Багымдат намазын уйронуу кыргызча. Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

Багымдат намазын уйронуу кыргызча Rating: 8,1/10 964 reviews

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Алладан коркуп, мага мойун сунгула! Аларга : «Алла түшүргөндү ээрчигиле! Качан гана силер коркуп, буйрукка каршы чыгып, силер жакшы көргөн нерсени Алла өзүңөргө көрсөткөндөн кийин гана силер мойун толгодуңар. Биз сени акыйкаттык менен кабарды жеткизүүчү, эскертүүчү кылып жөнөттүк жана сен от ээлери жөнүндө суралбайсың. Ал курмандык белгиленген жерге жеткенге чейин чачыңарды алдырбагыла. Акыйкатта Өзүнөн башка кудай жок экенине адилеттүүлүктү орнотуучу Алла Өзү, периштелер жана илим ээлери күбөлүк берди. Силер алардын эмне кылгандыгы жөнүндө суралбайсыңар. Аткарган иштерине кубанып, өздөрү жасабаган иштер менен мактанууну сүйгөндөр азаптан кутулат деп ойлобо. Ал эми мураскор да ушул сыяктуу милдеттерге ээ.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Алар жана алар сыйактуу каапырлардын мөөнөтүн узартканыбызды — өздөрү үчүн жакшылык деп ойлошпосун. Алла — амалкөйлөрдүн эң мыктысы. Эгер эки эркек болбосо, андай учурда күбөлүккө өтүүгө өзүңөр ылайык көргөн бир эркек менен эки аял. Силер аларды Алланын каалоосу менен талкалаган кезде, Алланын убадасы ишке ашты. Алла — силердин жасаганыңарды Билүүчү! Ар бир жандын жасаган жакшылыгы — өз пайдасына, ал эми жамандыгы — өз зыйанына. Ыймандуулар — ыймандуулардан башкаларды: каапырларды дос кылбасын.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Аялдарыңарга талак берсеңер, мөөнөтү жеткен учурда жакшылык менен кайра алып калгыла, же алардан жакшылык менен ажырашкыла. Ошондо ар бир жан жасаган иши менен өзүнүн аралыгы абдан узак болушун тилейт. Артка жүз буруп кеткендердин кимиси пайгамбарды ээрчирин билүүбүз үчүн силердин Кыбылаңарды Биз өзгөрттүк. Алла ар кандай күнөөкөр-каапырларды жакшы көрбөйт. Бирок адамдардын көпчүлүгү Аллага шүгүр кылышпайт.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Ошондо бузукулар аларга айтылган сөздү башка сөзгө алмаштырышты. Бизди туура жолго салгандан кийин биздин жүрөгүбүздү адаштырба. Өз алдындагы күбөлүк берүүнү Алладан жашыргандан да каттуу адашкан бирөө болобу? Чындыгында, азыктын жакшысы — такыбалык. Алардыкына окшогон сөздөрдү аларга чейинкилер да айтышкан болучу. Талут аскери менен чыккан кезде: «Чындыгында, Алла силерди дарыя аркылуу сынайт. Чындыгында, ушунда, эгер ыйман келтирсеңер —— силер үчүн белги бар. Ал — асмандагыларды да, жердегилерда да жакшы билет.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Өздөрүнүн каапырлыгы менен алардын жүрөктөрү музоого ибадат кылууга сугарылан эле. Биз аяттарыбызды өзгөртсөк, же аны унуттурсак , анын ордуна андан жакшысын, же ага окшошун келтиребиз. Рамазан айы, бул айда адамдарга туура жол болуп, ушул туура жолдун жана жакшы менен жаманды ажыратуучунун ачык далилдери болуп көрсөтүлүп Куран түшүрүлдү. Кимде-ким бул дүйнөнүн жакшылыгын кааласа аны ошого беребиз. Алардан бирөө ага миң жыл жашоо берилишин үмүттөнөөр эле. Эмне үчүн чындыкты бузукулук менен алмаштырып, билип туруп Акыйкатты жашырасыңар. Бизди Өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кыл жана биздин урпактарыбыздан да Өзүңө баш ийүүчү кыла көр.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Алла жолунда курчалган кедейлердин Жер бетинде сапарга чамалары жетпейт. Чындыгында, шайтан өз досторун коркутат. Акыйкатта сен Асмандар менен Жердин бийлиги Аллада гана экендигин, Алладан башка силерде тарапкер да, жардамчы да жок экендигин билбедиңби? Алар өздөрүнүн Эгесине кездеше турганына жана Ага кайрылып бара тургандыктарына ишенишет. Ал жерде алар мусулмандар түбөлүккө калышат. Ал эми Алла силерге жардам бербесе, анда Андан башка ким силерге жардам берет? Шерик тутуучулардан да эмес эле.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Намазга тургула жана зекет бергиле! Алардын ичинен Аллага сөзсүз жолугарына ишенгендери: «Алланын каалоосу менен аз топ канчалган көп топту жеңген. Чындыгында, асмандардын жана жердин жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда, адамдарга пайдалуу болуп деңиздерде сүзүп жүргөн кемеде, Асмандан Алла суу түшүрүп, жерди өлгөндөрдөн кайра кийин тирилтүүсүндө, андагы ар түрдүү жаныбарлардын таралуусунда, шамалдардын багытынын өзгөрүшүндө, жер менен асмандын ортосундагы баш ийген булуттарда — акыл-эстүү адамдар үчүн Алланын белгилер бар. Аллага моюн сунган абалда тургула. Алардын белгилүү күтүү мөөнөтү бүткөндө, алар өздөрүнө жакшылык нерселерди жасашса, анда силерге күнөө жок. Сени Мен алуучумун жана өз тарабыма көтөрүүчүмүн.

Next

Куран (Аллахтын китеби) Кыргызча котормосу

багымдат намазын уйронуу кыргызча

Жакшылыктан эмнени сарптабагыла, чындыгында, Алла — аны Билүүчү! Мында силер үчүн Эгеңерден зор сыноо бар. Эгер алар силер ишенип жаткандай ишенишсе, анда туура жолду табышкан болмок. Мурун силер өлүк элеңер, Ал силерди тирилтти, анан силерди өлтүрөт, андан соң кайрадан тирилтет, анан силер Ага кайтарыласыңар. Жана жетимди сынап көргүлө , алар качан үйлөнүү куракка келгенде алардын акылы толгонун байкасаңар, аларга мал-мүлкүн бергиле жана аны мал-мүлктү алар жетимдер акылы толгон куракка жашы жетүүсүнөн коркуп, андан мурун ысырап кылып, шашылыш түрдө жеп койбогула! Алар таза болгонго чейин аларга жакындабагыла. Силер башка адамдарга күбө болууңар жана пайгамбар силерге күбө болуусу үчүн Биз силерди орточо үммөт кылдык. Заалымдардын эч бир жардамчысы жок.

Next