекси мазкур ба онҳо дар бораи сабабҳои рад карда шудани қабул ба кор ба таври хаттӣ иттилоъ диҳад. Барои шиносои инчунин далелхои шайъи пешниход гардида, бо хохиши айбдоршаванда ё химоятгари у фонограмма, сабти видео, кинофилмхо, слайдхо, ба шарте, ки онхо ба протоколи амали тафтиши замима гардида бошанд, барои шунидан ва тамошо кардан низ пешниход мешаванд. Хабси муросилоти почта, хабархои телеграфи ва хабархои дигаре. Меҳнати гурўҳҳои алоҳидаи кормандон вобаста ба шакли моликияти ташкилот, ки корманд бо он муносибати меҳнатӣ дорад, шароит ва характери меҳнат, характери алоқаи меҳнатии корманд бо ташкилот, шароити табиию иқлимӣ ва дигар омилҳои объективӣ метавонад дорои хусусиятҳои хос бошад ва бо санадҳои қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мегардад. Дар ҳафтаи панҷрўзаи кор ба кормандон дар ҳафта ду рўзи истироҳат ва дар ҳафтаи шашрўзаи корӣ - як рўз истироҳат дода мешавад.

Next

Мизи мудаввар: Талош барои решакан кардани шиканҷа

тафсири кодекси чинояти

Қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1 Қонуни ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳамин Кодекс иборат аст. Бо дар назар доштани натичахои тачрибакунони ва таъмини дастрасии ахоли, аз чумла кишри осебпазири чомеа ба адолати суди дар хамаи шахру нохияхои Чумхурии Точикистон таъсис додани бюрохои давлатии хукуки зарур аст. Муҷозоти интизомӣ Корфармо ҳақ дорад барои вайрон кардани интизоми меҳнат, яъне бо гуноҳи корманд иҷро нашудан ё ба таври лозима иҷро нашудани ўҳдадориҳояш муҷозоти зерини интизомиро истифода намояд. Дар тафтиши пешаки фахмонда додани хукукхои айбдоршаванда Муфаттиш айбдоршавандаро бо карори ба сифати айбдоршаванда ба чавобгари кашиданаш шинос намуда, вазифадор аст, ба у хукукхояшро, ки моддаи 47 Кодекси мазкур муайян кардааст, фахмонда, дар ин бора дар карор сабт кунад. Баъди додани нишондод муфаттиш метавонад ба хар кадоме аз пурсишшавандагон савол дихад. Масъулият барои иҷро накардани қонунгузорӣ оид ба шартномаҳо ва созишномаҳои коллективӣ Масъулиятро барои саркашӣ аз иштирок дар гуфтушунид, барои вайрон намудан ва иҷро накардани шартнома ва созишномаи коллективӣ қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайн мекунад. .

Next

Реферат: Фалсафаи Хинду Чини кадим

тафсири кодекси чинояти

Бастани шартномаи қарордоди меҳнатӣ Шартномаи қарордоди меҳнатӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, дар ду нусха тартиб дода, аз ҷониби тарафҳо имзо карда мешавад. Дар холатхои пешбининамудаи конун ва Кодекси мазкур дар ин руйхат танхо тахаллуси шахсоне, ки бояд ба мачлиси суд даъват карда шаванд, сабт мегардад. Озод кардани шахс аз чавобгарии чинояти бо сабаби ошти шудан бо чабрдида Суд, судя, прокурор дар асоси моддаи 73 Кодекси чиноятии Чумхурии Точикистон, инчунин муфаттиш ва тахкикбаранда мутобики моддаи зикршуда ва бо ризои прокурор хукук доранд: — дар асоси аризаи чабрдида ё намояндаи конунии у нисбат ба шахси чинояти начандон вазнин ё дарачаи миёна содиркарда, ба шарте ки бо чабрдида ошти шуда, товони зарари ба у расонидаашро баркарор карда бошад, огози парвандаи чиноятиро рад кунанд; — парвандаи чиноятиро бо озод кардани шахс аз чавобгарии чинояти катъ кунанд. Камолова ба у ягон чазои гайрихабси диханд. Маҳдудиятҳое, ки дар қисмҳои панҷум ва шашуми ҳамин модда муқаррар шуда, барои нигоҳ доштани маблағ аз музди меҳнат ҳангоми иҷрои корҳои ислоҳкунӣ ва рўёнидани алимент барои кўдакони ноболиғ, ҷуброни зарари ба саломатӣ расонидашуда, ҷуброни зарар ба шахсоне, ки ба онҳо дар натиҷаи вафоти саробон зарар расонида шудааст ва ҷуброни зарари дар натиҷаи ҷиноят расонидашуда ҷорӣ намегардад. Барои мўҳлати қатъи кор ҳамчун барои бекористӣ на бо гуноҳи корманд ҳақ дода мешавад. Агар махалли содир шудани чиноятро муайян кардан имконнопазир бошад, парванда тобеи он суде мебошад, ки дар доираи худуди фаъолияти он пешбурди тафтиши пешаки ё тахкики парванда анчом дода шудааст.

Next

Хусейнов С.Х. Чиноятхо ба мукобили хаёт [DOC]

тафсири кодекси чинояти

Таълимоти моддагароёнаи чорвакҳо ва ҷараёни идеалистии ҷайнизм 3. Вайрон кардани коидахои зидди сухтор 1 Вайрон кардани коидахои зидди сухтор аз чониби шахсе, ки ба ухдааш риояи ин масъулият гузошта шудааст, агар он дар давоми соли баъди татбики чазои маъмури содир шуда бошад,- бо чарима ба андозаи аз панчсад то хаштсад нишондиханда барои хисобхо ё махдуд кардани озоди ба мухлати то се сол чазо дода мешавад. Бахусус вақте духтур мебинад, ки шахс шиканҷа шудааст ва чӣ вокуниш медиҳад, чӣ гуна ҳуҷҷатгузорӣ ва муоина бояд кунад, омӯзиш дода шуд. Манбаъҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба онҳо вобаста Манбаъҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба онҳо вобаста инҳо мебошанд: 1 Конститутсияи Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон; 2 Кодекси мазкур; 3 қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 4 Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; ҚҶТ аз 26. Камолова уро дар гирифтани пора тухмат карда буд. Корфармоёни дигар бояд тарифҳои муқарраршударо барои тафриқаи музди меҳнати кормандон ҳамчун кафолати ҳадди ақали музди меҳнат истифода баранд.

Next

Моддаи дар Кодекси чиноятии ЧТ

тафсири кодекси чинояти

Озмоиши тафтиши ба шарте ичозат дода мешавад, ки он ба саломатии иштирокчиёнаш хавфнок набошад. Вобаста ба хусусигардонии заводи таъмири трансформаторхо бошад, он ба воситаи Кумитаи давлатии идораи амволи давлатии Чумхурии Точикистон ба тарики музояда аз тарафи Хушов Ш. Музди меҳнат ҳангоми якҷоякунии касбҳо вазифаҳо ва муваққатан иҷро намудани вазифаи кормандони ба кор ҳозирнабуда Ба кормандоне, ки дар як муассиса дар баробари кори асосии бо шартномаи қарордоди меҳнатӣ тасдиқшудаи худ аз рўи ихтисос, дараҷа ва вазифа дар муддати бо қонунгузорӣ муқараркардаи давомнокии рўзи корӣ басти корӣ бе озодшавӣ аз кори асосӣ корҳои иловагиро аз рўи дигар ихтисос иҷро мекунад, барои якҷоякунии касбҳо вазифаҳо , васеъ шудани доираи хизматрасонӣ зиёд шудани ҳаҷми корҳои иҷрошаванда ё иҷрои вазифаҳои кормандони муваққатан ба кор ҳозирнабуда иловапулӣ дода мешавад. Ҳангоми гум кардан, хароб намудан ва дуздидани молу мулки корфармо, ки ба фондҳои воситаҳои асосӣ мансубанд, андозаи зиён аз рўи нархи бозории роиҷи маҳалли мазкур дар рўзи расонидани зиён аммо на камтар аз арзиши балансӣ бо назардошти дараҷаи фарсудагии амвол ҳисоб карда мешавад. Ҷойи пардохти музди меҳнат Музди меҳнат ба корманд чун қоида бевосита дар ҷойи иҷрошудаи кор дар ташкилотҳо пардохта мешавад. Камоловаро, бо моддаи 135 кисми 2 айбдор карданашон мутаваччех мешавем.

Next

Реферат: Фалсафаи Хинду Чини кадим

тафсири кодекси чинояти

Ба корманд ва шахсоне, ки таҳсилро хатм кардаанд, музди меҳнат вобаста ба маоши тарифӣ дар ҷойи нави кор, барои рўзҳои ба роҳ баромадан ва дар ҷойи нави истиқомат ҷо ба ҷо шудан, ҳамчунин дар ҳолати дар роҳ будан, аммо на зиёда аз шаш рўз дода мешавад. Корфармо вазифадор аст дар мўҳлати муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз кор озодшавии дар пешистодаи кормандон бо нишон додани ихтисос, дараҷаи касбӣ ва ҳаҷми музди меҳнати онҳо ба мақоми дахлдори давлатии шуғли аҳолӣ маълумот диҳад. Камолова кормандони чамоати дехоти Чортеппа аз 28. Карор бояд аз тарафи макомоти тахкик ичро карда шавад. Бихон, мулоҳиза рон, камбудиҳои моро ба рӯи мо бигӯ, то ислоҳ шавем. Ҳадафи мусобиқа расидан ба нуги як бурҷи хело баланд буд. Ҳангоми ташхиси кормандон дар марказҳои бемории касбӣ музди меҳнати моҳонаи онҳо дар тамоми давраи дар марказ буданашон нигоҳ дошта мешавад.

Next

Тафсири Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон — Википедия

тафсири кодекси чинояти

Чунки ба ин самт аз хисоби бучети давлат бояд маблагхои зиёд равона карда шаванд. Сарчашмаҳои аввалини фалсафаи Ҳинди қадим, таълимоти локаята 2. Зиёне, ки ба корманд ҷуброн карда мешавад Корфармо ба корманд ҳама гуна зиён аз ҷумла зиёни маънавӣ - ро, агар дар Кодекси мазкур тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад, пурра ҷуброн мекунад. Нигох доштани далелхои шайъи Далелхои шайъи бояд якчоя бо парвандаи чинояти нигох дошта шаванд. Андозаи музди меҳнат бо мувофиқаи байни корманд ва корфармо муқаррар карда мешавад. Додани рухсатии ҳарсола ба шахсоне , ки аз профилакторияҳои табобатию меҳнатӣ баргаштаанд Рухсатиҳои ҳарсола ба шахсоне, ки аз профилакторияҳои табобатию меҳнатӣ баргаштаанд, барои муддати кори воқеӣ дар ҷои кори охирин дода мешавад.

Next