Мода узбекча куйлак. Ўзбекча куйлак тикиш технологияси » To`qimachilik » Referat » Referat

Мода узбекча куйлак Rating: 7,5/10 965 reviews

Ўзбекча куйлак тикиш технологияси » To`qimachilik » Referat » Referat

мода узбекча куйлак

Саккизинчи, енгнинг чокини ён чокига тугрилаб, 0,5 см чок ёрдамида енг бурмасини елка чокига тугрилаб, бириктирма чок билан тикилади. Киши уз табиий нуксонларни сезиб, уни бошкаларга сезилмайдиган килиб кийинмоги керак, кийим танлаётганда ёшни хам унутмаслик лозим. Кишилик жамияти ривожида бу карашлар узгара боради, шу муносабат билан мода хам узлуксиз узгариб туради. Добро пожаловать мир документального кино, истории математика давыдов горбов микулина савельева ответы чартерные авиарейс. Бахя чок чеварликда кенг таркалган ва асосий чок булиб, махсулотнинг барча асосий кисмларини бириктириб, тикишда кулланилади.

Next

Куйлак фасонлари 2018 рынка

мода узбекча куйлак

Костюм орасталиги унинг безаклари, деталлари кисмларидаги уйгунлашган ранглар меъёри билан боглик. Бухоро ва Самарқанд оасесларига келсак, у эрда вертикал кесилган кўйлакларнинг. Куйлак фасонлари 2018 Вот файлы для нашего обменника гдз русскому 10 класс хлебинская, куйлак фасонлари 2018 новобранец группа: юзер сообщений: регистрация: 7. Яхши кийиниш узига хос санъатдир. Бир сўз билан айтганда, либос бу инсоннинг ташриф қоғозидир.


Next

Либослар

мода узбекча куйлак

Аёллар узбекча куйлагини тикишда унинг модасига эътибор берган холда тикилади. Оддий бурмали, ёкасиз узбекча аёллар куйлагини тикиш технологияси билан танишиб чикамиз. Бурма хосил килиб олдинги кокетка кенглигига тенглаштирамиз, орка томонини хам худди шу усулда тайёрлаб оламиз. Бириктиришдан аввал куйлакнинг унгига енгнинг унгини куйиб тайёрлаб олинади. Тайёр булган куйлакни осилган иплари киркиб ташланиб, материалнинг турига эътибор берган холда дазмолланади. Бундай ҳолатларнинг олдини олиш учун сизга қуйидаги тавсиялар яқиндан ёрдам беради. Олтинчидан, куйлакнинг юбка кисмини иккита ён чоки 0,7 см кенгликда бириктирма чок ёрдамида тикиб чикилади, енг бошидан бурма хосил килинади.

Next

узбекча куйлак лозим фасонлари

мода узбекча куйлак

Куйлакнинг этак кисми тепчима чок ёрдамида 3 см ички томонига кайириб, тикиб чикилади. Узбекча куйлакни хамма деталлари бириктириб булгандан кейин, енг учи 2 см ичига букиб, бостирма чок билан тикилади. Кийинишда орасталикнинг тескариси дидсизлик белгиси сифатида намоён булувчи бачканаликдир. Кийимларнинг тикиш жараёнида материал турларига эътибор берган холда чок хакларини ташлаб, бахя чок, кайтарма чок, ёйма чок, босма чоклардан фойдаланиб кийимлар тикилади. Иш пайтида аёл жуда хам серхашам кийинса, узини куз-куз килаётган булади, атрофдагиларнинг кайфияти эътиборсизлик билан караётганини курсатади.

Next

Ўзбекча куйлак тикиш технологияси » To`qimachilik » Referat » Referat

мода узбекча куйлак

Туник либослар баъзан тўпиқларга, тез-тез кенгайиб бораётган пастки қисмларга тўғри келди. Орасталик биринчи навбатда ансамблнинг, яъни кийим билан пойабзал, бош кийими, сумка, кулкоплар ранги ва шаклларнинг уйгунлиги демакдир. Турли хил рангларнинг узаро мувофиклигини - меъёрни бир моделда саклай билиш керак. Туртинчидан, куйлакнинг юпка кисмини аввал тугри тикиб олиб, сунгра бурма хосил киламиз. Баъзида қиммат ва энг бежирим тақинчоқ ҳам соҳибасига ярашмаслиги мумкин. Биринчи, улчам асосида тайёрланган андоза ёрдамида бичилган кийим деталларни оламиз.

Next

узбек мода 2015

мода узбекча куйлак

Инсоннинг руҳий ҳолати албатта унинг ташқи кўринишида ўз аксини топади. Бирданига ҳамма нарсани ташлаб юбориб, янгиларини сотиб олишга ҳар ким ҳам жазм этолмаслиги табиий. Бириктириб тикиладиган иккала кисмнинг унгини ичкари килиб куйилади, четлари текисланиб, зехдан матонинг хусусияти, чокнинг вазифаси, урнига караб 0,3-1,5 см ичкаридан тикилади. Аммо кийиниш услубингиз қандай бўлишидан қатъий назар, сиз ораста кийинишнинг уддасидан чиқишингиз лозим. Бу санъатни эгаллаши учун киши мода талабларига риоя килибгина колмай, уз эстетик дидини хам узлуксиз тарбиялаши керак, яхши дид, аввало орасталикда наомён булали. Орка томонини хам худди шу усулда тикиб чикилади. Сообщение 2 ми будемо вам вдячні, якщо ви розмістите нашу кнопку у себе сайті курсы курси программа.

Next

узбекча куйлак лозим фасонлари

мода узбекча куйлак

Ӯзбек миллий либослар расмлари — келин либослар — Ўзбекистон Эҳтимол, ўзбек аёлларининг энг қадимги кийимлари либос куйлак, шунингдек кенг шимлар бўлиши мумкин. Замонавий модадаги кийимда ранглар мазмун бир ёки икки рангдангина иборат була олмайди. Учинчидан, тайёр булган олдинги кокеткани деталларини, орка кокетка деталининг унги томонига куйиб, унинг устидан астар кисмини куйиб, 0,5 см чок билан елка ёки ёква умизларини бириктирма чок ёрдамида бириктириб чикамиз ва дазмоллаймиз. Иккинчи, олдинги кокеткани иккита ёка умизини авра-астарини бириктирма чок билан тикамиз. Кийим маълум давр ва ижтимоий шароитда кишиларнинг гузаллик хакидаги карашлари мужассамлашган мода билан боглик.

Next

Ўзбекча куйлак тикиш технологияси » To`qimachilik » Referat » Referat

мода узбекча куйлак

Бугун ёзги узун кўйлак ва сарафанлар билан бир қаторда турфа хил юбкалар ҳам аллақачон мода билан ҳамнафас аёл ва қизларимиз гардеробидан жой эгаллаган. Унинг ҳусну таровати, мафтункорлигига таъриф нафақат чиройли қомат ва оро берилган қошу кўз, балки қоматга мос танланган либос билан ҳам баҳоланади. Страница 1 18 ксп,ссп обновленка · география жа? Не тревожь мне чресла, кресло! Бунда қуйидаги қоидалар сизга кўмак беради. Бешинчидан, юбка кисмининг унгига кокетканинг унги кисмини куйиб, бурма терилган жойдан 0,7 см кенгликда бириктирма чок ёрдамида бириктириб чикамиз. Бу вазиятда биз, кўпинча, ташқи кўринишимиз, кийиниш услубимизга бироз ўзгариш киритиш ечимида тўхталамиз. Шундай экан, юбка танлашдаги бир нечта кичик тавсияларни билиш асло зарар қилмайди.

Next

узбекча куйлак лозим фасонлари

мода узбекча куйлак

Аммо улар орасидан ўзимизга мос ва хосини танлаб олиш жуда қийин. Кийимни шакли ва куриниши у кийиладиган шароитга, мавсумга, кийинадиган кишининг ёши, гавдаси, машгулоти, иш турига боглик. Гдз 2 русский язык чуракова 3 часть 2018 Любил лишь тот, кто ввек с дороги не свернул, Кто счастлив был 09. Шу сабаб, дўконга кириб, тақинчоқлар билан тўлдирилган расталарни кўриб кўзимиз қувнайди. Орасталик билан кийилган кийим унинг аник шароитда муносиблиги, кишининг машгулоти, вокеа, мухит ва шу кабилар билан мувофиклиги хамдир. . Хар бир кийимнинг тикиш кетма-кетлиги мавжуд.

Next