Бешим намазы кандай окулат. Каза намаздар кандай окулат?

Бешим намазы кандай окулат Rating: 8,2/10 199 reviews

Таравих намазы канча рекет окулат?

бешим намазы кандай окулат

Эки реккеттүү намазда-эки кыям, эки рүкү, төрт сажда, бир каада бар. Б уларды н 17 -си фарз, 3-ү важиб, 20 р ек ет и сүнн өт. Саждада бутунун же колдорунун бармактарын жерден көтөрүү. Тахажуд намаздын өзгөчөлүгү, аны уктагандан кийн туруп окуш керек. Иййака наьбуду ва иййаака настаьиин.

Next

Таравих намазы канча рекет окулат?

бешим намазы кандай окулат

Анан салам дубасын окуйт ушу менен эки рекеттүү намаз бүтөт. Биринчи рекетинде зам сүрө катары «Каафирун», экинчи рекетинде «Ихлас» сүрөсүн окуган жакшы. صلاة العيد майрамдык намаз Күн чыккандан 0,5-1 саат өткөндөн кийин Орозо айт жана Курман айт күндөрү. Каза болгон намаздарды чогултуп бир убакта окуганда алгач бир азан айтылып, анан ар бирин окугандан алдын ар бирине коомат айтылат. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам мындай дейт: «Аллаху.

Next

Бешим намазынын окулушу »

бешим намазы кандай окулат

Биринчи отурууда «аттахият» жана «салаваттар» окулат. Бул намазда 300 үч жүз жолу бул тасбих окулат: «Субхааналлахи валхамдулиллахивалаа илаха иллаллаху валлаху акбар». Андан кийин имам колун көтөрбөй туруп үндү бийик көтөрүп «Аллаху акбар» деп такбир алат, жамаат да жашыруун үн чыгарбай такбир алат. Мечиттен азан айткандан кийин үйүндө намаз окуса ал адам үчүн азан жанакааматтын кереги болбойт. Аллохумма таммим таксыйранаа ва такаббал тамаамана тавархам мавтаанаа аямавлаанаа. Оорулуу киши олтуруп алып намаз окуса да туура болот.

Next

Каза намазы качан, кантип окулат?

бешим намазы кандай окулат

Азирети Пайгамбарыбыз мындай дейт: «Ким унутуп же уктап калып намазын окуй албай калса, эстегенинде окусун! Намаз нафил болуп калуусу үчүн алтынчы рекетти кошуп окуп коюуга болот. Анда намаз окуган адам алдына чек ара сыяктуу бир нерсени же бир таякты тикекоюп окуса намаз окууга туура болот. Б уларды н 17 - си фарз, 3 - ү важип, 20 р ек ет и сүнн өт. Тасбих намазында жаңылган адам сахив саждасын кылган кезде бул тасбихтерди кайталабайт. Кыраат фатиха-парз намаздарынын баштапкы эки рекетинде, витр, сүннөт жана нафилнамаздарынын ар кайсы рекеттеринде бир ирээт Фатиха сүрөөсүн окуу. Күн нуру бир аз көтөрүлгөндөн баштап, бешим убактысы болгонго чейинки мезгилдеокулат. Анткени Сенин ар нерсеге алың жетет, менин колумдан эч нерсе келбейт.

Next

Тахажуд намаз кандай окуулат? « ФАТВА

бешим намазы кандай окулат

Ошондуктан Фатиха сүрөсүн толугу менен же бир бөлүгүн окубай кетүү сахв саждасын талап кылат. Кыбыланы болжолдоо Сахара чөлүндө кыбыланы кандай аныктоого болот? Кандайдыр бир себептер менен убагында окулбай калган намазды каза кылып окуу дагы парз. Анткени, бүт парз ибадаттардын белгилүү убактысы бар. Имамга уюган адам жаңылса, ал адам өзүнчө сахв саждасына барбайт. صلاة الضحى эртең мененки намаз Күн чыккандан 0,5-1 сааттан кийин 2 Эртең мененки намаз.

Next

Жаназа намазы

бешим намазы кандай окулат

Эгерде чалкасынан жатып намазын ишаара менен окууга кубаты жетпесе эмне кылат? Бул намаз — нафиль намаз кошумча. Өйдө турганда Бисмиллах Фатиха сүрөсү Зам сүрө, мисалы, Ихлассүрөсү окулат. Аялдар эркектердин арка тарабынан сапка тизилүүлөрү абзел. Жума намазы кайсыл маалда окулат? Үч же төрт ирекеттүү намаздын алгачкы отурумунда «Тахиййат» дубасын окубаган адам сахв саждасына жыгылышы керек. Күн горизонттон чыга баштаганда, күн чак түш болгондо, күн горизонтко кирипбара жаткан маалда намаз окууга болбойт, бул мезгилде окулган намаз макрүхболот. Эч кандай үзүр-себепсиз намазды өз убагында окубоо чоң күнөө болуп эсептелет. Имамдын эки тарапка тең салам берип сахв саждасына барышына уруксат болсо да, бул учурда жамаат намаздын бүткөнүн ойлоп, туруп кетүү ыктымалы жогору.

Next

Намаз китеби

бешим намазы кандай окулат

· Намаздын сүннөттөрү Намаздын белгилүү сүннөттөрү канча? Жыланды же чаянды өлтүргөндө ордуна которулса же көкүрөгү кыбыладан алмашсанамазы бузлабы? Жеке намаз окуган адам намаздын акыркы отурумунда «Тахиййат дубасын» окуп, эки тарапка салам берип эки жолу саждага барып, «Тахиййат» «салли-баарик» «Роббанаа аатинаа» дубаларын окуп, эки тарапка салам берип намазын толуктайт. Бул маанилүү сүннөтү аткарууга кайдыгер карабайлы. Истихара намазынан кийин түш көрүүнү, же кандайдыр бир белгини күтүү керекпи? Мечиттен алыс болгон ар үйдүн өзүндө азан жана кааматайтуу тийиштүү. Такбир айтып саждадан турганда эки сажданын арасында да 10 ирет тасбих окулат. Мисалы, намазда отургандай отурат, эгер отура албаса малдаш уруп отурат.

Next

Бешим намазынын окулушу »

бешим намазы кандай окулат

Анткени түнкү намазды окуу силерден мурун өткөн жакшылардын адаты, Жараткан Эгеңерге багынуунун белгиси. Бул рекетте да дал биринчи рекеттегидей тасбихтер кайталанып, окулуп турат. Намаз шамдын үч рекет парзынын баштапкы эки рекетинде сүрөө фатихаданкийин бирден сүрөө окулат. Мындан сырткары шашке убагында окулуучу Зуха, түн ичинде окулуучу Тахажуд ж. Бирок кун чыгып жатканда,чак тушто жана кун батып жатканда окулбайт.

Next