Скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым. Кожогелди Култегин ыр жыйнагы

Скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым Rating: 7,4/10 174 reviews

Кожогелди Култегин ыр жыйнагы

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Көрүнгөнгө баш уруп, көрүнгөн менен ойногон шуркуяны ойношчул эркек алсын, а этеги ачык шерменде эл журттан чыккан бетпакка тийсин». Зили, аягы суюктук нарктуу делген каада-салтта, адепте эч колдоо тапкан эмес. «Куран» кайра көп никелүүлүктү тыйганын билсе билмексен, көрсө көрмөксөн болуп бугуп, кылтыйып турушпайбы. Ошондон көңүлү калган катындар «Эркекке ишенгенче, эки босогоңо ишен» деп илгертеден безеленишкен. Анын ой чекпеген, санааркатпаган бир сабы жок. Кашкайган тиштериңдей — каткырыгың, кайрылып бир карасаң — катты кылым. Кейип, күлүп өзгөрдү чар тарап да — Президент түшөөр замат сүрөтү бирден-бирден алынгандай заматта.

Next

Алар уйкудан туруп эле болушкан. Соцтармакты дүң кылган 10 адам

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Эси жок эркек көзүңдү көгөртө коюп, чыгарчу чырын жүрбөсөң, күлбөсөң деле чыгарат. Ошентип, тийишип-тийишип, калжың сөз айтып, асылып жүрүп бир күнү бир бөтөлкө, закуска-макуска алып чакырып дагы бөйпөңдөп, ширин сөз айтып койсоң жок дебейт. Арбаң этет муруту алып ийер тушта анан. Бул турмуш чындыгы ар бир доорго тийешелүү азап. Мындай сокур стереотипти өнөр көрүп, Азияны чанган маданияттуусунгандар көп. КӨК КӨЗ ДӨӨ Назым Хикметтен Килейген бир… көзү көк Дөөнү айтайын — кирбийген бир аялда көөнү ансайын! «Кесирлүү ооздон, кесепеттүү сөз чыгаар» деп кыргыз жөн айтпаптыр. «Күлүк күнүндө, тулпар тушунда» деген ушу.

Next

Албарсты мени басты, анан мен аны бастым...

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Чынында «кусалыктан аман бошоп келдим мен, оо сактай көр көңүл оору дегенден», «мени да ой-санаага өткөрүп ий, күйбөгөн бир күнү жок жарык нурмун» деп насилиндеги ыкласын туюнтат» 91-6. Жахан-Көлдө жайнаган көп кайыктай — жайын-кышын кафе-бары, той-ашы! Үйгө ар кандай учурда келем: эл жатаарда, түн ортосунда, кээде таң атаарда. Үй-бүлөө ыйкы-тыйкылыгы ар бир жаштын башынан өтүп, аягы жамандыкка айланып, ортодо бейкүнөө наристелер тирүүлөй жетим калып, очок бузулган көрүнүштөр аз эмес. Бузулууга себеп болчу, ортодо алоолонгон кайткыс сезим болсо бир жөн, анан эле жүрөөнөктүктүн кесепетинен ар кимге түрткүнчүк болгондун эмне кереги бар? Жабыркайсың айыкпай Ичиңде болуп арманың» Же «Жакшы адамдын белгиси, Көңүлүңдү калтырбайт. Согуш тургай, ачарчылык тургай, акыр заман болуп кетсе да адамгерчиликти, ар-намысты унутпайлы! Ошондо чындыктын бир көзүн ачкансып, бир аз жеңилдеп калгам. «Миң карганы бир таш учурат» болуп, басма сөздө мурунку жана кийинки доордогу атактуу адамдарды, мамлекеттик ишмерлерди, эл башчыларды, белгилүү өнөр инсандарынын жеке турмушун изилдешип жарымы жалган, жарымы чын болгон ойношторун ашыра жазып, элди дүрбөтүп, тамшана кеп козгогондор көбөйдү.


Next

Мар БАЙЖИЕВ: Менин токочум (шедевр)

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Анан куру намысчылын кантейин алардын. Кыжырландым, поюзуна дал ушул Кыргызстан окшошконсуп аябай. Күйөөсү жокторду го түшүнсө болот, а эри барларчы? Бираз ажырымы, айырмасы бар го. Сөзү менен иши айкашпагандар толуп жүрбөйбү. Өздөрү билбейт күрөк менен жер казышкансып. Ачарчылык болсо, согуш болсо бизде эмне күнөө? Жок, зыкымдыгымдан эмес, Бала кезимде мен өтө эле уяң болчумун, тартындым. Анан ошол котон жара сопусунуп акыл үйрөтсө кыжырым кайнады.

Next

«Суктанып адамдыктын дүйнөсүнө»

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Бүгүн мен ыр жаздым эле — кызымдын «5»теринин бутагына кызыл тил булбул келип конуп алып, кыраатын бузбай сайрап жатат тынбай. Түрктөр айтмакчы, «тоодой талап бергиче, бармактай бак бер» деп, көөнө кыргыз колдон келет кылып ойнош болгондордун бирөөнү гана: аялдын чачын кыркып, байталга тескери каратып мингизип төркүнүнө жеткизип маскара кылган. Кантсин «мен калтырап тиктеп туруп тоспогон, өтөт бактым жалгыз сага окшогон. Алгач жаңылып жигитчилик кылып жүргөндө билинип калбадыбы деп кыпылдап шекшинчүмүн. Жароокер калкы жаккандай жарашат ырыс-бак кандай! Экинчи аялы оорулуу болуп калганда таштап баса берди.

Next

Кожогелди Култегин ыр жыйнагы

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Аллахым озу сактасын куру дооматтан. Алдап-соолап ата кылып ал сени, Мени болсо акын кылып коюптур. Материалдын негизги мазмунундагы тилден айырмаланган тилдеги пикирлерди администратор өчүрүп коюуга толук акысы бар. «Жамандын сообуна, жакшынын убалына» калчу ыплас иштер, эркек ургаачы арасында ченебей көбөйүп баратат. Ашуу, аска, талаа, жалпы тегерек, Анда иштеген аялдарды нур басты. Алар маңдайында аңырая сонуркап, семичка чагып турган базарчыларга жылмайып, мээримдерин чачып: «И, кана, акчаң болсо бизди сатып алып, үйүңдүн керегесине илип койбойсуңбу», — дегенсийт.

Next

Мар БАЙЖИЕВ: Менин токочум (шедевр)

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

Анда Сталин айтты сөзүн түздөнүп Канжа-несин калбаат соруп тынымга: — Мен өзүм да чыктым түндө түш көрүп — Бекитпедим дайындоонун бирин да! Эффект видео, тв на сознание малоокрепших реален. Ыймандуу, чынчыл, ак ниет болгула деп кулактын кужурун алышчу. Келинчегим экөөбүз ал жагынан шайкешпис. Чыныгы поэзия гана дал ушундай болот. Азыр аялынын ыраазылыгын сурамак тургай жашырынып жашап, а түгүл качып кетип абийири төгүлүп атпайбы. Окуя 13-январга караган түнү Ош шаарында болгон. Никенин кереги барбы, жокпу билбейм.

Next

Мар БАЙЖИЕВ: Менин токочум (шедевр)

скачать албарсты мени басты анан мен аны бастым

«Мени танба жана мага тандырба. Ал эми момпосуй сатып алсам, андан да аз алып барам. Кайсы мезгил-доор болбосун ыйман, үй-бүлөө ыйкы-тыйкысы көйгөйлүү оош-кыйыш боло келген. Тиги дүйнөдө мага десе бышырып жесин. Сөзү түгүл «көпкөн киши басыгынан байкалат». Тасманын сценарийи жаш актер Өмүрбек Нурдиновго таандык. Бирок момпосуй үчүн сөзсүз урушат.

Next