Скачать статут зсу на андроид. Скачать бесплатно программы, игры, софт, темы, приложения, все для КПК Windows 10 Mobile

Скачать статут зсу на андроид Rating: 9,6/10 717 reviews

Скачать компьютерные игры на андроид телефон и планшет бесплатно

Скачать статут зсу на андроид

За наявності у військовослужбовців різних видів зброї та у разі потреби привести її в інше положення у команді визначається назва цієї зброї. Військові частини та підрозділи під час перебування в строю за командою вітають: Президента України, Голову Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України; усіх прямих начальників, а також керівних осіб, призначених для інспектування перевірки частини підрозділу. Максимальний розмір виділеної фрази — не більше {contlen} символів. Двошеренговий стрій - стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду. Ukrainian Military Pages: Військова бібліотека.

Next

Про Стройовий статут Збройни...

Скачать статут зсу на андроид

Зарядження та розрядження зброї проводиться за командами начальника варти та під його безпосереднім наглядом. Крім того, для супроводу Бойового Прапора при винесенні його до полку й віднесенні до місця зберігання наказом по частині призначається прапороносний взвод. За виконавчою командою рух починає вся рота; причому перший взвод група управління рухається стройовим кроком прямо, а кожний наступний взвод, наблизившись до місця, де стояв перший взвод група управління , повертається ліворуч, позначає крок на місці і вирівнюється. Усі особи, що прибули для перевірки варти, показують разове посвідчення на право перевірки варти додаток 9 до цього Статуту , видане начальником або військовим комендантом гарнізону командиром військової частини , та посвідчення особи. Якщо військовослужбовці без зброї, то одночасно із поворотом голови вони прикладають руку до головного убору, а якщо із зброєю, то тримають її, як визначено у статті 184 цього Статуту.

Next

Про Статут гарнізонної та ва...

Скачать статут зсу на андроид

Люки шибки кабін машин мають бути зачинені, крім люків шибок кабін на машинах командирів рот, батальйонів і полків, огляд яких проводиться, та на машинах командирів підрозділів, яким дозволяється перебувати в них під час руху урочистим маршем. Черговий варт підпорядковується начальникові гарнізону та його заступникові. Старші за військовим званням мають пра­во вимагати від молодших за званням додержання військо­вої дисципліни, громадського порядку і форми одягу, а та­кож правил поведінки і військового вітання. Фронт — бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини - лобовою частиною. Глибина строю - відстань від першої шеренги військовослужбовця, що стоїть попереду до останньої шеренги військовослужбовця, що стоїть позаду , а під час дій на машинах - відстань від першої лінії машин машини, що стоять попереду до останньої лінії машин машини, що стоять позаду.

Next

Игра Target Horizon для планшета на андроид

Скачать статут зсу на андроид

У розпорядженні вказуються місце та фронт шикування батальйону, по якій роті і яким строєм шикуватися. Знятий головний убір слід тримати у лівій вільно опущеній руці кокардою вперед малюнок 2. За другою командою, ступивши один-два кроки від першої шеренги прямо, на ходу повертається в бік начальника, найкоротшим шляхом стройовим кроком підходить або підбігає до нього і доповідає про прибуття стаття 89 цього Статуту. Командир танка стає за два кроки перед правою гусеницею; решта складу екіпажу - ліворуч від командира малюнок 39г. Патруль, призначений на добу, несе службу протягом 4 годин із двогодинним відпочинком у розташуванні підрозділу, звідки він був призначений, або в іншому місці, визначеному начальником гарнізону старшим військового містечка. Відповідальність за стан гарнізонної та вартової служб у підпорядкованих військах силах покладається також на всіх прямих начальників. Также в программе предусмотрены счетчики калорий, пройденных километров и время, за которое все это было проделано.

Next

Статути Збройних Сил України

Скачать статут зсу на андроид

Йому підпорядковуються варти, що супроводжують транспорт із військовими вантажами, а також гарнізонні патрулі, призначені для патрулювання на станції у порту. Лінійні, призначені для позначення лінії проходження військ урочистим маршем, бігом стройовим кроком стають на свої місця вздовж цієї лінії на відстані 15-20 кроків один від одного. За цією командою слід зробити два кроки вперед назад і приставити ногу. Військовослужбовці поза строєм під час виконання Державного Гімну України приймають стройове положення, а якщо вони в головних уборах, прикладають руку до них. Військовослужбовець зобов'язаний: перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озброєння й техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту, обмундирування та спорядження; мати коротку охайну зачіску; охайно заправляти обмундирування, правильно надівати та припасовувати спорядження, допомагати товаришеві усувати помічені недоліки; знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні; під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію; не виходити із строю машини без дозволу; у строю без дозволу не розмовляти, додержуватися цілковитої тиші; бути уважним до наказів розпоряджень і команд сигналів свого командира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим; передавати накази розпорядження , команди сигнали без перекручень, гучно й чітко. Паради військ Загальні положення 224.

Next

Игра Target Horizon для планшета на андроид

Скачать статут зсу на андроид

Це - почесна державна нагорода та відомчі заохочувальні відзнаки за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ сил , зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов'язку, виявлені при цьому честь і доблесть. У військових навчальних закладах, крім застосування заохочень, визначених у статті 27 цього Статуту, застосовується занесення на Дошку пошани прізвищ, які закінчили військові навчальні заклади із золотою медаллю. Коли начальник випереджає колону роти, команда для виконання військового вітання не подається; військове вітання виконують лише командири підрозділів від взводу і вище, а також старший технік роти. Команди для зміни не подаються і здавання посту не проводиться. Він одночасно є одним із помічників військового коменданта гарнізону. Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону зобов'язаний: брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойову готовність; організовувати спільно з медичною службою проведення заходів щодо охорони особового складу військових частин від спільних для людини і тварини інфекційних захворювань; брати участь у розробленні заходів щодо захисту військових частин від зброї масового ураження і заходів щодо ліквідації наслідків її застосування; контролювати ветеринарно-санітарний стан харчових продуктів, які поставляються військовим частинам, та проводити експертизу продовольства під час його зберігання на складах базах і засобів транспортування; організовувати у разі потреби проведення ветеринарно-оздоровчих заходів у військових частинах; здійснювати ветеринарне обслуговування тварин, які належать військовим частинам, а також тварин їх підсобних господарств, давати висновки на вибракування і забій хворих тварин військових частин; розробляти і проводити ветеринарно-профілактичні, протиепізоотичні та лікувальні заходи, перевіряти епізоотичний стан військових частин і об'єктів гарнізону, залучаючи для цього з дозволу начальника гарнізону фахівців ветеринарної служби військових частин; брати участь у спільних заходах із представниками центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо ветеринарного забезпечення; брати участь у розробленні цивільними державними органами управління ветеринарної медицини заходів щодо поліпшення ветеринарно-санітарного і епізоотичного стану району розташування військових частин; контролювати роботу військово-ветеринарних установ гарнізону; доповідати начальникові гарнізону про ветеринарно-санітарний стан гарнізону військових частин і про необхідні заходи щодо його поліпшення; перевіряти за вказівкою начальника гарнізону ветеринарно-санітарний стан військових ешелонів, що проходять; розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону план заходів щодо обміну досвідом роботи фахівців ветеринарної служби військових частин гарнізону і підвищення їх кваліфікації; негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про випадки інфекційних захворювань серед тварин, що належать військовим частинам і населенню гарнізону, про заходи, вжиті для ліквідації цих захворювань, та повідомляти про це командирам військових частин гарнізону.

Next

Статут Збройних Сил України Скачать Книгу

Скачать статут зсу на андроид

Ширина строю — відстань між флангами. Ручні гранатомети кладуться на землю ручкою ствола ліворуч. За виконавчою командою зробити крок правою ногою, потім послідовно з поставленням лівої ноги на землю виконувати кожний прийом. Отбив первую волну атаки, вы сможете на звезды купить орудия, что бы укрепить позиции. За цією командою всі приймають стройове положення і повертають голови у відповідний бік, а заступники командира роти, командири взводів і старший технік, які перебувають у строю, крім того, прикладають руку до головного убору. Віддавши команду сигнал , командир роти ставить свою машину лобовою частиною в бік фронту роти або вказує місце шикування першого взводу. Повороти та рух із зброєю виконуються за такими самими правилами та командами, як і без зброї.

Next

СТАТУТ ГАРНІЗОННОЇ ТА ВАРТОВОЇ СЛУЖБ ЗСУ

Скачать статут зсу на андроид

Сигналіст-барабанщик у строю тримає барабан підвішеним на барабанному ремені через ліве плече, нижньою шкірою барабана до правого стегна. Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, під час носіння ними військової форми одягу. Під час оголошення цього заохочення військовослужбовцеві вручають грамоту, підписану командиром військової частини корабля , а про занесення прізвища військовослужбовця строкової служби до Книги пошани військової частини корабля повідомляють батьків або колектив за місцем його попередньої роботи навчання. Стройові прийоми і рух із зброєю Стройове положення із зброєю 42. Огляд роти починається з перевірки наявності особового складу, зовнішнього вигляду військовослужбовців, стану спорядження та озброєння; потім перевіряється рівень одиночних стройових навичок та стройової злагодженості відділень, взводів і роти, уміння співати стройових пісень у складі роти. Кожне з'єднання військова частина , пройшовши перед особою, яка приймає парад, прямує в тому ж строю до вказаного місця, звідки після необхідного перешиковування відбуває до місця свого розташування. Она очень просто и понятно покажет количество сделанных движений, также выведет статистику по дням.

Next