Багымдат намаз окуу. Багымдат намазын окугандарга сүйүнчү

Багымдат намаз окуу Rating: 9,7/10 267 reviews

Намаз окуу убактысы так белгиленди

багымдат намаз окуу

Сүннөт намаздар айрым учурларда каза кылынса болот. Жума намазы менен айт намаздарынын казасы болбойт. Аср намазы учурунда күндүзгү периштелер кетишип, алардын ордуна түнкү периштелер келишет. Ниетти кайсы бир намаздын акыркысы деп коюу жетиштүү. Ал эми багымдат намазы учурунда түнкү периштелер кетишип, күндүзгү периштелер келишет. Намаз окуу керек экендигин билип туруп, жалкоолуктан улам окубай коюу чоң күнөөлөрдүн бири болуп саналат.

Next

Каза намаздар кандай окулат?

багымдат намаз окуу

Ал эми эң жакшысы каза намазды эстер замат кечиктирбей окуган жакшы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Алланын ага салам-салаваттары болсун минтип айткан: Намаз өз убагында кандай окулса, казасы да дал ошондой окулат. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирет. Сапар учурунда казага калган төрт рекеттүү намаз эки рекет иретинде каза кылынат. Намаздын өз убагында окулбай, каза болушунун 2 түрү болот: 1. Ал эми сүннөттүн казасын окуу буюрулган эмес. Каза намаздарды окууда ниет коердо кайсы намазды окуп жатканын тактабай эле койсо болот.

Next

Каза намаздар кандай окулат?

багымдат намаз окуу

Удаама-удаа алты намазы казага калбаган адамдын намазы казага калса, ал адам биринчи казага калган намазын, андан кийин учурдагы парз намазын окушу керек. Айрым мусулмандар намазды 40-50 жашында окуп башташат. Жогорудагы 2 учурда тең Алладан кечирим сурап, намаздардын казасын окуу керек. Каза намаздарды 3 учурдан башка күн чыгып келе жаткан учур, чак түш жана күн батып бара жаткан кез каалаган убагында окуй берсе болот. Бешим намазынын алгачкы сүннөтү жамаатка жетишүү үчүн окулбай калса, парздан кийин же акыркы эки рекет сүннөттөн кийин каза кылууга мүмкүн. Маалында окулбаган сүннөт намаздар адамдын мойнунда карыз болуп калбайт.

Next

Багымдат намазын окугандарга сүйүнчү

багымдат намаз окуу

Маселен, багымдат намазынын сүннөтү убагында окулбай калса, күн чыккандан болжол менен 50 мүнөт өткөндөн кийин күн төбөгө келгенге макирөө убакыт ичинде чейин каза кылынса болот. . Анан силер менен түнү бирге болгон периштелер асманга көтөрүлүшөт. Эгер адам 1 күндүк намаздардын баарын калтырган болсо, алгач куптан намазына чейин ошол каза намаздарды багымдаттан тартып шамга чейинкисин ирети менен окуйт да, андан соң куптан намазын окуйт. Эми бардык мечиттер намаз окуу мөөнөтүн намаз календарына тууралашы керек болот. Мисалы, эгер сиз бешим намазынын казасын окуурда анын 4 рекет фарзын гана окуйсуз.

Next

Каза намаздар кандай окулат?

багымдат намаз окуу

Муфтияттан билдиришкендей, мурда ар кайсы мечиттерде намазды ар башка убакыттарда окуп келишкен. Муфтий Чубак ажы Жалилов Кыргыз мамлекетинин чегинде намаз окуу мөөнөтүн так көрсөткөн документке кол койду. Бул адамдар ушундай ниетте, ойдо жүрүп жан берген болушат. Ошондуктан, маалынан кийин казасынын окулуусуна буйрук кылынган эмес. Кечиримдүү себеп унутуп же уктап калгандыгы себебинен.

Next

Каза намаздар кандай окулат?

багымдат намаз окуу

Мисалы: акыркы багымдат намазынын казасын, акыркы бешим намазынын казасын жана башка. Ал эми багымдаттын сүннөтү важибге жакын болгондуктан, ошол күнү түшкө чейин фарзы менен кошо сүннөтү казасы окулат. Жума намазынын алгачкы сүннөтү да ушундай таризде окулса болот. А түгүл айрым чек ара аймактарда кошуна өлкөнүн убактысы менен намаз окуган учурлар да болуп келгени айтылып жүрөт. Каза намаздарды ирээти менен окуу керекпи? Ал эми каза болгон намаздардын саны 5 намаздан ашып кетсе, анда ирети менен окуу шарт эмес.

Next

Каза намаздар кандай окулат?

багымдат намаз окуу

Баарыбир 20 жылдык каза намаздарымды окуп бүтө албайм. Ага ылайык, муфтият азан чакыруу жана беш маал намаздын бир жылдык убактысы көрсөтүлгөн календарь чыгарууда. Намаздардын фарздарынын казасын окуу - фарз. Бул календарды түзүүдө өлкөнүн географиялык жана убакыт боюнча айырмачылыктары да эске алынды. Каза намаздар кайсы учурда окулат? Багымдат намазынын сүннөтү бешим намазынан кийин окулбайт.

Next

Каза намаздар кандай окулат?

багымдат намаз окуу

Намаздын милдет экенин билип, маани бергенине карабастан жалкоолуктан улам окубай коюу. . . . . .

Next

Намаз окуу убактысы так белгиленди

багымдат намаз окуу

. . . . . . .

Next

Намаз окуу убактысы так белгиленди

багымдат намаз окуу

. . . . . .


Next