Скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек. ЖЕТИМ БОЛУП, ЖЕТИЛГЕН ТӨЛӨГӨН КАСЫМБЕКОВ — Кыргыз маданият борбору

Скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек Rating: 8,3/10 1624 reviews

교육평가

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

Андыктан мындай адамдын кыргыз элине кылган кызматы мамлекет тарабынан да эске алынып, жадыраган жаздын майрамдарына удаа анын мааракесин өткөрүү үчүн вице-премьер-министр Ибрагим Жунусов башында турган Өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Ошондон кийин Кудайберген аты унутулуп, тууган-урук, колу-коңшу да Төлөгөн деп чакыра баштайт. Бирок менин сөзүмдү уксаң, ата-эне эч качан баласын жамандыкка кыйбайт, ушул аксакалга баш байлаганыңа макулмун» -деп, өзүнүн көрөгөч акылман кеңешин айтат. Автордун «Алымкан» чыгармасы жогорку деңгээлде сүрөттөлүп жазылганына окурмандар биринен сала бири окуп ынанышат. . Ошентип студент кезинен акча таап, батир акчасын төлөп, жада калса апасын багып, жан сактаганын эскерет агай. Актанбагын эми, актанба, Көздөрүңдүн жашын агызып.

Next

ЖЕТИМ БОЛУП, ЖЕТИЛГЕН ТӨЛӨГӨН КАСЫМБЕКОВ — Кыргыз маданият борбору

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

Ал өзүнүн 80 жылдык белесин аттап турган кезде да эшик кагып, мага сыйлык бер деп эч качан чуркаган эмес. Аксакал кишинин ак батасын алып калуу да парз. Наристе жытына мас болгон кыпчак кемпир Кудайбергенди өз баласынан артык көрүп, тыбыт жоолукка ороп, жерге-сууга койбой үлпүлдөтүп бага баштайт. «Кызым мен сени байлап, матап күйөөгө бербеймин. Кыпчак кызы Калбү апа менен көп жыл бою жашап, тагдырдын жазмышынан улам 59 жашка келгиче бала көрбөйт.

Next

ЖЕТИМ БОЛУП, ЖЕТИЛГЕН ТӨЛӨГӨН КАСЫМБЕКОВ

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

«Байым, мен сизге жубай алып келдим, малыңызды союп, нике кыйып, ушул аял менен баш байлаңыз» — деп эч кызгануу жок, улуу кишиге улуу мамиле жасагандыгына жараткандын кулагы сүйүнөт. Сен башкага бекер качыпсың, Ырыскыңды кумдай чачыпсың. «Байым, мен сизге жубай алып келдим, малыңызды союп, нике кыйып, ушул аял менен баш байлаңыз» - деп эч кызгануу жок, улуу кишиге улуу мамиле жасагандыгына жараткандын кулагы сүйүнөт. Өмүрүнүн азаптуу күндөрүндө да көзүнө жаш албаган Төлөгөн агай чепти көрүп, өз өмүрүндө чоң иш бүтүргөнүнө кубанып, толкунданып ыйлап жибергенин жолдошу Элмира эже айтат. Неге адаштың, неге жаңылдың, Неге алдадың мени, неликтен? Ошентип, бир жыл толбой Касымбек ата жашы 60ка таяганда эркек бала көргөн экен. Анткен менен кыргызда Төлөгөн Касымбековдой улуу таланттар манжалап эле саналат. Тургунуң апа, ушулардын алдында бүрүшүп, өзүңдү байкуш сезбегиниң! Поездге төлөгөнгө акчасы жок, эптеп шымынын куру менен поезддин түтүн чыккан жерине белин таңып шаарга жөнөйт.

Next

Who we've funded

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

Анын үстүнө Төкөмү жакындан көрүп, баарлашып, жакшы сөздөрүнө кулак төшөө менин арзыган тилектеримдин бири эле. Карылыкка моюн сунбай, үйгө келген коноктор менен көңүл жылыта сүйлөшүп, өзүнүн кайгы-капасын да билдирбегенге аракеттенген Төлөгөн аба мага да ачылып-жазылып көп нерселерден кеп салып берди. Келин жоолугуңду салынып, Нике шакегиңди тагынып. Жаштайынан зирек, дилгир, сезимтал өскөн Төлөгөн билим алып, чыныгы адам болууга бел байлайт. Тасманын тартылышына удаа Төлөгөн Касымбековго «Алымканды» жазгандыгы үчүн Исхак Раззаков өз колу менен алтын саат белек кылган экен. Касымбек ата айылдын билимдүү, ырыстуу, ардактуу аксакалы болгон.

Next

Венера Назаралиева

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

Жетим бала, жесир аял абдан кордукту көрүп, азаптын каарына калып күн кечиришет. Ошентип акылман атасынын сөзүн эки кылбай, Элмира эже улуу инсан менен кол кармашып, түтүн булатып баштайт. Билдиң окшойт кандай болорун сен, Махабатты дүнүйөгө, дүнүйөгө алмашкан. Баягы азап тарткан күндөрү артта калып, колунда акчасы болуп тоюнуп, кийими бүтөлдү. » — деп, кемпир-чалдын басса-турса наалып, кейип-кепчий бергенинен үч жашка өзүн жашартып алган тура. Адамдык касиети, терең акылы менен абышкасынын ичтеги арманын туюп, «Байым, сиздин артыңызда туяк калып, тукумуңуз уланышы керек» — деп, башка аял алуусуна өзү кеңеш берет. Оо, адашкан менин периштем, Кең мейкинде куштай ээликкен.

Next

Венера Назаралиева

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

Керээли-кечке эрмеги болгон баласын эркелетип, өзүнчө «өлгөн балдарымдын ордун төлөдү, Төлөгөнүм менин, Кудай-Таалам бизге төлөдү» - деп, Калбү апа жаратканга жалынып жүрүп эле Төлөгөн деп өз алдынча ат коюп алган экен. Жашы бир топко барып калган Төлөгөн абанын кемпири кайтыш болгондо уулдары атасына жөлөк болоор адам издешкен. » - деп, кемпир-чалдын басса-турса наалып, кейип-кепчий бергенинен үч жашка өзүн жашартып алган тура. «Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн» болуп, байдын балдары окууга келсе, алар токтоосуз өтүп турушканын көрүп туруп теңсиз заманды тилдеп, бир туруп колунда жоктугунан мукактана ызаланып алат да, кайрадан келечеги жөнүндө түркүн кыялдарга батып, кантип окууну гана ойлонот. Ошондо Элмира эжени жакын тууган эжелери «ушул аксакалга сен ылайыксың» -деп, Төлөгөн агай менен тааныштырышкан экен. Кудаяр хан деген кандай даңазалуу инсан болгон» -деп, карыганда болсо да чепти көрүп калганына кубанат.

Next

Who we've funded

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

Кайырма: Азапка мени таштаба, Ардагым сүйөм, садага. «Сен аскерге кетсең биз кантип оокат кылабыз? Ошентип Төлөгөн 14 жашынан атасыз жетимге айланат. Табамын деп жеңил турмушту, Кайгы-муңга белден батыпсың. » деп сураса, «билбейм балам, сени төрөгөндөн кийин катуу уктап кетиптирмин, бир кезде аябай суусап, барып суу ичейин десем чакадагы суу тоңуп калыптыр, демек сен кышкы чилдеде туулган болушуң керек» — деп койгон. Кудуңдап сүйүнгөн боюнча ак эмгеги менен тапкан акчасын үйүнө апасына алып барса, апасы «балам, ушундай акча тапканга жарап калдыңбы, баягы жетимим чоңойдуңбу? » - деп, кубанычтан балкып, буркурап ыйлап жиберген экен. Согончогу канабаганы менен Калбү апа өтө жупуну, аң-сезими жетик адам катары айылдагылардын өзгөчө кадырлуусу эле.

Next

ЖЕТИМ БОЛУП, ЖЕТИЛГЕН ТӨЛӨГӨН КАСЫМБЕКОВ

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

Адамдык касиети, терең акылы менен абышкасынын ичтеги арманын туюп, «Байым, сиздин артыңызда туяк калып, тукумуңуз уланышы керек» - деп, башка аял алуусуна өзү кеңеш берет. Элибизде «улуу сөздө уят жок» деп коёт эмеспи. «Көп жашаган эмес, көптү көргөн билет» дегендей, турмуштун ачуу-таттуусун көрүп, бышкан Калбү апа өзү ат минип барып, абышкасына жубайлыкка 20 жашка эми гана толгон Анар апаны атка учкаштырып ала качып келген экен. Сезимде баккан арзуу ойлорун турмушка ашырып, окуп, адам болом деп, Оштон Фрунзеге окууга тапшырганы жыл сайын келип, өтпөй кете берет, кийинки жылы кайра келе берет. Ашууларды бийик ашпаймын, Турмушумда эми шашпаймын.

Next

Ибрагим Жунусов

скачать музыка ибрагим жунусов нике шакек

Ата-энең кылып каршылык, Айласыздан жаным айрылдык. » — деп, тегерете тургандардын баарынын оозун жаап, апасын топтон алып чыгып кеткен тура. Тура бердиң сүйлөй албастан сен, Элестеттим гүлдү чаң баскан мен. Анан да мен баскан-турган жерлерди балам да көрүп, басып келишин каалайм» деп, баласын ээрчитип алып, мурдагы жылы жаз айында Баткенден тартып, Кудаяр хандын чебине чейин чыгып келишиптир. Башканы сен таап кетипсиң, Ойноок болчу сенин, сенин көздөрүң.

Next