Энелер жонундо саламдашуу. Саламдашуу манас эпосу жонундо

Энелер жонундо саламдашуу Rating: 9,3/10 1675 reviews

Саламдашуу манас эпосу жонундо шереметьев

энелер жонундо саламдашуу

Кайда жүрсө жеңиш менен шыктанып, Катарымдын ийгилигин санайлык. Ашуу ашып, дарыя кечип терең, терең Далай эр максатынан ажырабай, Адамдык кең таалайдын камын жеген. Кыргыз энциклопедиясынын башкы редакциясы жалпы. Жакындады жаңы жыл, Ак сакалдуу аяз атабыз. Жакшыдан үмүттөндүргөн уулдар аман болсун, жаркылдаган кабагы, жайнап турган тамагы келиндер аман болсун! Аяз ата сыйкырчы, Белектерди жаадырат. Саламдашуу салт экен, саламдашып алайлы, Балдай тилди какшатып, тилди алкап алалы.

Next

Жаны жыл жонундо саламдашуу

энелер жонундо саламдашуу

Баарына каалап жакшылык, Момпосуйду аламын. Бириктирдин сен баарын, Адамдарды кубанттың. Ушул мага окшогондор кийин издеп азап тартпасын деп ушул жыйнакты чогултуп чыгардым. Амансыңбы, жаңы жылым, аруу бол! Куттуктаймын баарынарды, Ушул келген жыл менен. Салам айтам, комузумдун куусу болуп, Салам айтам, Ноокатымдын кызы болуп.


Next

Саламдашуу Куз Жонундо

энелер жонундо саламдашуу

Жоомарт Жусуп Жаңы жыл Ак кар чүмкөп Ала-Тоонун сересин, Жыл жаңырды, берип бакыт элесин. Сыйкырдуу болсун жаңы жыл, Аз калды келет ал дагы. Бала бакыт, бала байлык кыргызда, Барыктайлы, бапестейли, сүйөлү. Тиет экен абыдан Ден соолукка пайдасы. Жаңы жылда жаңы гүлдөр жайнасын, Элим көрсүн бул турмуштун пайдасын. Роза гулу ачылган, Жалбырагы жашылдан.

Next

Саламдашуу манас эпосу жонундо

энелер жонундо саламдашуу

Терезеде оймолор, Жүрөктүн баары ойгоноор. Торолгондо оозанган Манас менен, Айтып келдим ордолу Оштон салам. Жаңы жыл келе жатат алыста, Мына-мына жетип калды биз жакка. Калыстыгы таш жарган, Калыстар тобу аманбы? Куттуктаймын баарыңарды, Жыл менен ушул жап-жаңы. Манас окуучуларга сурот манас герой одноимённого.

Next

Саламдашуу манас эпосу жонундо шереметьев

энелер жонундо саламдашуу

Жыл сайын улам жаңыларын жазып көбөйтө берели. Кийин кайра эле өзүбүзгө керек болот экен. Кайырма: Аппак тондуу Аяз ата Ал мектепке кош келди. Аткарылсын кыялдар, Жаңы жылда жылмайып. Аппак, аппак, аппак кар, Ак кийинген бак­шактар. Тоого барып береги Чана, лыжа тебели. Конуш ээлеп жеримен, Бал тамызып кебинен, Тынчтык жүрөт айтып айкын кеңешин.

Next

Саламдашуу ырлары

энелер жонундо саламдашуу

Асмандагы ай сымал, Акырын басып келейин. Амандык айтып жалпыга саламдашсам жаманбы? Маратымдын, Гүлсарамдын чынары, Бутак алып, мөмө байлап көгөрдү. Дос болушуп бакыт менен кубаныч, Жыл бою бизге кызмат кылышсын. Салам айтам, Аска-зоонун монгуусу болуп, Салам айтам, Апшыр-Атанын суусу болуп. Алып келет белекти, Аяз ата шаңданып. Баары күтөт аяз атаны, Балдардын ал жакшы көргөнү. Кыргыз элинин ички дүйнөсүнүн бийиктиги да бул тил менен даңазаланып, жомоктон жомокко өтүп, Манастай дастан жаралып, чындыкты айткан жоокер, көчмөн эл экенибиз айтылып келген.


Next

Саламдашуу Куз Жонундо

энелер жонундо саламдашуу

Аяз кызды чакыралы, Кар кишини жасайлы. Күйүгүп келген бул күнгө, Күйөрмандар аманбы? Ал үчүн жөн гана пикир жазуу формасына өзүңүз билген жаңы жылга байланыштуу саламдашууну жазып коюңуз. Адамга салам узатуу, алик алуу боюнча саламдашуунун жол жоболору бар. Салам айтам, жамгырымдын суусу болуп, Салам айтам, кыргызымдын кызы болуп. Жөнөкөй карапайым элдин учурашуусу 8.

Next

Жаны жыл жонундо ырлар

энелер жонундо саламдашуу

Өзгөчөлүү каада-салтыбыз, нарк-насилибиз, адеп-ыйманыбыз өз тарыхыбызды коштоп келет. Тумак кийип булуттан, Жуурат өндүү уюткан, Ток пейилдүү тоолор турат чалкалап. Жаңы жыл жаңы максат өчпөс таалай, Келе бер баарыбызга бакыт каалай. Айкөл Манас, Барсбек, кыз Сайкал деги эле түпкү баатырларыбыздын баары кол сунуп учурашуу менен, жоо менен жекече беттешүү адебинде атаандашынын колун кармап, анын ден-соолугун, эр жүрөктүүлүгүн, бекемдигин тамыр кармагандай билип, өзүнө жыйынтык чыгарган. Бир жылы жаңы жыл жонундо кыргызча ыр саптары керек болуп, интернеттен издеп таба албай абдан жүдөдүм эле.

Next