Сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним. Сочинение : Хто смяецца апошнім

Сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним Rating: 7,6/10 517 reviews

Сачыненне Па Камедыі Хто Смяецца Апошнім

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Яшчэ - ад інфаркту, ад інсульту, ад раку. Гэта такая ж аб'ектыўная данасць, як і тое, што на ўсялякую сілу ёсць другая сіла. Ад вагу і высакароднасць зло часам касуе з лёгкасцю, а вось з дасканалым розумам і супольнымі намаганнямі справядлівых сіл яму не справіцца. Як гаспадар становішча, Гарлахвацкі тэрарызуе, шальмуе, запалохвае сумленных вучоных, хапаючы іх мёртвай хваткай зусім невыпадкова драматург дае яму прозвішча Гарлахвацкі. Як будзе абнаўляцца род чалавечы? Сапраўды, на свеце ўсяму ёсць мяжа, і толькі зло і чалавечая подласць бязмежныя. «Хто смяецца апошнім» Кандрат Крапіва - Вобраз Тулягі - сачыненне.

Next

Сочинение : Хто смяецца апошнім

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Калі ж засталіся Дабрыян і Наташа, яна паведаміла: неўміруючы пацук жыве, а здох другі. Дыскусія яўна зайшла ў тупік, але тут здарылася непрадбачанае. Супрацоўнік інстытута Туляга распавядае калегам — вядомаму вучонаму Чарнавусу і маладому навуковаму супрацоўніку Веры, што прахожы на вуліцы прыняў яго за палкоўніка Падгаецкага, які калісьці служыў у белай арміі ў Вароніжы. Невуцтва і падхалімства Зёлкіна найболып ярка праяўляюцца ў сцэне абароны Гарлахвацкім «навуковай працы». Крапіва, трэба агульнымі сіламі, проціпаставіўшы невуцтву і ашуканству прынцыповасць, строгасць і ваяўнічасць. Даючы нам рэцэпты паспяховай барацьбы са злом, многія творы нашай нацыянальнай літаратуры вучаць і папярэджваюць нас, што ваяўнічасць зла намнога лягчэй папярэдзіць, чым потым з ім змагацца.

Next

Водгук на камедыю Кандрата Крапівы смяецца Станоўчыя і адмоўныя героі

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Крапівы як тонкага псіхолага, які знайшоў непаўторныя, індывідуальныя рысы для герояў, поўна і закончана «вымаляваў» іх партрэты. Невуцтва і шарлатанства Гарлахвацкага поўнасцю выкрываюцца ў канцы п'есы, калі на вучоным савеце слухаецца даклад «Новы від дагістарычнай жывёліны». Яго творчасць — цэлая эпоха ў гісторыі беларускай літаратуры і перш за ўсё ў нацыянальнай драматургіі. Дзеянне камедыі разгортваецца ў навукова-даследчым інстытуце геалогіі, дзе дырэктарам з'яўляецца Гарлахвацкі. Хто не ведае яго сатырычных баек, шматл? Сотрудник института Туляга рассказывает коллегам.

Next

Сачыненне Па Камедыі Хто Смяецца Апошнім

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Да навукі дырэктар не мае ніякага дачынення: на пасаду кіраўніка інстытута яму дапамаглі ўладкавацца «сябры», выдаўшы фальшывую даведку. «На свеце трэба быць асцярожным». Кароткі змест камедыі Кандрата Крапівы. Сваё дзікае паляванне зло якраз і пачынае найчасцей на тых, хто намерваўся ў зацішку пераседзець навалу. Але ніяк нельга адмаўляць думку пісьменніка, што гармонія знешняй і ўнутранай прыгажосці, дасканалы розум, часам нават хітрасць і хаурус з усімі, хто, так ці інакш, паспрыяе высакароднай мэце, - дзейсныя сродкі ў барацьбе са злом. Аднак прайшло ўжо восем год, цэлых восем год. Крапівы заставалася па-ранейшаму напружанай і плённай.

Next

Водгук на камедыю Кандрата Крапівы смяецца

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Здаецца, зусім нядаўна памёр народны пісьменнік Беларусі Кандрат Кандратавіч Крапіва. Перад Чарнавусам Гарлахвацкі сцелецца лістом, усяляк падкрэсліваючы сваю павагу да навуко- вых вартасцяў прафесара. Ён адразу запрыкмеціў у ім падазронага і небяспечнага чалавека. Вельмі шкодная і небяспечная пазіцыя, гэтаму і ў жыцці, і ў гісторыі «мы тьму прпмеров слышпм». Гэтаму садзейнічалі ў нейкай ступені і іншыя супрацоўнікі: Чарнавус сваёй залішняй даверлівасцю, Туляга сваёй нерашучас- цю і баязлівасцю. Даведаўшыся аб гэтым ад малодшага наву- ковага супрацоўніка Зёлкіна, шаптуна, які толькі тое і ўмеў, што «хадзіць на мяккіх ла- пах, прыслухоўвацца, хто што гаворыць», ды- рэктар тут жа спрабуе выкарыстаць страх Тулягі сабе на карысць. У п'есе «Хто смяецца апошнім» праявілася майстэрства К.

Next

Водгук на камедыю Кандрата Крапівы смяецца

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

I вось з яго лёгкай рукі былы настаўнік Варонежскай гімназіі Туляга раптам становіцца дзянікінскім палкоўнікам, асістэнтка Вера Міхайлаўна — распусніцай і амаральнай асобай, прафесар Чарнавус — здраднікам, ворагам народа, за што адхіляецца ад чытання лекцый, кніга яго здымаецца з выдавецкага плана, а над дачкой-студэнткай навісла пагроза выключэння з інстытута. I так будзе, пакуль Мурашкі не аб'яднаюцца з Дабрыянамі, Чарнавусамі, Тулягамі. Маўляў, і іншы раз здыхалі, але яна падмяняла іх новымі. Пасля мы яе зачытаем на саве- це, апублікуем. Вось тут вылучаецца трэцяя праблема - маральнага плана, і асабліва востра паўстала яна пасля таго, як пра адкрыццё Дабрыяна даведалася шырокае кола людзей. Геніяльнае ў нашым грамадстве сёння пакуль што ў адчаі, бо ваяўнічая шэрасць і дурасць правяць баль.

Next

Написать сачыненне на тэму камедыи Кандрата Крапивы Хто смяецца апошним, як сатыр

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Праблемы ў ей узняты агульначалавечыя, глабальныя. Востра перажываючы сваё становішча вучонагапарабка, Туляга паступова пазбаўляецца ўласцівага яму страху. Запалохаўшы Тулягу, Гарлахвацкі- прайдоха прымушае яго напісаць навуковую працу: «Вы напішаце, а я прачы- таю, праверу. Чалавек стане годным уладаром і зямных скарбаў, калі навучыцца пазнаваць і любіць духоўнае. Першая - сама праблема жыцця на зямлі. Топики устные темы по английскому языку · Крылатые выражения · Учебники «з'есць.

Next

Написать сачыненне на тэму камедыи Кандрата Крапивы Хто смяецца апошним, як сатыр

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Пасля мы яе зачытаем на саве- це, апубл. Дабро толькі тады дабро, калі яно дзейснае, калі здольна абараніць сябе і справу, якой яно служыць. Дзеянне спектакля адбываецца ў навукова-даследчым інстытуце. А тут яшчэ і выпадак ідэальны падвярнуўся: Туля- гу да смерці напалохала пытанне выпадковага чалавека, ці не дзянікінскі ён афіцэр, бо надта падобны да таго. I ён у сваю чаргу да кожнага ставіцца таксама неаднолькава: з разумением і нават са спачуваннем да прадстаўнікоў прафсаюзнай арганізацыі; са знешняй сумленнасцю і непрыязнасцю ў душы да Скараспея; з высокай годнасцю чалавека, непадкупнасцю - да амерыканскага карэспандэнта Болдвіна; з вялікай увагай і лёгкім гумарам - да калгасніцы Алены Максімаўны. На ўсё жыццё шляхціц Завальня засвоіў урок бацькі: «добры лёс і ўладу над зямнымі скарбамі - дзеля бліжніх сваіх».

Next

ХТО СМЯЕЦЦА АПОШНіМ

сачыненне па тэме хто ж смяецца апошним

Не можа быць, каб вы, Аляксандр Пятровіч, такую бязглуздзіцу напісалі». Хаця навуковы супрацоўнік з яго не вельмі удалы, затое Зёлкін - вельмі здольны паклёпнік. Прафесар Дабрыян, гаворачы пра тое, што ўсё ў прыродзе смяротнае - «ад хларэлы да секвоі, ад чарвяка да акадэміка», шукае адказу на пытанні: «А ці ж сапраўды смерць з'яўляецца непазбежным канцом нашага існавання? Пра фасфаты і пра здымку ў пагранічным раёне я сам напішу ў выдавецтва і на геафак, дзе ён лекцыі чытае. Аднак, на мой погляд, у інстытуце склалася такая спрыяльная для Гарлахвацкага глеба не толькі дзякуючы аднаму падхаліму і «шапту- ну» Зёлкіну. Падзеі пераносяцца на кватэру галоўнага героя. Пра чысціню душы і павінен быць пільны клопат чалавека. У апавяданні «Вучань Твардоўскага» пераканальна паказана, што асабліва магутнай сілай, як стваральнай, так і разбуральнай, валодае слова настаўніка і святара-духоўніка, бо яно палоніць душы людзей.

Next