Водгук на твор з бядул бондар. Беларуская літаратура

Водгук на твор з бядул бондар Rating: 8,3/10 978 reviews

Дапамажыце калi ласка, напiсать водгук па апавяданню З.Бядулi беларуская мова

водгук на твор з бядул бондар

А на знешнім баку фрака вучні павінны напісаць, якія паводзіны ён дэманструе для людзей. Да гэтага часу ён меў толькі кніжнае ўяўленне аб Беларусі, але тут, у 20-гадовым узросце змог зблізку ўбачыць беларускую прыроду, жыццё і побыт беларусаў. Указов Президента Республики Беларусь от 08. Я — гэта я і я — гэта цудоўна! Пісьменьнік цяжка перажываў нападкі крытыкі. А мне разлука студзіць скронь — не закліпнуцца б ва ўспаміне. Пачатак літаратурнага шляху Бядулі быў няпросты.

Next

Распрацоўкі ўрокаў беларускай літаратуры Галіны Сухавай

водгук на твор з бядул бондар

Настаўнік чытае вучням прытчу глядз. Слухаюць і ўспрымаюць словы настаўніка. Настаўнік можа спланаваць урок, вызначыць дамашняе заданне, абапіраючыся на ўласны вопыт. Менавіта ў народным характары шукае Р. Да кожнага ўрока ўказваецца выкарыстаны метадычны дапаможнік, вызначаецца дамашняе заданне.

Next

Беларуская літаратура

водгук на твор з бядул бондар

Купалы , кніг для дзяцей, гістарычнай драмы. Матывацыйная дзейнасць настаўніка на ўроках беларускай мовы,2008г, с. », як пераасэнсоўваецца традыцыйны нацыянальна-паэтычны матыў сяўбы, прааналізаваць баладу-рэквіем «Надзя-Надзейка»; - удасканальваць навыкі аналізу мастацка-выяўленчых сродкаў мовы; - выхоўваць патрыятычныя пачуцці вучняў. Нарыс гісторыі беларускай пісьменнасці' і 'Новый период в истории белорусской литературы'. Абагульненне і сістэматызацыя ведаў па вырашэнні мэтаў урока да 30 мінут Мэта :рашэнне праблемы ўрока з апорай на ўласны вопыт, тэкст, веды па тэорыі літаратуры, пазнаваўчая актыўнасць вучняў. Што больш цікавіла пісьменніка ў вобразе галоўнага героя? Калі вы згаджаецеся з прыведзенымі мною словамі, то, калі ласка, прыўстаньце з месца.


Next

Урок беларускай літаратуры ў 10 класе

водгук на твор з бядул бондар

А ў Вільні, у друкарні Марціна Кухты, выдадзены адзіны прыжыццёвы зборнік твораў Максіма Багдановіча 'Вянок' на тытуле пазначаны 1913 г. Ён разумеў, што гэта канец, і з усяе сілы зацяў у сабе нясцерпную журботу душы, у якой вялікаю прагай да жыцця ўсё біўся далёкі прызыўны жураўліны крык. Выніковае тэставае заданне ўрока 1. Педагагічная задача: арганізаваць мэтанакіраваную адукацыйную дзейнасць вучняў, стварыць сітуацыю творчых разважанняў з мэтай вырашэння праблемы ўрока. Выбераце найбольш блізкую пазіцыю з названых. Аднак бондару здавалася, што яны не могуць па-сапраўднаму зразумець прыгажосць, будуць смяяцца з. Таму апавяданне надзвычай сціслае ў сюжэтным, падзейным плане.

Next

Творчасць Раісы Баравіковай — Кароткі змест / Краткие содержания

водгук на твор з бядул бондар

Панчанкі, убачыць разнастайнасць рытміка-інтанацыйнага малюнка, ёмістасць паэтычных вобразаў, багацце сродкаў мастацкага выяўлення; - удасканальваць уменне аналізаваць паэтычны твор, вылучаць аўтарскую пазіцыю ў вершы і суадносіць яе са сваімі меркаваннямі; - садзейнічаць выхаванню пачуцця маральнай адказнасці за лёс Радзімы, міру, шчасця людзей. Стары Даніла славіўся на цэлую ваколіцу сваімі вырабамі: вёдрамі, начоўкамі, цабэркамі і лыжкамі, якія выходзілі з яго рук моцныя, гладкія і вельмі зграбныя». Дзейнасць настаўніка Дзейнасць вучняў 3. Музай для Максіма Багдановіча паслужыла Ганна Какуева, сястра яго аднакласніка, таленавітая піяністка. Тады ж былі створаны вершы, якія потым склалі цыклы 'Старая Беларусь', 'Места', 'Згукі Бацькаўшчыны', 'Старая спадчына'.

Next

Распрацоўкі ўрокаў беларускай літаратуры Галіны Сухавай

водгук на твор з бядул бондар

Баравіковай мае выразную біяграфічную аснову, за ёй — радасць і перажыванні, трагедыі і расчараванні паэткі, якая выбрала складаны шлях: выказванне ўласнага стану душы, увасабленне адценняў жывога, балючага, трапяткога пачуцця. Вокладка кнігі «Вера, паншчына і воля ў беларускіх народных песьнях і казках». Вельмі прыемна бачыць такіх прыгожых і разумных дзяўчат. Бачыце, што насупраць кожнага задання пастаўлены кошт правільнага яго выканання? Тагачасная крытыка папракала аўтара за слабую ідэйнасьць твора, недастатковае адлюстраваньне клясавай барацьбы, калектывізацыі. Баравіковай інтанацыя хутчэй выключэнне ці сведчанне ўнутранага патэнцыялу яе лірыкі. Вучні ў групах адбіраюць тэкставую інфармацыю для характарыстыкі героя,запаўняюць рабочыя карткі —лісты.

Next

Урок беларускай літаратуры ў 10 класе

водгук на твор з бядул бондар

» 1979, вершы, казкі, апавяданьні , асобныя вершы, казкі. Апошнім яго творам стала аповесьць-казка «Сярэбраная табакерка» 1940. На такой вось жаночай цярплівасці і ахвярнасці трымаецца і сям'я, і свет. Магчыма, і мае права на жыццё адна з тэорый узнікнення мастацтва, паводле якой першы мастацкі твор быў зроблены жанчынай, якая захацела ўпрыгожыць сваё жыллё. У гэтым вершы — светлы сум, далікатная пяшчота, жаночая мудрасць і годнасць.

Next

Сочіненіе Водгук На Верш Максіма Багдановіча Зорка Венера

водгук на твор з бядул бондар

Фабула 'Веранікі' - успамін аб дзяўчынцы, якая непрыкметна для аўтара, 'ў красе свае вясны' вырасла, абудзіўшы ў душы паэта першае каханне, а з ім - цягу да ідэальнага, прыгожага, да паэзіі. Стварэнне матывацыі на ўроку, знаемства з тэмай урока. Цалкам на этнаграфічным і фальклёрным матэрыялах створана паэма З. Трэба адкінуць, як шалупіну, усе жыццёвыя будні — сон і яду, аб чым Аўдоцця і не адважвалася яму напамінаць, бо ён мусіць увайсці ў свой незвычайны стос: забыцца аб усім вакольным і ў цішы начной, калі грукату-стукату няма, думаць і думаць, меркаваць і меркаваць, маляваць сабе ў галаве гэтыя пасудзіны, нібы ён іх ужо бачыць гатовенькія; абмазгоўваць, як прыняцца за работу, якія матэрыялы ўжыць, якімі інструментамі рабіць, каб выйшла як найлепш, як найпякней, як найскладней, каб урэшце пані ўцяміла, што ён за чалавек, які таланны, убачыўшы багатыя Данілавы думкі ў постацях драўляных пасудзін. Ва ўсякім разе, скарбы беларускага народнага дэкаратыўнага мастацтва створаны пераважна жаночымі рукамі. Як адносіцца Даніла да аднавяскоўцаў? Цяпер малавядомыя ваяцкія песьні і патрыятычныя вершы, уключаныя ў зборнік «Пад родным небам» 1922 , якія пазьней не друкаваліся.

Next

Распрацоўкі ўрокаў беларускай літаратуры Галіны Сухавай

водгук на твор з бядул бондар

Адметнай зьявай стала аповесьць З. Што б дапоўнілі, удакладнілі пра герояў, з чым нязгодныя? Усе, літаральна ўсе вытокі бядулеўскай творчасці бяруць пачатак з Пасадца, невялікай вёскі, размешчанай пасярод дрымучых лагойска-плешчаніцкіх лясоў, якія сотню-паўтары гадоў назад былі сапраўдны дрымучымі. Але, абраўшы менавіта такую форму, Р. А пазнаёміцца бліжэй нам дазволіць наступная гульня. Бядуля працуе ў газеце «Савецкая Беларусь», загадвае літаратурна-культурным аддзелам.

Next

Водгук на твор

водгук на твор з бядул бондар

Але малады паэт не спыняў творчую працу і, нарэшце, яго імя ўсё часьцей пачало зьяўляцца на старонках друку. Кожны мастак чакае зычлівай ацэнкі яго спарвы. Гэта сведчыць аб сапраўднай чалавечай сталасці, глыбіні душы. Назва Беларуская літаратура Дата канвертавання 12. Падумайце, ці ўсе пытанні прадугледжваюць адназначны адказ? Хто знает где можно достать водгук на апавяданне бондар З. Баравіковай адчуванне прасветленасці і суладдзя са светам.

Next