Кыргыз элинин улуттук каада салттары. Кытайлык кыргыздардын каада

Кыргыз элинин улуттук каада салттары Rating: 6,1/10 1288 reviews

Кыргыз эли каада

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Эгерде ал киши тосуу бербей кирип кетсе, жүктөн бир нерсе алат, ал эми кире албай калса, анда аялдарга бир нерсе ырымдалып берилет. Өлүктү бала-бакырасы же тууган уругу көтөрөт. Биздикилер Жалал-Абад анча-мынча салтты билбей эле барып алышыптыр. Тушоо кесүүнүн мааниси: балабыздын башына кедерги болуп турган тоскоолдукту алып ташта, эми ал тай кунандай оюн салып кетсин дегенди туюндурат. Менимче, бул жагында ар кимдин эле айта турган ойлору, мисалдары болот болуш керек.

Next

Кыргызымдын каада салттары. Ташка тамга баскандай тарыхта калсын.

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Ал көп жылдык эмгенине таянып ата-тегибиз кайсы доор болбосун динди өз салтына ылайык карманып келген деп билдирди. Бала бешикке салынган соң маал-маалы менен бешик тазаланып, арча бүчүрү менен аластап, тапкан алкагынын башына бөрүнүн чүкөсүн тагып коюшкан. Карыяларыбыз нускалуу болсун, Байбичелерибиз нускалуу болсун. Эттууроо — башка улуттарда айталанбаган, атадан-балага келаткан өнөр. Ким барктаса өз энесин, өз тилин, Барктай билет дүйнө элинин көп тилин. Куйка койго кошуп алы барлар бирден бодо, жогу бирден койду кошо бере турган иш да бар.

Next

Улуттук каада

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Кыз жак уул жакка кийит берерде куда-кудагыйына чапан-көйнөк кийгизет. Эгерде өзү менен бир тууган эркек болбосо, башка туугандарынын балдарынын ичинен бир баланын этегине жуудурулуп, кыз эшикке чыгаары менен жүгүнөт, турган эл жакшы тилектерин айтып алкап бата беришет. Бирок акыркы күндөрү тигил же бул маданиятты бир беткей таңуулоо жүрүп жатканын президент ачык айткан. Кызы чоңоюп калганда ата-энеси сеп даярдай баштайт. Бүгүнкү күндө алардын 80 пайызы кепиндеп көмүү жөрөлгөсүн колдонушат.

Next

Кыргызымдын каада салттары. Ташка тамга баскандай тарыхта калсын.

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Кыргыздар балдарын үйлөндүрүүнү ата-эненин милдети катары эсептейт. Ошол салт бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет. Жери кургак болгондуктан кийим-кечеги толук сакталган. Уул тарап да ушундай кеңеш өткөрүп, калыңга канча мал берилерин, канча чачыла бышырылаарын, тойго эмне соөрун, алардын канчалык даражада даяр экендигин тааныштырат, жакындарынан ким эмне берери такталат. Чоң эне: Болсун айланайындар, болсун! Алды менен алып баруучу көлбай деп коюшат аныкталат. Бул сыяктуу жөрөлгөлөр Борбордук Азия жана Түштүк Сибирь элдеринде да кеңири тараган.

Next

Кыргызымдын каада салттары. Ташка тамга баскандай тарыхта калсын.

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Ушул улуу журттун урпактары, келечек ээлери, жаш муундар бүгүнкү күнү ата-бабалардын башынан кечирген тарыхты жана каада-салтты урматтабай, унутуп бара жаткандары ойлондурбай койбойт. Кээ бир кишилер баландай мал менен кудага өтөм дейт, уул тарап мал тизмелейт. Аны менен Алмазбек Атамбаев кыргыз элинин байыртадан келе жаткан салттары ислам динине карама каршы келбестигин билдирип, кыргызстандыктар өз каада салтын нарк насилин сактоого милдеттүү деген. Жакшы бала элпек, Жаман бала тентек. Тушоо кесүү бала кас туруп басайын деп калганда, оң ийрилген ак жип менен сол ийрилген кара жипти бириктире чыйратып туруп, баланын бутун тушайт. Ошондуктан келинге «Ак жоолугуң башыңдан түшпөсүн», «Көшөгөңөр көгөрсүн! Бүгүнкү күндө кытайлык кыргыздарда мүрзөлөргө өлгөн адамдын аттары гана жазылып, сүрөтү тартылбайт.


Next

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КААДА

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Мезгилдин нугуна жараша жыртыш берүү жаңы салттары киргендигин байкоого болот. Алдей ыры Наристе бешикке салынгандан баштап бешик ырлары ырдалат. Бирок азыркы ааламдашуу доорунда, мусулманчылыктын мыкты жөрөлгөлөрүн өз салтына шайкеш келтирген кыргыз элине жат көрүнүштөрдү таңуулаган аракеттер бар экени байма бай айтылып келет. Эки тарап тең бири-биринин эшик-төрүн көргөнү барганда эң жакын кишилеринен бир-экөөнү ала барышат. Мында келин алып келүү, той берүү салты башка райондордогудай азыркы мезгилге ылайык өткөрүлө баштады.

Next

Кыргыз элини үрп

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Бийик туткун улуу кыргыз салтыны, Ардактай бил, Сары-Колдун баркыны, Сыйлай жүргүн бардык улуу карыны. Бүгүнкү күндө Синьцзяндагы башка райондор сыяктуу эле Лобнор коомунда да чоң өзгөрүүлөр болду. Бул мезгилдерде өлгөн адамды эскерип, куран окулат. Алардын бири ким кымызды ичип жатат, кимиси кемчилик кетиргенин байкоо жүргүзөт. Балким бир күнү сен башка бир айылга барганда атаңды көргөн, энеңди тааныган адам карылар сөзсүз ата-тегиңди сурап калса эмнени жооп берем деп да ойлонбогондор бар.

Next

КЫРГЫЗ ЭЛИНИН КААДА

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Ар бир тойдуку озунчо кызыктуу. Азыр атайын ислам динин жек көргөзүү аракеттери террордук топтор тарабынан жүргүзүлүп келет. Кожоюндун напсиси кайсы тамаккатартса, дасторконго ошону коюп, оногун сыйлоошарт. Кыз уулдун босогосун аттаарда кыз менен бир тууган эң кичүү инисинин этегине кыздын бети жуудурулат. Алар жаңы жана түстүү кийим кийишпейт коноко да барышпайт. Тарбиячы: Акыйнек оюнуна курбу-курдаштар, тели—теңтуштар, тамаша сынды көтөрө алган, жамактап ырдай билген кыздар чогулуп, бири-бирин сындап, ыр менен кайым, акыйнек айтышкан.

Next

Кыргыз эли каада

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Кыз жактан да эки аял эшикти бекем кайтарып, тигилерди киргизбөөгө аракеттенишет. Кылым карыткан кыргыз элинин каада -салттары Кыргыз элинин урп-адаттары, каада-салты жана материалдык маданияты тарыхый онугуунун татаал жолун басып отту. Мындай жанбаштык алып баруу кийинки жүз көрүшүү тоюнда да болот. Карын май ошондой учурда бузулган. Токмок салышта бир жуп киши өз ара кол кармашып, көкүрөктөрүн бири-бирине тийгизишип ойношот. Майрамда тай союлуп, кымыз ичилип, көңүлдүү өзгөчөлүктөр байкалат.

Next

Кыргыз эли каада

кыргыз элинин улуттук каада салттары

Дасторкон оң салынып,таза болсо болгону. Эки жак келишип, той түшүрөөр күн белгиленген соң, уул тарап калыңга берер малын камдайт. Ал коргошунду баланын мойнуна тагып коюшат. Ага карата мурункудай мамиле жасалбай салкыныраак боло баштаса, коноктаарынбаш керек. Өлүк жаткан үйдө тамак-аш ичилбейт, анын бала-чакасы жана жакын достору гана киргенге болот. Ал эми аялдар бул мезгилде үйдө калышат.

Next