Сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии. 42. Гiстарычная тэма у сучаснай прозе.

Сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии Rating: 7,2/10 572 reviews

Напишыце невяликае апавяданне на тэму Як я праводжу чтобы встречалось:1) просьба, беларуская мова

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Урок Бацькі і дзеці Душэўная трагедыя Тэклі 129. Багдановiч пра маленства, прыроду, гiсторыя, гарадское жыцце , А. Модульны ўрок Т э м а Скланенне прыметнікаў у множным ліку 53. Кампазіцыя рамана «Меч князя Вячкі» спрыяе выяў-ленню аўтарскай думкі, што лёс дзяржаўцы і лёс наро-да — лёс адзін. Урок Жыццё і творчасць Івана Шамякіна 233.

Next

10. Сацыяльная праблематыка, патрыятычныя I гуманистычныя матывы у паэзии ф.Багушэвича.

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Урок белорусской литературы в 6 классе Сармацкае кадзіла 212. Па-майстэрску напісаны паэтычныя пародыі Г. Найбольш плённа ў 90-я гады развівалася пародыя і эпіграма. Спосабы сувязі слоў у словазлучэнні 358. Другая тэма паэзii Рыгора Барадулiна - пейзажная лiрыка.

Next

Мини Сачыненне На Тэму Жыццё Даецца Каб Жиццё Тварыць

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Селянiн спрабуе паз бавiцца ад гора: кiдае яго у рэчку, у полымяагонь, прывязвае у лесе да пня, закопвае у вялiкi роу, адвозiць у далёкую Амерыку. I напіша хай там, што я дужа люблю сваю дачку. Хвастаў атрутны дождж, І навальніца хрысціла кожны слуп І кожны дах. Беларуская літаратура на сучасным этапе з сярэдзіны 1980-х гадоў Паэзія. У жанры літаратурнай песні працягвалі плённа працаваць А.

Next

Зима Сачыненнена На Беларускам

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Таму у цэнтры увагi яго быу просты чалавек, селянiнпакутнiк, якога абяздолiлi, абдзялiлi i якi заслугоувау лепшага жыцця. Час расплаты непазбежны — гэта сэнс верша. Приоритет отдается педагогам, школам Беларуси. Гэтым трагічным эпізодам пісьменнік сцвярджае думку, што сутнасць чалавека вызначаецца выбарам, што дзяр-жаўца адказны не толькі за сябе, але за народ і радзіму, што лёсы дзяржаўцы і народа непадзельныя. Урок-залік па тэхналогіі рознаўзроўневага навучання Прыметнік 361.

Next

Беларуская літаратура. 11 клас

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

У ім паказана абуджэнне палітычнай свядомасці сялянятва ў эпоху першай рускай рэвалюцыі. Чалавек, прырода, грамадства, мiнулае i будучае -- вось тая праблематыка, што знаходзiцца у аснове творчасцi паэтау. Некаторыя з іх сталі сапраўднымі шлягерамі. Сочинения на тему зима : Зима - снежная и холодная, но очень красивая пора года, время метелей и вьюг, новогодних праздников и первого снега. Мини сочинение разговор деревьев мини сачыненне на тэму мая будучая миниатюрное сочинение повествовательного типа на тему в лесу зимой повадки моего любимого питомца мифы на беларускай мове про грецию. Чалавецтва ўсё За атруту чарнобыльскай хмары.

Next

Аналіз творчасці Якуба Коласа. Тэма роднага краю ў яго паэзіі

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Экспрэсія слова — таксама важны паказальнік твораў малой паэтычнай формы М. Урок Рэальна-жыццевая аснова апавядання Г. Таксама у рамане Нiл Гiлевiч звяртае увагу на апiсанне хараства роднай прыроды: А у нас зямля -- якую краску, Якую былку не сарвi, Кладзi да сэрца, як лякарства I здаравей, брат, i жывi. Філасофскае асэнсаванне мінулага з пазіцый сучаснасці — адметнасць гістарычных твораў Л. Людзі жывуць коратка, а радыёнукліды доўга.

Next

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА: СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ ПАЭЗІЯ

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Цяжкая праца надарвала сілы яго, але не зламала яго волі да лепшага жыцця. Слайды 5,6 -Усё , страшэнныя маўклівыя факты. Меч у тво-рЬІ — сімвал барацьбы за незалежнасць, сімвал неперамож-насці духу і знак пераемнасці гераічных спраў розных па-каленняў і непарыўнай сувязі паміж імі. Прамое і пераноснае значэнне слова 149. Адкрыты урок Успамін пра маю восень 10.

Next

Традыцы  наватарства  паэз а.разанава сачыненне. Имёны и творы больш выдатных деячау культуры у 1960

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Урок беларускай мовы Двайная роля літар е, ё, ю, я, і 181. Уважліва пазнаёмімся з гэтымі звесткамі. Нормы оценки результатов учебной деятельности 42. Герой Леанiда Галубовiча мае у душы моцны сялянскi корань i таму у стауленнi да самых розных з'яу, падзей. В качестве таких частиц былииспользованы так называемые a-частицы, возникающие при распаде радия и некоторых других радиоактивных элементов. Урок Василь Быкау Бияграфия 215. Мабыць, простаму чалавеку у несправядлiвым грамадстве пазбыцца го ра нельга.

Next

Зима Сачыненнена На Беларускам

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Анатоль Вярцінскі запэўнівае нас ў тым, што мы можам быць Людзьмі, нават калі не можем выбіраць нашу знешнасць і нашы здольнасці. Беларуская літаратура на сучасным этапе з сярэдзіны 1980-х гадоў Паэзія Проза Драматургія Рэкамендацыйны спіс твораў для завучвання на памяць. Урок литаратуры Тэма Душэўная драма маці па З. Падчас прагляду вучні чытаюць на пямяць вершаваныя радкі: Убачыш мёртвы дом — і стыне кроў, Бо ў ім не будуць нараджацца дзеці, А працавітых гэтых жыхароў Параскідала гора па ўсім свеце. Классным руководителям, педагогам школ Беларуси. » Чалавек гаворыць цвяроза: «Гэта залежыць не ад мяне». Беларуская паэзiя на працягу гадоу Сучасная бел паэзiя вядзе адлiк часу з 50-х гадоу.

Next

Мини Сачыненне На Тэму Жыццё Даецца Каб Жиццё Тварыць

сачыненне на тэма радзимы у сучаснай паэзии

Урок Князёўна з трыма імёнамі 246. Можна вылучыць наступныя праблемы: -праблему высялення людзей; -праблему ; -праблему павелічэння росту анкалагічных захворванняў. Урок + Прэзентацыя + Тэхналаг. Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышау 49. Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі 5.


Next