Мухаббат ба ватан иншо. МЕХРИ ВАТАН

Мухаббат ба ватан иншо Rating: 9,5/10 1709 reviews

Иншо Дар Бораи Точикистон Ватани Навруз Аст

мухаббат ба ватан иншо

Ту чашмаи хаёти инсон хасти ва хаёти инсон ба ту вобаста аст. Рочеъ ба маснавии «Х,айрат-ул-аброр» ва идомаи анъанахои «Махзан-ул-асрор» дар он дар як маколаи кучаки профессор А. Тоҷикистон кишваре кӯҳистонӣ буда ва 93 дарсади сарзамини он аз 300 то 7495 м баландтар аз сатҳи дарё аст. Аммо толибилмони мо вақте ба ин шаҳрҳо мерафтанд , ба ҷуз аллома Б. Дар «Матлаъ-ул-анвор» масоили барои ахди башар мухдм буда ба таври умумй тахдил шудаанд. Ҳамин тавр,ин иди бостон -Иди модар дар даврони истиқлолият аз нав. Падару модарба хотири бавоя расониданва тарбияи фарзандон азобхои зиёде кашида, тамоми машаккатхои зиндагиро сабру тахаммул мекунанд.

Next

Хурмати Падару Модар

мухаббат ба ватан иншо

Мӯҳлати ваколати Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон 5 сол аст. Шукуфоии Ватан ба масъулиятшиносӣ ва некандешии мо вобаста аст: Ҳиммат агар ҳимати мардон шавад, Мӯр тавонад, ки Сулаймон шавад. Дар ашъори Ҳабиб Юсуфӣ Ватан ба таври мушаххас ва образнок тасвир ёфтааст. Дар хошияи «16 рузи пешгирии зуровари дар оила» дар толори мачлисгохи. Дар давраи сохтмон зиёда аз се ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис меёбад. Замоне, ки ибни Хубайра Имом Абуханифаро барои мунши шудан даъват дод ва эшон имтиноъ варзид ва бар асари он ба Имом Абуханифа шаллок заданд, модари Имом зинда буд ва бисёр нигарон шуд. Хидмати волидон кори бузург буда, дар Куръони карим ишорахо бар он аст, ки ба хотири накуи бар падару модар дархои бихишт ба руи фарзандон кушода шаванд.

Next

Иншо Дар Борай Ишку Мухаббат

мухаббат ба ватан иншо

Ғафуров, ки Институти шарқшиносиро сарварӣ мекарданд, дигар такягоҳе надоштанд. Корхонаҳои саноатии истеҳсолӣ ва диг. Равшан аст, ки сабки адабиёти шеъри ин давра сабки хуросонй аст, ки майл ба содабаёнй дошта, васфу тасвири табиат аз хусусиятхои махсуси он аст. Рӯдакӣ — шоири барҷаста, асосгузори адабиёти форсу тоҷик, аввалин шуда забонро ташаккул дод ва онро дар назми худ истифода бурда, якчанд жанрҳои адабии он замонро ба вукуъ овард. Хулоса, дар даврони шуруй адабиёт дар шеъри форей наздик ба табиат ва дурй аз муболиг- а дар лафзу маънй дида мешавад» 5. Дар асоси ин изҳорот Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори махсуси хешро «Дар бораи эълон шудани истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул намуд.

Next

Ватан иншо узбекча

мухаббат ба ватан иншо

Ӯ аз ҷумла гуфт, ки дар парчами Куруши Кабир уқоб акс ёфта буд, ки он рамзи қудрат ва тавонмандӣ буд. Дар солҳои 1917 — 1921 дар ин кишвар муборизаи хунин барои пойдор намудани тартиботи шӯравии коммунистӣ шуда гузашт, ки боиси хиҷрати қисми ахолӣ аз Ватан гардид. Муаллиф чо- чр аз ашъори Фирдавси, Ь атрон, Унсури, Фаррухй, Манучехрй ва дигарон абёти зиёде овардааст, бе он ки он байтхрро аз диди тахк ік, гузаронад, зеро ин кор аз доираи нияти муаллифи китоб берун буд. Узбекча Шер 2017 Менда Сохта Дустлар Коп Жуда. Биҳишт, ки ризои модарон аст, дар зери қудуми Модарон аст. Бо вучуди он ки кисмхои асосии маснавихои мавриди баррасии мо 40-бобй хастанд, яъне, аз 20 боби маколот ва 20 боби хикоёт фарохам омадаанд, лекин кисма гхои хотимавии онхо байни хам фарк доранд. Иншоотҳои бузурги ин кишвари азиз дар ҳар гушаву канори он тақвиятдиҳандаю далели ҳамаи гуфтаҳои болоанд.

Next

Иншо » Avasto

мухаббат ба ватан иншо

Аз он беҳ ки кишвар ба душман диҳем. Фирдавсӣ ин сарзамин Тӯрон хонда шудааст. Ин тахорати ботинй аз пок сохтани дил, бадаршавй аз хештан, дар масчид номи Худоро бар забон ронда, ба он бо пои рост ворид гардидан иборат мебошад. Мекунам шукри каму бисёри ту, Мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. Агар модари аслӣ моро ба дунё оварда бошад, Ватан ба сарамон дасти навозишкорона гузошта, ба¬рои идомаи зиндагии рангин оғӯш кушодааст. Дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон шаҳрвандон ширкат варзида, метавонанд ба дигаргунишавии самти инкишофи сиёсат таъсир расонанд. Муҳлати ваколати Маҷлиси намояндагони халқ 5 сол аст.

Next

Иншо Дар Бораи Парчам

мухаббат ба ватан иншо

Шоири шинохтаи точик Лоик Шералй ибтидои Ватанро аз гахвора ва шири поки модар донистааст: Ватан cap мешавад аз гохвора, Зи шири поку аз пистони модар, Ватан cap мешавад аз он тавора, Ки онро сохта дастони модар. Раиси ҷумҳури Тоҷикистон доштани парчам, саф оростан зери он ва эҳтиром ба онро аз фарҳанги кӯҳани мардуми тоҷик унвон кард. Тоҷикистон ба мамлакати хоҷагидориаш индустриалӣ — аграрӣ табдил ёфт, фарҳангу санъатӣ миллӣ эҳё гардид. Имруз сиёсати кадом аз давлатхо дархуру кобили тахаммул аст? Имруз таьрих аст ва тифли ман 1-руза аст,фардо 2-юмин рузи уро чашн мегирам,пасфардо 3-умин,фардои пасфардо 4-умин,бо хамин тарик хар рузи ин кудакро чашн мегирам,то замоне,ки бирасад ба мархилаи булуг. Мураттибон: Баҳриддини Алавӣ ва Ромиши Лоиқзода. Аз ин рў, эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои деринаи таърихӣ ва фарҳангиву маънавии миллӣ ва гузашта аз ин, эҳтироми миллат ва давлату давлатдорӣ мебошад, зеро парчам дар баробари Конститутсия, Нишон ва Суруди Миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб мешавад. Сухомлинский мазмуни мафҳуми «Ватан»-ро одилона ба мафҳумҳои «Инсон», «Маънои зиндагй», «Меҳнат», «Қарз», «Оила», «Забони модарӣ», «Муҳити табиат», «Садоқат» алоқаманд мекунад.

Next

иншо дар бораи модар ва иди модар 8

мухаббат ба ватан иншо

Ба ивази саҳми гузошташуда ва сохтани ин нерӯгоҳ, Ҷумҳурии Исломии Эрон, баъди ба истифода супоридани нерӯгоҳ, барқи онро 12,5 сол истифода мебарад. Хушбахтем, озоду бофарогат зиндагй мекунем, офтоби гармталъат саховатмандона ба сарамон нуру зиё ва мехру мухаббат эхе намуда, шодиамонро афзун мегардонад. Оре, бе устод кас наметавонад аз доираи тафаккури махдуд берун гашта, оламу одамро дарк намояд. Ин муаллиф дар хусуси х ар гулу гиёх. Инсон — фардиятест, ки дорои ақлу заковати бузург буда, мебинад, мешунавад, дарк мекунад ва ҳамаи дидаву шунидаҳояшро бо ёрии ақлу идрок натичагирӣ намуда, худро аз бадию ноҷуриҳо дар канор мегирад. Тибқи натиҷаи ҷамъбасти интихобот, 41 вакил аз ҳавзаҳои якмандатӣ ва 22 вакил аз ҳавзаи ягонаи умумиҷумҳуриявӣ интихоб гардиданд.

Next

Иншо дар бораи Точикистон (Ватан)

мухаббат ба ватан иншо

Истилои арабҳо ба Осиёи Миёна дигаргуниҳои зиёде овард. Тeмур бoбoмдан сeн мeрoс қoлгансан, Тупрoғинг азиздур қарич eринг шoн. Ин амал барои рушди иқтисодиёт ва беҳдошти саломатии аҳолӣ зарар мерасонад. Оре, тамоми хастии вучуди мо аз модар аст, махз бо туфайли чонкохонии модар мо ба дунё омада, одам ном гирифтем. Ватане, ки хар хасу хору хоки он бошандагонашро муқаддасу гиромист.

Next