Иншо дар бораи навруз. Дар бораи Навруз

Иншо дар бораи навруз Rating: 7,6/10 1531 reviews

Шеърхо Наврӯз шеърхо дар васфи

иншо дар бораи навруз

Навр ӯ з дар Узбекистон Ҳар иде аз ҷумла иди Наврӯз дар Узбекистон бо руҳи сиёси доир карда мешавад. Хафт син ин хафт номгуи чизхоест, ки аввали саршавии онхо бо харфи — с син сар мешаванд. Дар алифбои форсӣ «Син» ва «Шин» ҳарфҳои «С» ва «Ш» мебошад. Сабзи — Рамзи сабзиши табиатро дорад 4. Абулкосим Фирдавси Зи куи ёр меояд насими боди наврузи, Аз ин бод, ар мадад хохи, чароги дил барафрузи.

Next

Шеърхо Наврӯз шеърхо дар васфи

иншо дар бораи навруз

Согласно древнегреческому историку Арриан, даже после падения династии Ахаменидов, Александр Македонский после трех лет и десяти месяцев боев за Курушкаду Истравшан женившись на согдийской принцессе Рухшоне греческий — Роксана , когда первый раз на площаде Гули Сурх стал свидетелем празднования Навруза, издал указ о празднования Навруза во всех его владениях. Ту гарам ба ишкбозӣ дили худ баранда донӣ, Магарам хабар надорӣ ки гаҳеву гоҳ бурдам? Он отмечает, что, начиная со времени правления Кайхусрава царь Куруш на английском Cyrus , правившего в 558-530 гг. Надонам нахваи кумри ба тарфи чуйборон чист, Магар у низ хамчун ман гаме дорад шабонрузи, Чудо шуд ёри ширинат, кунун танхо нишин, эй шамъ, Ки хукми осмон ин аст, агар сози в-агар сузи. Хафт шин — Ба гайр аз хафт син дар руи дастархони Наврузи хафт шин мемонанд. Тарики комбахши чист, — тарки коми худ гуфтан, Кулохи сарвари он аст к-аз ин тарк бардузи. Хофиз Новруз Байрам 2016 2017 — поздравления и стихи шеърхои наврузи бо забони руси Праздник равноденствия, Весеннего благоденствия — Навруз — по-тюркски новый день, И объяснить теперь не лень,. Сухан дар парда мегуям, чу гул аз гунча берун ой, Ки беш аз панч рузе нест хукми мири наврузи.

Next

Univer.tj. Навруз

иншо дар бораи навруз

Ин иди баҳор, якум рӯзи соли нав, рӯзи баробари Баҳор, рузҳои асосии ид аз 21 то 22-юми март мебошад. Казокхо дар ин руз дар канори ширкат дар барномахои фарханги ва тафрехи ба шинондани дарахтону гулхо ва ободу зебо кардани манозил ва махаллоти маскунии худ машгул мешаванд. Ҳоло ки дар шаҳрҳои маркази, Самарқанд, Бухоро, Насаф, Кеш, Китоб, Термиз, Дехнав, ки мардуми тоҷик аз кадимулайём сукунат доранд ва мардуми тахчоии ин манотик тоҷик ҳастанд, анъаноти Наврӯз ҳифз шуда ва мардуми узбек низ бо чунин расм аз наврӯз таҷлил ба амал меоранд. Хайям, создавший «Наврузнома» из чувства высокого патриотизма к своему народу, к его древним обычаем, обрядам и празднествам, с огромным уважением пишет о церемониалах, сопровождаюших праздник. Зи чоми гул дигар булбул чунон масти маи лаъл аст, Ки зад бар чархи фируза сафири тахти фирузи.

Next

Univer.tj. Навруз

иншо дар бораи навруз

Киргизхо либосхои идона ба бар карда ва хазорхо тан дар майдони марказии шахри Бишкек гирди хам меоянд ва Наврузро тачлил мекунанд. Наврузатон фируз бод, Ҳар рeзатон Навруз бод! Каждые четыре года из чтвертей складывались дополнительные сутки — образовывался високосный год, который состоит из 366 дней. Шир Умуман инхо аз урфу одати хар як миллат вобаста аст. Ба учби илм натвон шуд зи асбоби тараб махрум, Биё соки, ки чохилро зиёда мерасад рузи. Таърихи Навруз Калимаи «Наврӯз» маънои «Рӯзи нав» дорад. Чунин чашни фаррух аз он рузгор, Ба мо монад з — он хусравон ёдгор. Булбул ба васфи Навруз гуяд чунин тарона, Идат муборак эй дуст, бишнав ту ин фасона, Аз рeзгориЧамшед то ин замони имруз, Ҳар рози ту чу Навруз, идат бувад баҳона! Эй субхи чаман накхати фируз муборак.

Next

Дар бораи Навруз

иншо дар бораи навруз

Наврӯз ба унвони иди баҳор ва эҳёи табиат дар куллия кишварҳои Осиёи Марказӣ ҷашн гирифта мешавад. Ин рӯзро Наврӯз номидан, ва ҳамчун аввалин соли нав ҷашн мегирифтанд. Зеро хамакнун Навруз дар бештари кишвархои чахон, ба хусус кишвархои мусалмонии дунё бо шукуху шахомати хоса чашн гирифта мешавад. Холо дар Узбекистон ибораи «узбекони бостони» садо медиҳад ва дар миёни аҳли илм низ акидае чо дорад, ки гуё мардуми узбек қабл аз одамато ва момохаво пайдо шуда бошад. » Навр ӯ з дар Туркманис тон Наврӯз дар Туркманистон, дар муқоиса бо кишварҳои дигари туркзабони минтақаи Осиёи Маркази ба таври густардатар таҷлил мегардад.

Next

Univer.tj. Навруз

иншо дар бораи навруз

Аҳамияти калон барои ороиши дастархони идона ҳатман хӯрокворӣ гузашта мешавад. Қадимтарин манбаъи иди Наврӯз — ин китоби муқаддаси зардуштиён «Авесто» мебошад. Ман аз ин ситоразорон, ки ба шаб ҳамекунад ноз, Ба якин расидам охир, ки маҳам ба чоҳ бурдам. Умуман инхо аз урфу одати хар миллат вобаста мебошад. Ба гайр аз инхо дар дастархон аксар вакт китоби Куръон ва Шохнома дида мешавад. Аввалин касе ки уро чашн гирифт як подшохи форс бо номи Чамшед буд. Читавре, ки гуфтем ин аз урфу одати мардум вобаста аст.


Next

Дар бораи Навруз

иншо дар бораи навруз

Ту биё ба ҷашни Наврӯз, зи ғурури хеш бигзар, Ва бигӯ, ки аклу ҳушро ба ҳамин нигоҳ бурдам. Исторически оно исходит от древнеперсидского слова «Нокроч»: «Нок» — на таджикском «Нав» новый , «роч» — на таджикском «руз» день. Аммо бархе аз муҳaккинони ойинҳои Наврӯзи бар ин назаранд, ки мақомоти кишварҳои Туркзабони Осиёи Марказӣ Наврӯзро танҳо ба хотири таъмини бақои таърихии мардуми худ ҷашн мегиранд. Дар манотиқи мухталифи Узбекистон ғазои наврӯзӣ — саману ё суманак, омода карда мешавад ки мардуми ин кишвар сумалак мегӯянд. Поэт приводит предание, согласно которому Навруз был учрежден легендарным Джамшедом, определившим длину года в 365 суток с четвертью. Решаи аниқ аз қадимтарини таърихи то 3000 сол пеш аз милод рост меояд.

Next

Шеърхо Наврӯз шеърхо дар васфи

иншо дар бораи навруз

Дар Казокистон Навруз иди бахор ва эхёи табиат дониста шуда ва расман чун «Навруз майрамъ» ба таърихи 22 март чашн гирифта мешавад. Бинобар ин бачои хафт сини ва хафт шини номбаршуда дигар чизхоро низ дар дастархон дида мешавад. Яке аз анъанахои Наврузи ин 7 син мебошад. Корти Наврузи О Наврузе Месяц в первый день которого празднуют Навруз, в Средней Азии и Афганистане называют «Хамал», а в нынешнем Иране «Фарвардин». Давлати Туркманистон рузҳои 20, 21 ва 22 мартро ба унвони таҷлил аз Наврӯз ё ба истилоҳ «Наврӯз байрам» эълом кардааст. Чашни Навруз дар Киргизистон тафовути зиёде аз дигар кишвархо надорад. Ту бигӯ зи хилвати мо, ки садои тик-тикашро, Ба садои ҳик-ҳики худ ба чӣ иштибоҳ бурдам.


Next

Дар бораи Навруз

иншо дар бораи навруз

Классик таджикско-персидской литературы, великий мыслитель Омар Хайям в своем известном трактате «Наврузнома» «Книга о Наврузе» отмечает, что до проникновения ислама в Иран и Мавераннахр в Средняя Азию и некоторые другие страны Востока, празднование Навруза отличалось особой торжественностью и пышностью. Ҳар иде аз ҷумла иди Наврӯз дар Тоҷикистон бо руҳи сиёсӣ доир карда мешавад. Тоҷикистон шояд тамоми ҳакро дорад, ки Соли Нави худро аз Наврӯз сар кунад. Чу ғамат ба хонаи дил ба зиёди танг омад, Мани беҳунар ту бингар ба ҳиҷои оҳ бурдам. Зи ғамат дубора имшаб ба ғазал паноҳ бурдам, Ту бубин, ки ин шикоят ба суроғи моҳ бурдам. Испокон веков к Наврузу готовились заблаговременно, ему предшествовали некоторые обряды и церемонии. Умар Хайям пишет: «При наступлении Навруза определенные церемонии совершались не только в народной среде, но и в царском дворце».

Next

Дар бораи Навруз

иншо дар бораи навруз

Истравшан на севере Таджикистана , он решил создать летнюю столицу Великого Хуросона или Великого Ирана и назвать своем именем «Курушкада» Куруш — имя царя, «када» — древний таджикское слово «город». Ба фарри каёни яке тахт сохт, Чи моя бад-у гавхар андар нишохт. Гафуров, Москва, 1972, «Праздник Навруз», доктор М. Ва дар демукросии имрузаи Узбекистон чунин ақида роич аст. Дар «Наврӯзнома» гуфта шудааст Ҷамшед ин рӯзро Наврӯз номида ва ӯро ба расми оин дохил кард.

Next