Кыргызча резюме жазуу. Резюме

Кыргызча резюме жазуу Rating: 6,8/10 944 reviews

Кыргызча Махабат Лирикалары

кыргызча резюме жазуу

Каширина Наталья Михайловна +7 8793 400-129 e-mail: ctsiv pglu. Мектепте жана үйдө ал сыйга жана кадыр-баркка ээ. Билдирүүнү түзөткөн: Balamir: 04 Декабрь 2011 - 16:53 Өмүрбаян Мен, Касымов Мурат 1964-жылы 11-ноябрда Нарын облусунун Кочкор районунун Шамшы айылында жумушчунун үйбүлөсүндө туулгам. Баладай жанын балкытып, Бах, лирика дегиздиң. Ага өмүр баян, арыз, түшүнүк кат, тилкат, чакыруу, кулактандыруу, эмгек келишими, мүнөздөмө кирет.

Next

Резюме Образец Кыргызча

кыргызча резюме жазуу

Клип кыргызча 2016 - 2015 Жаны кыргызча клиптер ютуб ырлар - Смотрите онлайн в хорошем качестве новые Алтынбек Борошов - Ал махабат. Ал ошол 1932-жылы эле ыр жазып баштаган. Мүнөздөмөдө ишмердүүлүк, коомдук милдеттер, кызматкердин жүрүш-турушу, анын жеке кадыр баркы жана кемчиликтери чагылдырылышы керек. Тилкатта акчанын суммасы цифра менен жана кашаанын ичине сөз менен көрсөтүлөт. Анын китептери 1935-жылы — «Таңдагы ырлар», 1937-жылы — «Чолпонстан», «Жыл- дыздуу жаштык» биринин артынан бири чыга баштаган.

Next

Лирика

кыргызча резюме жазуу

Жапаровдун туулган кγнγнγн 70 жылдыгына арналган «Профессор Абдыкул Жапаров жана тил илими» аттуу илимий- теориялык конференциянын материалдары. Аскалиева республиканын Билим берүү министрлигинин Ардак грамотасы менен, ошондой эле шаардык Билим берүү департаментинин, Свердлов районунун билим берүү бөлүмүнүн грамоталары менен сыйланган. Выбор какого-либо одного или комбинирование нескольких повлияет на то, как писать резюме предпочтет конкретный кандидат. Эгер тиркеме бирөө гана болсо, анда ал абзац менен жазылат. Бай-манаптардын жана алардын жан-жөкөрлөрүнүн эки жүздүү бетин ырлары менен ашкерелеген. Өмүрбаянды жазууда адабий тилди пайдалануу керек.

Next

Келечек кесип тандоо боюнча окуу китеби

кыргызча резюме жазуу

Единых стандартов, определяющих то, как писать резюме, сейчас ни в России, ни в мире не принято. Күбөлөр бул иш кагазын өздөрүнүн жеке кол коюулары менен тастыкташат. Бул иш кагазы «Өндүрүштүк мүнөздөмө» жана «Мүнөздөмө — жолдомо» болуп эки түргө бөлүнөт. Созулма үндүү бир гана муун түзгөндүктөн, созулманы бири-биринен ажыратып ташымалдоого болбойт; то- олордо эмес, тоо-лордо; бекинү-үчү эмес, бекинүү-чү, за-аркану- учу эмес, заар-кануу-чу. Эскертүү: эчтеке, эчтеме, эчтемке, бирдеңке, бирдемке, бирдеме сыяктуу сөздөр бирге жазылат. Текст: - тилкат берүүчүнүн аты-жөнү; - акча, мүлк, материалдык баалуулуктарды кээде мекеменин аталышы көрсөтүлөт берген кишинин аты-жөнү; - мүлктүн азыркы абалы. Buffer Pointer to a caller-allocated buffer that contains the data to write to the file.

Next

Иш кагаздары

кыргызча резюме жазуу

Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланганмын 1999-ж. Тандайым катып тамчыңды, Тамшанып келет мен ичким. Бул иш кагазы иш кагазын жүргүзүүдө кеңири колдонулат. Ал жогорку категориядагы мугалим жамааттын коомдук турмушуна жигердүү катышат. Эскертүү: төмөнкү кызмат наамдары, аскердик чендер дефис коюлбай жазылат: башкы кол башчы, улук лейтенант, медицина кызматынын капитаны.


Next

Кыргыз тилинин жазуу эрежелери

кыргызча резюме жазуу

Биз - элибиздин маданий байлыгына мурасчыбыз. Эскертүү: эгерде жер, күн, ай деген сөздөр астрономиялык энчилүү ат эмес, жалпы ат маанисинде колдонулса, анда кичине тамга менен жазылат. Бирок оорусуна байланыштуу ал редакцияларда дайыма иштөөгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес, ошондуктан, ал үйүндө өмүрүнүн аягына чейин чыгармачылык менен алектенген. If necessary, it extends the length of the file and resets the end-of-file mark. Аскалиеваны «Себат» Бишкек шаардык билим берүү мекемесине үч айлык такшалмадан өтүп келүүгө жөнөтөт. Өмүрбаяндын бул бөлүгү кыска жана так болуусу керек. Мүнөздөмө А-4 форматындагы бланкка жол-жоболоштурулат.

Next

Кыргызча Махабат Лирикалары

кыргызча резюме жазуу

Факультеттин деканы педагогика илимдеринин доктору, профессор колу Н. Өмүр баянда диалектизмдер, орой ошондой эле эскирген сөздөр болбошу зарыл. Бирок арыздардын айрым түрлөрүн кошпогондо, алардын бардыгынын маалымдаректери бар. Ал оозеки жана жазуу жүзүндө болот. Айнекти сүйчү аяшты, Ах, лирика дегиздиң. Ошондой эле тепедентең, тепетең, тападантак, тапатак, чападанчак, чапачак деген сөздөр да бирге жазылат. Основное его преимущество — работодатель видит достаточно подробную картину трудовой биографии кандидата.

Next

Резюме

кыргызча резюме жазуу

Студент 2002-жылы Мамлекеттик тил күнүнө карата өткөрүлгөн илимий конференцияда «Кыргыз элинин жазмасынын тарыхы» темасында атайын билдирүү жасады. Бирок өмүр баянда сөзсүз аныкталган маалымдаректер жана курам бөлүктөр катышуусу керек. Ал мектептер арасында биологияны мектептерде окутууга арналган конференцияларга, семинарларга дайыма катышат, өзүнүн дасыгын үзгүлтүксүз жогорулатып келет. Мен бир жашка чыккандан кийин ата-энем өз туугандарына Кичи-Кеминге көчүп келишип, өмүрүнүн акырына чейин ошол жерде жашашкан. ByteOffset Pointer to a variable that specifies the starting byte offset in the file for beginning the write operation. Өмүр баян үчүнчү жак менен да жазылат.

Next

NtWriteFile function

кыргызча резюме жазуу

Юнусалиев Жогорудагы өмүр баян өз доорунун тили менен жазылган. Бизде чындыгында көбүнчө чоң эмес, кыска кулактандыруулар кездешет. Алыкул Осмонов поэтикалык котормонун чебери. В частности, есть исследователи, подразделяющие эти виды резюме на документы, адаптированные под конкретную вакансию или же общего характера, а также подразделяемые по своему назначению на хронологические и функциональные. Арыздардын негизги маалымдаректерине төмөнкүлөр кирет: 1.

Next

Лирика

кыргызча резюме жазуу

Түшүнүк кат ошондой эле кызматкер кызматтык милдетин ишке ашырып жатканда туш болгон кайсы бир кырдаалда жумушта эмне болуп өткөнүн сыпаттоо болуп саналат. Бул түшүнүк кат кимге жазылса ошол мекеменин аталышы, жетекчисинин аты-жөнү. Текст: - анда бул иш-чаранын, эмнеге арналганы, тармагы, көрсөтүлөт; - өткөрүлүп жаткан иш чаранын аты -чакыруучу мекеменин, ишкананын аталышы. Крымова Карина Олеговна +7 8793. Мисалы: Аары, саат, жаа, жээк, бээ, оор, боор, жоо, өөн, мөөн, төө, уук, суур, буу, жүүн, күү, жөө, тоо, көө, ээр, суроо ж.

Next