Чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат. Ч.Айтматовдун «Жамийла» повестинин улуттук жана жалпы адамзаттык аспекттери

Чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат Rating: 7,4/10 643 reviews

Министерство культуры

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Консерватория Бө лү мдө р: Театралдык искусство Музыкалык искусство Жогорку мектептин максаты — теориялык билимди практикалык иштер менен айкалыштырып, вокалдык-музыкалык жана сахна чеберчилиги багыттарында иш жү ргү зө ала турган жогорку билимдүү адистерди даярдоо. Бирок, анын каалоосу өзүнүн чөйрөсүнөн өзгөчөлөнөт. Чындыгында байбиче үчүн күрөш бүткөн, ал өзү жашаган дүйнөгө толук канааттанат «… конец истории наступил, поскольку человек более не отрицает себя, не преобразует более действительность, открытую ему последней философией; нет более философии как поиска истины, но есть сама истина или мудрость абсалютное Знание ». Шыбак- бетегелуу, чий ж-а эфемер осумдуктуу, кургак-талаа ж-а талаа ландшафттуу. Мына ушул жерде каармандын айланасындагы психологизм тереңдетилет. Айтматов жөнүндө чет элдик изилдөөчүлөр, замандаштар жана окурмандардын маалыматы дагы толукталар деген ойдомун. Адамдын жашоодогу орду, ыйманы, сезими, турмуштагы карама-каршылыктарды сүрөттөдү.


Next

Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленди

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Буга ылажы табыш келечектегилердин парзы. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли учун туболук жашай берет. Кайра -кайра окуп жатып, канчалаган элдер туура жазууну үйрөнүп алышат. Бул китеп азыркы доордогу ааламдашууну жана учурдагы биздин тагдырыбызды чагылдырат» -дейт. Торколуу той берерде, Гүлсаратты чапкан бойдон баратты.

Next

Ч.Айтматовдун «Жамийла» повестинин улуттук жана жалпы адамзаттык аспекттери

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Айтматовдун 90 жылдыгына арналган фестивалга жалпы мектеп жамааты, тактап айтканда окуучулар жана мугалимдердин катышуусу менен болду. Залкар жазуучу Чынгыз Айтматовдун 90 жылдыгына Чыгарманын пайдубалын тургузуп, Бүт дүйнөгө тааныттыңыз кыргызды. Кыргыздын алгач араб арибине, латынга, андан соң кириллицага негизденген адабий тили, улуттук интеллигенция, окуу-маданий, улуттук искусство борборлору калыптана баштады. Фергана ороонуно кол-онорчулук аспаптарга алмашып турушкан. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги 2018 —жылы эл аралык деңгээлдеги бир катар иштерди аткарды. Кесиптик жогорку мектеп Окуу мөө нө тү 2 жыл Адистиктер: Менеджмент Офис менеджмент Имараттарды куруу жана эксплуатациялоо Экономика жана бухгалтердик эсеп Автоунааларды тейлөө жана оӊ доо Мектепке чейинки билим берүү Маркетинг тармактар боюнча Туризм Мейманкана иштетүү Мектептин максаты — Кыргызстан жана Орто Азия ө лкө лө рү нү н кесиптик-техникалык атайын орто билимдүү эл аралык стандарттагы адистерге болгон муктаждыкты камсыздоо, жергиликтүү кесиптик-техникалык билим берүү системасынын жаӊ ыланышына жана ө нү гү шү нө колдоо кө рсө түү.


Next

Асанбаева: жана эл аралык фестивалы өтөт

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Айтматовду гениалдуу жазуучу катары биринчи Европа тааныды кексе окурмандарын түйшөлтүүгө кудурети жеткен чыгарманы жаратып салды? Жамыйланын келин катары ийменбестен, секелек кыздай кыӊылдап ырдап көӊүлдүү, арыктардан так секирип, шайдоот, оюн тартынбастан шартылдата айткан шыр мүнөздүү болушунун себеби: ички дүйнөсүнүн тереӊдиги, адамдык бай натурасы, ачыктыгы, зиректиги, абийирдүүлүгү. Тел,: 0 3722 2-51-94, Нарын облусу Нарын ш,. Эмгекке жарамдуу калктын 85 % негизинен соода-сатыкта, онор-жайда, курулушта, шаардык, райондук, облустук денгээлдеги кызматтарда уй-кызматында, комокчу чарбаларда ж. Журнал «Вопросы философии» , эми аны улантып кете турган адамды табуу гана калды. Бул ишти ортодо Арсендин түздөн-түз катышуусу менен ишке ашырууну көздөшөт. Каждый раз, когда Ваша подписка превысила или находится на пороге превышения ресурсов сверх заказанного тарифного плана, мы направляем на Ваш e-mail соответствующее уведомление. Шаарда тоо-ороон шамалы, шаардын чыгышы менен батышынан соккон шамал коп кайталанат.

Next

Нарын шаары боюнча жалпы маалымат — Нарын шаардык мэриясы

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Ошондо эч нерседен кайра тартбаган достору бул ишти баштоого жардам бербесе Арсендин өзүн өлтүрүүнү ортого салышат. Чыгармадагы бул көрүнүштөр аркылуу жазуучу коомчулукта терс иштердин басымдуулук кылып бараткандыгын айтып, инсанды тазалыкка, болгондо да жан-дүйнөнүн, адамдык «Мендин» тазалыгына чакырат. «Жазуучу эмнеден башталат, бул суроого бир ооз сөз менен бир маанилүү кесе жооп берүү мүмкүн эмес. Жазуучу келечекке карата туура ориентирде болгондугун, бүгүнкү күндө жубайлардын бири-бирине карата жекече мамилеси жалпы эрежеге айландыгы тастыктап турат деген корутундуну беришет авторлор. Чыгарманын соңунда Элестин Арсенге болгон сүйүүсү ыйга айланып, «Колуктунун үнү» болуп жаңырып, Молоташ үңкүрүнөн анын сөөгүн алып кетүү менен аяктайт. Таластыктардан мен муну байкаган жагдайым бар.


Next

«Айтматов ааламы» — Кыргыз маданият борбору

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Кыргыз тилине Мамлекеттик тил статусунун берилиши — адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө болгон зор кадам, ошону менен бирге коомдун руханий жаңыланууга, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт алуусу. «Тоолор кулаганда» романындагы каармандар - бүгүнкү күндүн адамдары Жазуучунун каармандары жекелик мүнөздө, ошол эле учурда типтүү. Асаналиевден ашып түшүп жаӊылык ачып жиберебиз деп ойлобойбуз. Бирок байыркы Энесайлык кыргыздардын жазуу тили азыркы кыргыздардын тилине тийгизген таасирин так кесе айтууга болбойт. Дегеле, «Жамыйла» повести улуттун өзүн-өзү аӊдоонун жаӊы жолуна түшүүдөгү күрөштү көрсөткөн чыгарма. Чынгыз Айтматов 1928-жылы 12-декабрда Талас облусунун Кара-Буура районундагы туулган. Сүйүшкөн эки жашка карата адамдардын кыянатчылыгы сүрөттөлөт.

Next

Нарын шаары боюнча жалпы маалымат — Нарын шаардык мэриясы

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Жазуучунун чыгармалары, анын 60-80-жылдардагы «Бетме-бет», «Кызыл жоолук жалжалым», «Бото көз», «Биринчи мугалим», «Саманчынын жолу», «Жаныбарым Гулсары! Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын трагедиясы тазалыкка, адилет менен чындыкка болгон күрөш менен шартталат. По каким ещё причинам мой сайт может не открываться? Эгерде айыпкер сот иши жүрүп жаткан тилди билбесе, анда ага эне тилде сүйлөө же тилмечтен пайдалануу укугу берилет. Жеке тагдыр дегенибиз - бул жөн эле бир адамдын анчейин басып өткөн жолу, өткөргөн окуялары, кадыресе жашаган турмушу эмес. Чынгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектаклдер коп улуттуу кинематографиянын жана театрдын тарыхында озунчо бир жаркын барак болгон: «Жамийла», «Биринчи мугалим», «Саманчынын жолу», «Фудзиямадагы кадыр тун», «Кылым карытар бир кун», «Кыямат» - Стамбулдун, Софиянын, Улан-Батордун, Варшаванын, Бухаресттин, Праганын, Лондондун, Токионун, Москванын, Санкт-Петербургдун, Бишкектин жана дуйнонун башка коп олколорундо корсотулуп, сахналарында коюлуп келе жатат. Бүгүнкү күндө республикабыздын бардык маданият үйлөрүндө, китепканаларда, музейлерде, билим берүүмекемелеринде Айтматовдун 90 жылдык иш —чаралары уюшкандыкта өткөрүлдү. Обещанный платеж Если на Вашем счёте закончились деньги и Вам срочно нужно восстановить работу веб-сайта oshshamy. Ошол кыргыздардын тили бүгүнкү хакастардын, тувалардын, шорлордун, карагастардын, түштүк алтайлыктардын тилдеринин калыптанышына башкы ролду ойноду, энесайдагы кыргыз тили кийинки жашоосун улантты.

Next

Кыргыз тил жана Чынгыз Айтматов

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Бул жерде «түрк» деген сөз жалпылама мааниде колдонулуп жүрүшү мүмкүн экендигин эстен чыгарбоо керек кара: Кононов А. Нарын д-нын кууш аска-таштуу нугуна шаардын чыгыш четинде 1868-ж. Озунун залкар уулунун дуйнолук адабиятты, корком онорду жана маданиятты онуктуруу ишиндеги синирген эмгегине, мекенинин урмат корсотушу катары Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен 2008-жыл: - Чынгыз Айтматовдун жылы, - деп жарыяланган. Эң алгач саясий тоталитардык режимдин каардуу күндөрүнөн башталып, Улуу Ата Мекендик согуш мезгили, андан соң советтик ураалаган доор, эгемендүүлүк жылдар жана жыйырма биринчи кылымдагы өнүгүүнүн космостук деңгээлге чыккан глобалдашуу мезгилдеринен туш келди. Ал эми Арсен менен окшош тагдырга кабылган Жаабарс кайып болуп кетет. Барстарга болгон аңчылык башталышы менен Арсендин оюн Таштанафгандын планы түйшөлтүп жатты.

Next

Чынгыз Айтматов

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Мисалы, Махмуд Кашгариде «курум» — «аска-таш», «амаж» — соко. Себеби, окумуштуу Георгий Гачев повесттен эч бир чыгармадан кездешпеген жаӊы адабий факт издейт. Инженердик факультет Бө лү мдө р: Программалык инженерия Жаратылышты колдонуу жана экология Коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы Тамак-аш инженериясы Химиялык технология Факультет жогорудагы инженердик багыттар боюнча эмгек рыногунун учурдагы талаптарына жооп берген жогорку билимдүү адистерди даярдайт. Романда Жаабарс менен Арсен Саманчиндин уламыштан алынган кейипкер Сардал кыз менен Арсендин ашыгы болгон Элестин тагдырлары кош сызыктуу коюлат. Бирок, күн сайын тайып бараткан ахыбалынан канчалык аракеттенип, чымырканса да тоону ашып кете алган жок. Гуманитардык факультет Бө лү мдө р: Тарых Филология Орус тили жана адабияты; Кытай тили жана адабияты; Англис тили жана адабияты; Тү ркология, Синхрондук котормочулук Социология Философия Психологиялык-педагогикалык кеӊ еш жана кө мө к Факультеттин максаты — Кыргызстан, Тү ркия жана башка тү рк тилдүү мамлекеттерден келген жаштарга тү рдүү гуманитардык багыттарда тереӊ билим берүү менен тү рк дү йнө сү нү н тарыхый, маданий, илимий дөө лө ттө рү н сактоого жана арттырууга, тү рк цивилизациясынын кайра жаралуусуна салым кошуу болуп саналат.

Next

Ч.Айтматовдун «Жамийла» повестинин улуттук жана жалпы адамзаттык аспекттери

чынгыз айтматов жонундо жалпы маалымат

Чагатай жазуу маданиятынын таасирине карабастан, кыргыздарда ѳз жазуу маданияты өнүгө берди. Ошол күндөрдө опера ырчысы, сүйүктүү адамы Самара акчалуу, материалдык жактан бай адамдын колуна өтөт. Жаӊы доордун жарчысы Жамыйла, тескерисинче, өзүн курчаган айлана-чөйрөдө болуп жаткандардын баарына сын көз менен карайт, азырынча аны эч нерсе канааттандырбайт, ошондуктан, сыртынан шайдоот, шатыра-шатман жургөндөй көрүнгөнү менен чындыгында өзү менен өзү болуп ички дүйнөсү менен гана жашайт. Буга жооп берүүдөн мурда жазуучунун өмүр жолу кандай коомдук этаптагы учурларды басып өттү, ушуга кыскача кайрылсак. Чыгарманы адеп окуп баштаганда эле тынымсыз турмуш шарындагы Арсендин жашоосу жана ак мөңгүлүү бийик тоолорду мекендеген, жаратылыш койнунда баарынан жогору туруп жашоо өткөрүп, кайратынан тайып бараткан Жаабарстын күнүмдүк ал-абалынан кабар берип башталат. Аны анча-мынча Сейит гана алаксытышы мүмкүн. В исключительных и очень-очень редких случаях скрипты наших клиентов могут создать чрезмерную нагрузку на сервер, что отражается на всех наших абонентах.

Next