Кыргыз тили жонундо макалдар. Кыргыз эл макал

Кыргыз тили жонундо макалдар Rating: 9,6/10 222 reviews

Кыргыз эл макал

кыргыз тили жонундо макалдар

Ошондой эле, азыркы гезит-журналдардагы кыргыз адабий тилинин нормасы жөнүндө да кеп козголду. Эртең тилим жок болоору чын болсо, Анда бүгүн мен өлүүгө даярмын! Акыркы кездерде, бийлик тарабынан тилибизге таптакыр эле көӊүл бурулбай калгандай жагдайга кептелдик. Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 8-декабрындагы N 307 Мыйзамынын редакциясына ылайык 1-глава. Душмандын сырты жылма,ичи кара 374. Ачылган кабак жакшылык табат, бүркөлгөн кабак бир балээге калат.

Next

Кыргыз эл макал

кыргыз тили жонундо макалдар

Эне тилин билбей туруп, Эне тилге күйбөй туруп, Эли-журтун Сүйөмүн деш чекилик. Тилибизди биз билбесек, Кандай болот катыгүн! Эне тили - эси жоктор учун кор тили. Дос күйдүрүп сүйлөйт, душман сүйдүрүп сүйлөйт. Жоргодон жорго чыкса төрт аягы тыбырайт, чеченден чечен чыкса оозу-мурду кыбырайт. Кыргыз тилин сактайлы, барктайлы, сыйлайлы. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилде иш жүргүзүүчү программалык, техникалык жабдуу жана жазма техника менен камсыз кылуу милдети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жүктөлөт.

Next

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

кыргыз тили жонундо макалдар

Алардын озунчо эл экендигин, башкалардан ботончолугун белгилеп турган баарыдан мурда - оз тили. Ашуусу болбой тоо болбойт, аркары болбой зоо болбойт. Башка тилди жандай жакшы корсом да, Оз тилимди суйгонумдон жанылбайм. Алыстагы душмандан, аңдып жүргөн дос жаман. Койдо «Ма-а» бар, Уйда «Мө-ө» бар атүгүл. Ал эми биздин кыргыз тилдүү гезиттерде кээде сөзгө маани бербей, тилди өз билгениндей бурмалап жазган жаман өнөкөт пайда болуп калды» деген пикирлер айтылды, чын эле, кээ бир гезиттер «болуп туру, айтып туру, келип туру. Билдирүүнү түзөткөн: maksatkyz: 22 Сентябрь 2012 - 16:33 Уй мооройт,уйдун тилинде, Кой маарайт,койдун тилинде.

Next

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

кыргыз тили жонундо макалдар

. Чындыгында биздин э Эне тилим — эне с. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик тилдин иштеши жана конституциялык статусун колдоо үчүн зарыл болгон бардык шарттарды түзөт, аны үйрөнүү жана өнүктүрүү, ошондой эле мамлекеттик тилди окутуу боюнча мамлекеттик программаларды кабыл алат жана каржылайт. Кыргыз Республикасында расмий тил катары орус тили колдонулат. Жакшы атанын кашыктап чогултканын, жаман уул чөмүчтөп чачат. Бир ок менен эки коёнду аткан. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүнүн негизги уңгусунун бири катары мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу ишинин бардык чөйрөлөрүндө ушул Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын дагы башка мыйзамдарында каралган тартипте милдеттүү түрдө иштейт.

Next

Кыргыз эл макал

кыргыз тили жонундо макалдар

Вы не можете комментировать, т. Бирөөнүн , өз элиңде ултан бол. Тил эне суту менен биздин ан сезимибизге синет. Учунчудон,бугун айылдан келгендерге, беркилер кыйынсынат эмеспи,жанагы жыланач маданиятка умтулуп,терс жоруктун жолуна тушкондорго жалан орус тилинде суйлоосу тийиш,тигилер уйротот. Жарандардын тил тандоо укуктары жана бул укуктарды ишке ашыруу кепилдиктери 3-глава.

Next

Эне Тил Жонундо Сочинение

кыргыз тили жонундо макалдар

Айдай чырайыңды иттей кыялың бузат. Бул ой-толгоом кимге кандай жетет, ким кандай кабыл алат, кандай түшүнөт ар кимдин кыргыз тилге болгон мамилесинде. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз тили билимдин, илимдин, экономиканын, эл аралык дипломатиянын тилине айланууга тийиш. Соболум бар Айта турган силерге. Жакшыдан башчы койсоң, элди түзөтөөр, жамандан башчы койсоң, элди жүдөтөөр.

Next

Эне Тил Жонундо Сочинение

кыргыз тили жонундо макалдар

Аңкоонун эч нерседен кабары жок, жалкоонун 1 06. Кыргыз Республикасында жарнактар, кулактандыруулар, прейскуранттар жана башка көрүнөө маалыматтар адегенде мамлекеттик тилде, андан кийин - расмий тилде, зарыл учурларда башка тилдерде да жол-жоболоштурулат. Анан муну билип ал, Кулагыңа сырга кылып илип ал: - Ар адамдын Ар башкача дини бар, Ар башкача дили бар, Бирок билгин, Бирден гана тили бар, Билгин, Муну билип ал! Кыргыз Республикасынын жарандары мамлекеттик бийлик, жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарына жана башка уюм, мекемелерге мамлекеттик же расмий тилде кайрылышат. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. Ачка отурганча айранга нан тийгизип жеген жакшы. Биздин кыргыз тилибиз- байыркы тил.

Next

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

кыргыз тили жонундо макалдар

Жорго минген жолдошунан айрылат, көп жашаган курдашынан айрылат. Жаман малын катат, жакшы …………. Менчигинин түрүнө карабастан, телерадиокомпаниялар өздөрүнүн берүүлөрүнүн жарымынан көбүн мамлекеттик тилде алып барат. Эне деген улуу болот күндөн да, Эне сүтү эне тилге синген да. Болгонуңда болуп өт, боз жопгодой …………. Аңдышкан айыл конбойт,эсептешкен дос болбойт. Анда акын Байдылда: «Орус тили — улуу тип, Биздин жылдызламанда.

Next