Туркчо кыргызча создор. Онлайн словарь кыргызского языка — Эл

Туркчо кыргызча создор Rating: 7,9/10 601 reviews

Орусча

туркчо кыргызча создор

Ким убада берсе - ал карыздар. Акылдуу ой жүгүртүп, акылсыз иш жасагандар аз эмес. Капастагы канаттуу - канатынан ажыраган жандык. Жакшы - таап сүйлөйт, Жаман - каап сүйлөйт. Жакшы хирургдун көзү - бүркүттүкүндөй, жүрөгү - арстандыкындай, колу аялдыкындай болуш керек.

Next

Туркчо Кыргызча Создук

туркчо кыргызча создор

Банкир - бул сага күн тийип турганда кол чатыр берип, күн жаап келгенде кайра алып койгон адам. Таңкы суукка калсаң да, Кечки суукка калба. Казанын ойлоп, байдын тынчы кетет. Эки жаман жайлоого чыкса - Кубалашып түшөт. Иши алга кеткендин - Ити чөп жейт. Үйүндө - арстан, сыртта түлкү.

Next

Онлайн словарь кыргызского языка — Эл

туркчо кыргызча создор

Апендиден: - Эмне үчүн көлдүн суусу туздуу? Кыркка келгенде: «Моцарт жана мен» дей баштадым. Аш жебесем таш жейин, Этегиң жапчы, кудагый. Бир күнү Апенди атын тетири минип келиптир. Сепил үстүндө жүргөн хан буга жини келип, дыйканды сабатат. Үн-сөзү жок эң мыкты үгүтчү - кумурска.

Next

Учкул Создор Кыргызча

туркчо кыргызча создор

Мезгил өзгөрүлөт, биз да өзгөрүлөбүз. Көчөдөн өтүп бараткан бирөө: - Ой, Апенди, жерде эмне жатасың? Аялдыкы туура эмес болсо, биринчи иретте, андан кечирим сураш керек. Акындар таманын соргон аюуга окшош. Уугум, сага айтам, Уулум, сен ук. Кулактан кирген суук сөз - Жүрөккө барып муз болор. В составлении словаря были использованы материалы словаря, фразеологизмы кыргызского языка.

Next

Кыргызча Туркчо Создук

туркчо кыргызча создор

Өлө жаман болбосоң - Өлө жарды болбойсуң. Кепичин чечпей чыга алмак беле, ошондо ала качабыз», - деп кеңешет балдар. Бул кабарды уккан Апендинин аялы күйөөсүн жемелейт. Кыргызча Рисалелер Больше · sing. Айга жетпес ашыңды - Айылдаштан аяба. Эч нерсе жасабагандык - жумуштун эң эле кыйыны. Анда Апенди: - Көчүп баратпайбызбы? Кызганчаактык - сүйгөндүк эмес, жамандык издегендик.

Next

Учкул Создор Кыргызча

туркчо кыргызча создор

Жылуу сөз - Жыланды ийинден чыгарат. Кийиз сатсаң - айылыңа сат, Бир чекесин салына жат. Адилет соттун кылычында кын жок. Эки көзү толо куржунун эшегине артып алып, жол жүрүп баратса, Апендиге бирөө кыйкырат: - Эшектин убалынан коркпогон кандай таш боор жан элең? Байлык колдун кириндей, Жукса - турат, жууса - кетет. Бергенин алган - жамандын иши, Ичкенин кускан - чабалдын иши. Бирөөнүн үйүн чечмек бар, Тикмек жок. Бөрү арыгын билгизбей, Итке жүнүн үрпөйтөт.

Next

Туркчо Кыргызча Создук

туркчо кыргызча создор

Чындыктан коркпогон адам - калптан да коркпойт. Түбөлүктүү дос да жок, түбөлүктүү кас да жок, кызыкчылыктар гана бар. Эгерде менин айлыгымды тезинен көтөрбөсөңөр. Мылтыгын октоп, атып жиберет да, «өлтүрдүм го» - деп, төшөгүнө жатып алат. Отуз уулуң болгончо, Осураак чалың болсун.

Next

Кыргызча Учкул Создор

туркчо кыргызча создор

Жазуучу не бир шумдук кереметтерди жаратып салып, бирок, көрүнбөй жүргөн Кудай сыңары жупуну болуш керек. Консерватор - эки саны соо, бирок, баса албаган адам. Сойгонуң - улак, теке, Тартканың - кулак, чеке. Салаңдап турган сыйыртмак жиптин алдындагы Апендиге өкүм ээси: «акыркы өтүнүчүңдү айтып кал», - деп кайрылат. Атырды алмаштырганым - туура болобу? Соргоктун өзүн тойгузсаң да, көзүн тойгуза албайсың.

Next