Пераказ па беларускай мове жывы падарунак. Легенды озера Нарочь на беларусском языке

Пераказ па беларускай мове жывы падарунак Rating: 9,7/10 1588 reviews

>>> Всеобщая история таблицы гдз 9 класс загладин

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

Зіма Назіранне за рыфмай і рытмам верша. Устае з-за парты ён, Хмурыць лоб і бровы: - Я задачак не рашаў, Думаў, будзе мова. А вось нарэшце і ўтульны домік з альховай кары. Вылучэнне са зместу слоў і выразаў, якія перадаюць настрой верша. Аляксандра Смоліч З народнага Сняжынка. Для навучання дыялагічнаму маўленню прапануецца паслядоўнасць шэрагу практыкаванняў, якія паступова рыхтуюць да вядзення дыялогу, напрыклад: · выбраць з двух прапанаваных адказавых рэплік адпаведную па сэнсе да апорнай; · назваць апорную рэпліку па дадзенай у адказ; · адрэагуйце згодай на прапанову, прывітаннем на вітанне; · патрабуйце ўдакладнення паведамлення; · дапоўніце, дайце абгрунтаванне, удакладненне да сказанага.

Next

>>> Всеобщая история таблицы гдз 9 класс загладин

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

Вылучэнне са зместу верша слоў для характарыстыкі хлопчыка. Абапал Нёмна рассцілаўся —За хатай зараз пачынаўся. Падзел тэксту на часткі згодна з прапанаваным планам. Пераказ: Зімой у лесе - Экзаменационные изложения и пересказы для 11. Анатоль Вялюгін і Сяргей Дзяргай Скакалка. Парады грыбнікам Грыбы лепш за ўсё збіраць зранку: вільготная шапачка зіхаціць на сонцы і добра відаць нават здалёк. Супастаўленне зместу малюнка з адпаведным урыўкам тэксту.

Next

Беларуская мова 6кл (12г). Дыктанты, пераказы, пераклады (сiняя) арт.: 14426

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

Макалай Крыштаф Радзівіл Сіротка Якім бы велічным ні здаваўся трон, усё роўна на ім сядзіць задніца. Змей адпусціў Парушэння і запатрабаваў у Rocha аддаць яму гуслі. Тут так прахладна, так прывольна! Колеры года Высвятленне першаснага ўспрымання тэксту. Вызначэнне рыфмы і рытма верша. Хлопец праваліўся па пояс у густую жоўтую як гной жыжу, але працягваў ісці ў напрамку да берага, да якога было некалькі сотнях крокаў і ён бы ступіў на сухую зямлю і забыўся бы пра ўсё тое, што здарылася з ім гэтай ноччу.

Next

Легенды озера Нарочь на беларусском языке

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

Часцей за ўсё першы сноп урачыста неслі ў хату і захоўвалі ў чырвоным куце да новага ўраджаю. Добра ўсім жывецца ўлетку Высвятленне першаснага ўспрымання тэксту. Вылучэнне з тэксту вобразных сродкаў, абгрунтаванне мэтазгоднасці ўжывання кожнага з іх. Пайшлі чуткі, што вадзяны Змей, якога празвалі Горебедом, дзяўчат забірае да сябе ў возера на забаву. Лясная сталоўка Работа над вобразнымі сродкамі мовы. Перуну як прадстаўніку верхніх полюсаў. Гімпель, аўтар падручнікаў па літаратурным чытанні Похожие: Праграма курса па выбары для 9 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай рускай мовамі навучання Праграма курса на выбар для ХІ — ХІІ класаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай І рускай мовамі навучання В рабей, т левізар, р дзька, м дзведзь, в сёлка, леб дзь, л сны, сям я, стр каза, л ецца.


Next

Беларуская мова 6кл (12г). Дыктанты, пераказы, пераклады (сiняя) арт.: 14426

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

У лесе ў хатцы жыў ляснік са сваей прыгажуняй дачкой. Ты прымеш мае аблічча, а я стану чалавекам, і буду жыць на зямлі, сярод людзей: буду працягваць несці зло і гора ў гэты свет. Вялес парадніў чалавека з жывёламі, навучыў выкарыстоўваць іх у гаспадарцы. Але кажуць старыя, што калі месяц становіцца цяжарным, то можна заўважыць у тых мясцінах сярод тумана худую постаць хлопчыка, які хаваецца ад вялізнай істоты ў галінках хмызняка або ў густым быццам бы пралітае малако, тумане. Дэман Ўрытра таксамаляжаў у водах. Маргарыта Марава За навуку Заціхаюць гоні і даліны, Павучкі наткалі павуціны Ды развесілі на сонцы Свае белыя красёнцы. Высвятленне галоўнай думкі тэксту Падрыхтаваць сціслы пераказ тэксту 87 І зноў вясна на нашым свеце Станіслаў Шушкевіч.

Next

2. Методыка работы па развіцці вуснага маўлення вучняў.

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

Тадзіяна Кляшторная Ліст да ўсіх дзяцей наконт адной вельмі важнай справы. Н а в у ч а н н е д ы я л о г у ў сучаснай псіхалогіі і методыцы разглядаецца як неабходнасць падрыхтоўкі вучняў, будучых грамадзян краіны, да форм сацыяльна-маўленчага ўзаемадзеяння, маўленчых зносін, а дыялог — аснова супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння паміж людзьмі ў працэсе сумеснай дзейнасці. А авадні, як рой пчаліны,Сляпіцай лезуць да скаціны,Гудуць драпежна, тнуць балюча,Бы крапіва тая пякуча,Дыхнуць каровам не даюць. Першага верасня, першага верасня - Падарунак восені залаты. Няхай будзе мір ва ўсім свеце! Мы хадзілі па шматлікіх музеях, гулялі па вуліцах горада, назіралі, як прыгожа і зладжана маршыравалі сапраўдныя маракі. Супастаўленне паводзін у лесе Люсі і таты.

Next

Прыкладнае тэматычнае планаванне ўрокаў па літаратурным чытанні для 2 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання па падручніку

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

Георгі Качахідзе Нарадзіўся Божы Сын. Спадабалася яму чароўнае возера ў бурштынавых берагах і ен пасяліўся ў ім. У марозны дзень Вызначэнне рытма верша, складанне яго партытуры. Высвятленне асноўнай думкі кожнай часткі. Максім Танк У жыцьці няма нічога вечнага, бо жыцьцё самое да пары. Летні дзень Вызначэнне летніх карцін, адлюстраваных у вершы. Чытанне казкі па ролях Праінсцэніраваць казку.

Next

Казкі (сказки)

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

Арсенал прыёмаў, сродкаў навучання, тыпаў заданняў і практыкаванняў вельмі вялікі. Разумелі мову птушак і звяроў, шолах лісця і травы, плескат азерных хваль. Слоўнае маляванне вусны партрэт хлопчыка Навучыцца выразна чытаць верш. Падзел тэксту на часткі, складанне плана. . Вылучэнне са зместу слоў і выразаў для характарыстыкі ўнутранага стану бярозкі; галоўнага героя.

Next

Прыкладнае тэматычнае планаванне ўрокаў па літаратурным чытанні для 4 класа агульнаадукацыйных ўстаноў з беларускай мовай навучання па падручніку

пераказ па беларускай мове жывы падарунак

Чытанне з захаваннем лагічных націскаў. Зянон Пазьняк Я ведаю людзей, якія задыхнуліся ад вострага недахопу свабоды. Вылучэнне са зместу вобразных слоў і выразаў. Аляксандра Смоліч паводле Жана Ляфантэна Вавёрка і воўк. Рыгор Барадулін Дзе сёньня мяжа паміж свабодай і няволяй? А для гэтага неабходна, каб людзі, якія будуюць дамы і гарады, былі сябрамі, а не ворагамі прыроды. Работа над вобразнымі сродкамі мовы. Сістэматычнае правядзенне моўнага аналізу дапамагае вучням выпрацаваць звычку свядомага падыходу да выбару моўных сродкаў пры стварэнні ўласных.


Next