Якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском. Хмарка (на белорусском языке)

Якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском Rating: 6,5/10 1226 reviews

Автор: Колас Якуб Михайлович

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

Девочка решила не поступать в семинарию, а стать телеграфисткой. Ён павярнуў назад да карчмы і пайшоў, прыбаўляючы кроку. На окнах - вазоны разных видов. Лабановіч папрасіў старасту прысесці на канапу, бо кволае крэсла, якіх тут было ўсяго толькі два, наўрад ці вытрымала б яго связістае і дзябёлае тулава. Чэся они знали лучше, чем их гость, и относительно гречихи, как видно, склонялись к точке зрения отца. Мімаволі хацелася схіліць галаву прад геніем чалавечага розуму, атрымаўшага верх над бясконцымі адлегласцямі.

Next

У чым iх сiла (на белорусском языке). Колас Якуб, скачать книгу бесплатно

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

» Лабановічу, калі ў яго чарцы заставалася недапітая гарэлка, ён таксама казаў: - А яшчэ ліцвін! Одного только урядника и боятся, одного его и уважают. Лабановіч доўга хадзіў па пакоіку, намячаючы больш-менш сталы і пэўны лад свайго жыцця. І што б ён ні рабіў, аб чым бы ён ні думаў, не-не дый устане перад ім Ядвіся. Сваё ліцвінства ён падкрэсліваў пры кожным зручным выпадку, кажучы: «Мы, ліцвіны, любім піць гладка! І сам не спяваю, і не люблю, калі хто іх спявае. Думаеш, не ведаюць людзі, як ты да Міхалкі ў клуню бегала, га? Перш-наперш не сказаў кампліментаў і не ўмею казаць іх. Айцец Кірыл засмяяўся яшчэ грамчэй.

Next

У чым iх сiла (на белорусском языке). Колас Якуб, скачать книгу бесплатно

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

Лабановіч наогул ставіцца да дзяўчат узнёсла. Выйшаўшы на вуліцу, яна на хвілінку прыпынілася, а потым раптоўна кінулася да Нупрэя Бабка. Хотелось пойти в сторону разъезда, идти долго-долго по маслянистым, потемневшим шпалам среди зарослей лозы и камыша, среди кустарника и леса. Курульчук праз паўгадзіны зачаў сваю песню, адну з тых, якія ён ведаў і спяваў, дайшоўшы да пэўнага стопню: Кабеты таксама разрумяніліся, як тыя пірагі пад Вялікдзень у добрае гаспадыні. Бо ніколі не страціць для нас цікавасці чалавек, бо праяўленне яго розуму бязмежна, бо дарогі яго не вызначаны, бо формы яго жыцця і яго адносін да другіх людзей бясконца разнастайныя, канчаткова не выяўлены і ніколі не могуць стаць канчатковымі. Бабка Тацяна вынесла сваю прасніцу, маладзіца Мар'яна сказала, што куцця ўжо даўно стаўклася; крупы выбралі, а ступу выкацілі вон у сені.

Next

Автор: Колас Якуб Михайлович

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

Эта маленькая фигура, казалось, одна оживляла угрюмый и тихий ландшафт, где все словно исчезало или притаилось. Пасля малебна настаўнік сказаў вучням перадаць сваім таварышам, каб заўтра ўсе прыходзілі ў школу, і пусціў іх дадому. Аднаго толькі ўрадніка і баяцца, аднаго яго паважаюць. Сваё ліцвінства ён падкрэсліваў пры кожным зручным выпадку, кажучы: «Мы, ліцвіны, любім піць гладка! Лабановіч чуў, што ён гатоў падскочыць да гэтай спакусніцы, каб пагнаць яе ў шыю. Полянки снова сменялись лесом, то стройным боровым, то низким болотным.

Next

Автор: Колас Якуб Михайлович

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

Колас Якуб Хмарка на белорусском языке Якуб Колас Хмарка Не шукай ты шчасця, долi На чужым далёкiм полi. Пасля гэтага паненкі пачулі сябе вальней. Часамi ён памыляўся, але нiколi не iшоў на кампрамiс са сваiм сумленнем. Яе жаночае самалюбства было моцна абражана гэтым грубым адказам і балюча ўшчымлена. Цяпер яна стаяла адзінокая, закінутая, забытая, і толькі богабаязны падарожны, праходзячы каля яе, прыпыняўся і хрысціўся, набожна схіліўшы галаву. Кароткія зімнія дні праходзілі незаметна, іх не хапала на тое, каб як след правесці работу. Адным словам, на ўсім быў відзен адбітак дзявочага прызору і акуратнасці.

Next

Якуб Колас. У палескай глушы

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

Калі ж гэты аргумент не памагаў, то пан Баранкевіч прыводзіў другі: - Ты лепш, браток, падашукай маю жонку, але не ашуквай мяне за чаркаю гарэлкі. Маладзіца, відаць, не чакала такога адказу. . Дзверы ў кухню стукнулі, і туды хтось увайшоў. Адзін момант Ядвіся памаўчала, як бы вельмі засмуціўшыся, але з яе вачэй так і сыпаліся іскры смеху. І наогул да ўсяго падыходзілі свядома», прыехаў у Цельшына малады, гадоў за дваццаць, настаўнік Андрэй Лабановіч.

Next

Хмарка (на белорусском языке)

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

У чым прызнанне асобы як грамадскай адзiнкi? Гандляра ён ведае, з гандляром ён жыве; часам і лае яго і ў морду яму плюе. Для своего спасения Лобанович решил использовать главную газету города «Виленский вестник». Настаўнік ішоў на чацвёртую будку да Бабініча. Гаспадар крыху замяшаўся, бо і ён таксама меў ласае вока на дачку пана каморніка, адразу сцяміўшы, куды цаляе яго сусед. Толькі з паннаю Ядвісяю, і то між іншым, была аб ёй гутарка. Лобанович дошел до тропинки возле ветряных мельниц в направился в школу. На другі ж дзень зайшоў арцельны стараста Бабініч, пазнаёміўся з ім і вельмі прасіў да сябе ў госці на чацвёртую будку.

Next

У чым iх сiла (на белорусском языке). Колас Якуб, скачать книгу бесплатно

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

Яшчэ бацька нашага старасты, ведаеш, можа? Страх атруты — страх расчаравання. В доме священника, напоминавшем помещичью усадьбу, царили свои порядки. На собрании Лобанович познакомился с Никитой Андреевичем Власюком, одним из создателей первой белорусской газеты. Чтобы прокормиться, Лобанович нашёл место репетитора в семье обер-кондуктора железной дороги. Уся мясцовасць змяніла выгляд, як бы замкнулася ў сабе самой, аддаўшыся выключна сваім думкам і свайму настрою, а ўсё іншае для яе стала чужым і нецікавым. От первого брака остались две дочери, Габриня и Ядвися, от второго брака родился сын Чэсь.

Next

Якуб Колас на ростанях кніга першая: у палескай глушы Аповесць

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

Толькі часцей да нас даведвайцеся, бо ў вас там глуш, чалавека не ўбачыш і, апрача падлоўчага, і зайсці там няма да каго. Баранкевич с большой симпатией вспоминал учителя, которого сменил Лобанович. Аннотация Колас Якуб На росстанях Якуб Колас Константин Михайлович Мицкевич На росстанях Трилогия Содержание: Книга первая. Але жыцце вучыць, што надзеi яго былi марнымi. Все мелочи жизни, все будничные заботы, муть души - все это исчезало, отступало перед обаянием музыки.

Next

Скачать Якуб Колас На Ростанях Книгу

якуб колас на ростанях скачать бесплатно на белорусском

А я тут буду стаяць адна, i туга разлукi з табою высушыць маё сэрца. Разгледзеўшы іх, Лабановіч прыйшоў да заключэння, што яго калега не так далёка адышоўся з вучнямі, і пераканаўся, што ў асобе Саханюка ён не будзе мець для сябе настаўніка, і тут жа зазначыў, што супольнага між імі вельмі мала і што блізкімі сябрамі яны ніколі не будуць. Гэта месца вельмі падабалася Лабановічу, і хоць ён даваў кругу, ідучы тут, але часу заставалася яшчэ многа, спяшацца яму не было куды. И возник этот вопрос, как возникают обычно все важные вопросы, случайно. Гутаркi адкрылi вочы Лабановiчу на многае. А хто ўжо лепш можа дагадзіць ім, як не а.

Next