Куран кыргызча текст. Сердце Корана

Куран кыргызча текст Rating: 6,8/10 637 reviews

Сура Корана — Википедия

куран кыргызча текст

Это же будет против желания Аллаха, и вы, которые призываете к жертве, явно слепы и не видите истины». Разве вы этого не поняли и не уразумели, когда вы слушали его и повиновались ему? Акыйкаттык бул — сенин Эгеңден гана. Предыдущая сура: нет 1 — Следующая сура:. Исполнилось в действительности то, что предустановлено в Нашем знании относительно их, ибо они не уверуют. Алар сатып алган нерсе кандай жаман! Мүмкүн силер өзүңөрдүн пайгамбарыңардан, мурда Мусадан сурагандай суроону каалап жатасыңарбы? Ким осуят кылуучунун каталык, же күнөө ишинен коркуп, аны менен мурас алуучулардын ортосун оңдоп койсо, анын күнөөсү болбойт.

Next

Аль

куран кыргызча текст

Алар: «Биз бала-чакабыз менен журтубуздан куулуп чыгылган болсок , эмне үчүн Алла жолунда согушпайт экенбиз? Мечит салуунун сообу менен мечит салдыруу сыяктуу сооп алуу башка. Баарыңар Алланын жибин гана карманып, бөлүнүп-жарылбагыла! Её 83 аята были ниспосланы Пророку Мухаммаду с. Ал силерге периштелерди жана пайгамбарларды өзүңөргө кудай кылып алууга буйурбайт. Ага Жазууну, даанышмандыкты, Тооратты жана Инжилди үйрөтөт. Кыйамат Күнү айрым жүздөр агарып, айрым жүздөр карарат. Анын чечмелөөсүн Алла гана билет. А качан аларга Алладан алардагыны тастыктай турган Китеп келгенде, алар иудейлер андан мурун каапырларга каршы жеңиш суранып келишкен эле, а качан аларга билген нерсе келгенде, алар буга ишенишпеди.

Next

Ислам Жолу

куран кыргызча текст

Поистине, ты, о Мухаммад, из числа тех посланников Аллаха, которых Аллах посылал к людям с руководством и религией истины, 36:4. Ал өлсө, же өлтүрүлсө силер артка кайтасыңарбы? Аныгында алар өздөрү кем акылдар. Бул орозо силердин такыба болууңар үчүн. · Ар бир сүрөдөн бирден аят окуп аттап кете берүү дурус эмес. Андан соң Биз силерди кечирдик, силер буга, мүмкүн, шүгүр кыларсыңар. Чындыгында Алла — бүткүл ааламдар үчүн берилүүчү жакшылыктын Ээси! Заалымдар азапты көргөн кезде бүткүл кубат Аллага таандык экенин жана чындыгында Алланын азабы катуу экенин көрүшөт! Силер чынчыл болсоңор анда эмне үчүн аларды өлтүрдүңөр? Алар болсо тигилерден эркекти аялынан кантип ажыратууну үйрөнүшкөн.


Next

Куран Кыргыз(kyrgyz) скачать бесплатно

куран кыргызча текст

Мени эстегиле , ошондо Мен да силерди эстейм. Ким Алланын чегинен өтсө, мына ошолор — заалымдар. Аны уйкусуроо да, уктоо албайт. Бул — адамдарга эскертүү жана Такыбаларга — жол көрсөтүүчү насаат! Чындыгында, Алла — Угуучу, Көрүүчү! Чындыгында, Алла бардык нерсеге Кудуреттүү! Алардын азабы жеңилдетилбейт, мүмкүнчүлүк да берилбейт. Артка жүз буруп кеткендердин кимиси пайгамбарды ээрчирин билүүбүз үчүн силердин Кыбылаңарды Биз өзгөрттүк. Оо Эгем, бизге күчүбүз жетпегенди жүктөбө! Другим производным от корня «'абада» является слово «», которое в исламе означает поклонение Аллаху. Те, кто признаёт знамения Аллаха, обязательно поклоняются Ему и восхваляют.

Next

Куран кыргызча текст

куран кыргызча текст

Поистине, Мы знаем то, что они скрывают, и то, что они говорят открыто, и воздадим им за это! Чындыгында, Алла — адамдарга жакшылык кылуунун Ээси. Затем она начинает уменьшаться таким же образом, пока не станет, точно высохшая пальмовая ветвь, изогнутой и жёлтой. Ведь я тогда окажусь в явном заблуждении. Акыйкатта Алла силер үчүн динди тандап берди. Ал эми силерге кандайдыр бир жамандык келсе, ага алар кубанышат. Но эти боги не смогут им помочь, если бы Аллах пожелал им вреда. Ал каалаганын кечирип, каалаганын азаптайт.

Next

Куран окуу текст. >>> Куран окуу текст

куран кыргызча текст

Аялдын бирөөсү адашса, экинчиси аны түзөйт эскерет. · Ыңгайсыздар бар жерде купуя үн менен, андай болбосо жарыя кыраат кылып окуу абзел. Каля май йухйи ль-'изама ва hийа рамим. В завершении повествуется о сотворении человека. Эгерде кимде-ким алдаган болсо, ал Кыйамат Күнү Алланын алдына ошол алдаган нерсеси менен келет. Куран аяттарын кыраат кылуунун эң жакшы жана сооптуу учурлары: 1. Билгин: Чындыгында Алла — Мартабалуу, Даанышман».

Next

36

куран кыргызча текст

Ошондо ким Тозок отунан куткарылып, Бейишке киргизилген болсо, мына ошол ийгиликке жетет. Куран окуу текст фатиха - Каждая удвоенная буква состоит из двух букв, одна с сукуном, а вторая с огласовкой. Только разумные люди могут понять и принять наставления. . Бизге Өзүңдүн алдыңдагы Ырайымыңдан бер. Дин жагынан Алладан ким мыкты? Алсырабагыла жана кайгырбагыла, эгер момун болсоңор, силер албетте, каапырлардан үстөм болосуңар! · Хатым окулган күнү орозо кармоо сүннөт. Чындыгында, тууралык менен азгырыктын ажырымы айкын болду.

Next

Текст песни Сура 36, Ясин, слова песни

куран кыргызча текст

Китеп ээлеринин кээ бирөөлөрүнө сен көп байлык аманатка берсең , аны сага толугу менен кайтарат. Ким мындан жүз үйүрсө, чындыгында, Алла — ааламдагыларга Муктаж эмес! Калган үч мазхабда да ушундай. Мы не посылали на его народ с неба никакого войска, чтобы их погубить, ибо Мы никогда не посылали небесную рать на тех, которых Мы собирались погубить. Эгер китеп ээлери ыйман келтиришкенде, ал — өздөрү үчүн жакшы болмок. Мушрик аялдарга алар ыйман келтирмейинче үйлөнбөгүлө. Чындыгында Алла сабырдуулар менен бирге.

Next

Сура Корана — Википедия

куран кыргызча текст

Каждый получит то, что ему уготовано. Мухаммед — Алланын элчиси гана. Канчалаган пайгамбарлар менен нечелеген Кудайга берилгендер согушушту. Исраилдин урпактарынан сура: Биз аларга канчалаган ачык белгилерди кереметтерди жибердик! Калган үч мазхабдын өкүмү да ушундай. Жалган сүйлөгөндөрү үчүн аларга оорутуучу азап бар.

Next