Шеър Дар Васфи Бахор. Шеър Дар Васфи Модару Падар

Шеър Дар Васфи Бахор Rating: 9,4/10 1010 reviews

СУЛХ БАХОРЕСТ, БАХОР ОВАРАД

Шеър Дар Васфи Бахор

Просмотров: 3706 Дата добавления: 2016-12-01 Добавил:? Дар маҷмӯъ: асил , , зиёда аз 122 млн мардум мебошанд. Дастҳои ту бурун аз хок сӯйи офтоб, Чашмҳоят боз бо ҳасрат ба рӯйи офтоб. Аллаи модар бо парпеч кардани кудак. Просмотров: 878 Дата добавления: 2016-05-14 Добавил: Alisher Fozilov Просмотров: 890 Дата добавления: 2016-05-14 Добавил: Alisher Fozilov? Гадоӣ кардӣ аз ҳар хонае як пора газворе — Нахуст аз модарони серфарзанде, Сипас аз пири ботадбиру солоре. Ба қасди ҷумла аъдояш нигаҳ дор, Низоми Пешвои миллатамро. Навруз навчавон аст, Навруз човидон аст.


Next

РАВЗАНАИ РУЗГОР

Шеър Дар Васфи Бахор

Барои ба даст овардани сулху дустй, хануз дар солхои давраи Чанги Бузурги Ватанй мардуми мо дар мухорибахои шадиду хунин ва дардафзо иштирок намуда, чони худро дар рохи сулху дустй ва озодии Ватанй хеш дарег надоштаанд. Лекин кори асосиро дар самти ба роҳ мондани меъёри ягонаи забон дар айёми Шӯравӣ олимон ва адибони тоҷик бо сарварии Садриддин Айнӣ анчом доданд. Главная » Статьи » Иншохо » Иншо. Агар хоре занад бар пои фарзанд, Дили модар шавад ғамгин муқаррар. Пас, маълум мешавад, ки шоири тасвиргар ба чойи он ки ба касе таклид кунад, мач,бур аст, ки ба тозагуйй ва ибтикор майл кунад. Порсӣ гӯйи, дарӣ гӯйи варо, Ҳарчи мегӯйи, бигӯ.


Next

Забони тоҷикӣ — Википедия

Шеър Дар Васфи Бахор

Гунчайи минкорибулбул окибад гул мекунад Нолахои у насими субху боги дилкушост. Дар чунин кулбаи фақирона Бо дили рост модарам дорост. Сари гаҳвораам биншаста ёрон, Бароям номи нек ҷуста буданд. Хофиз, ин хол ачаб бо ки тавон гуфт, ки мо: Булбулоне, ки дар мавсими гул хомушем? Дар лаби домони покат бо азоб Кӯдакони поки худ парвардаӣ. Гӯяд зудтар калон шав, Дар Ватан паҳлавон шав! Охир Навруз барои мо бегона нест ва ин чо низ хостгох ва зодгохи Навруз аст.

Next

Иншо Дар Бораи Бахор

Шеър Дар Васфи Бахор

Ин аз сабабх ое аст, ки моро ба интихоб кардани чунин мавзуи рисола водор сохт. Ин ҷашн дар мохи аввали бахор, ки Фарвардин ном дорад, баргузор мешавад. Доктор Мухаммад Ч,аъфари Махч уб дар бораи сабки хуросони андешаронй карда, рушди касидаи ботагаззулу бетагаззулро зикр карда, як хусусияти касоиди давраи шуруй адабиётро кайд мекунад: «Дар оюзи кор мазмуни тагаззулу мадех, дар касида ои ситоишгарон ба табиат бисер наздик буд. Бинобар ин, амирони дурандешу сиёсатмадорони ин хонадон бо камоли ҳушмандӣ муносибати худро бо хилофат тавре оростанд, ки дарбори Бағдод натавонад фитна ва рақобате бар зидди онҳо барангезад. Ба минкор аз барои он кунад лаклак хаме ово, Ки то чуз бар дуойи хоча накшояд забон лаклак… Источник:: Ёсуман абдул гардад, хурдвмо зоир шавад. Пеш аз гузаронидани ин чорабини толор бо рузномахои љашни, гулхо ва навиштаљотхо дар васфи «Модар» оро дода шуд. По бимон бар остони духтарат, Дур аз гардан фикан ин гуна нанг.

Next

Иншо Дар Бораи Бахор

Шеър Дар Васфи Бахор

Чун сарандози сафеди бастаат Гашта гесӯи сиёҳи ту сафед. Ҳукмронони ин хонадон ҳанӯз дар фикри истиқлоли фарҳангӣ набуданд. Ту сиришти меҳру ишқу зиндагӣ будию боз Оқибат аз зиндагонӣ ҳам ҷудо гаштӣ ба меҳр. Чун хичоби луъбатон хуршедро бини зи ноз, Гах бурун ояд зи мегу гах ба мег андар шавад. Бояд гуфт, ки баъдан дар такомули забони тоҷикӣ дарӣ, форсӣ нақши муассире дошта, аз лиҳози вожагониву дастурӣ ба забони модарии мо шабоҳати зиёде дорад.

Next

Шеърхо дар васфи модар

Шеър Дар Васфи Бахор

Маҳу Хуршед ҳам аз раҳ биистанд, Хаёлиман,фалакмӯе наҷунбад. Худовандо, бикун лабрез аз шаҳд, Ту коми Пешвои миллатамро. Шумо метавонед ин мақоларо карда, пайвандҳоро ба илова намоед. То рабоят кулахи кокуми барф аз сари кух Яазаки тобиши хуршед ба ягмо бархост, Источник:: Чун абр ба Навруз рухи лола бишуст, Бархезу ба чоми бода кун азм дуруст. Источник: Алами давлати навруз ба сахро бархост, Захмати лашкари сармо зи сари мо бархос. Айнӣ ин шеърро дар соли 1918 суруда аст. Гуфтанист шеъри форсӣ дар Осиёи Миёна бавижа Тоҷикистон дар ҳеҷ даврае ба ин андоза ба рукуд мувоҷеҳ нагардида буд.

Next

Забони тоҷикӣ — Википедия

Шеър Дар Васфи Бахор

Туро хусну чамоли хубруён, Маро шайдои даврон офариданд. Ҳатто дар шаҳрҳои ва гуфтугӯи мардуми ин шаҳрҳо ба забони тоҷикӣ сурат мегирад. Ва гурухи духтарони синфи 11 бо номи «Паричехра» бо гирфтани 38 хол голиби мусобика дониста шуданд. Дар ҳамин овони ҳасрат аст, ки чанд ҷавон вориди маърака мешаванд ва масири ҷадиде барои таърих, забон ва фарҳангашон хилофи ҷараёни вайронгари мавҷуд эҷод мекунанд. Чун уст нигорандаи абёти Ачам, Сармасти шоирона дорад Навруз. Ин дар холест, ки дар тули таърих бархурдхо бо ин чашни куханбунёд яксон набуда, хатто дар бархе макотеъ ин чашни гироми мавриди ситез ва номехрубони карор гирифта аст. Вақте, ки Модар мегӯем тамоми бадану рӯҳамонро як эҳсоси хубе фаро мегирад, ки мо аз он ҳаловат мебарем.


Next

Шеърхои Наврузи (дар васфи иди бахор)

Шеър Дар Васфи Бахор

Тамоми давлатхо бо кишвари мо робитахои дустй доранд, ки ин натичаи сулху оромй аст. Албатта, мазмунхое дар шеъри форсу точик роич, шуда буданд, ки аз адабиёти араб истифода шудаанд. Бахор омад, зи умрам боз як соли дигар бигзашт, Тамоми зиндаги Ватан, дар хар куjo омад ба сар форам х,авои ту, Ман аз он суи. Хурем афсӯс дида марди аъмо, Ки шояд буд чашми кӯрбахте. Азононбаргузида мағзро ӯ, Гузорад дар ниҳоди ҷони тоҷик. Вақте чашм мекушоям ин садо хомӯш мегардад, зеро ин садо тасаввур аз хотиротам буд. Наврузи навбахорон бар дустон муборак, Чашни гулу мухаббат дар бустон муборак.

Next

Шеър дар бораи Модар — АНСОР

Шеър Дар Васфи Бахор

Дар ин ҷо танҳо шеърҳои дар васфи Падар буда сабт карда шудааст! Баҳор фасли зеботарини сол ба шумор меравад. Ҳарфи ж дар се мавқеъ навишта мешавад: жола, жарф, жўлида, лағжидан, нажод, пажўҳиш, аждаҳо, жож ва ғ. Тасвири бахрр ва Навруз дар лирикаи асри Х- ХІ1. Просмотров: 2605 Дата добавления: 2017-10-13 Добавил: Alisher Fozilov , Просмотров: 1158 Дата добавления: 2017-09-30 Добавил: Alisher Fozilov? Устод Бозор Собир низ эътирози худро дар баробари вазъи мавҷуд бо мавзӯи забон баён мекунад. Муаллиф: Лоиқ Шералӣ 1978 2018-03-04. Бо забони тоҷикӣ инчунин намояндагони миллатҳои дигар, ки маскуни ҳастанд, ҳангоми муомила бо тоҷикзабонон тоҷикӣ ҳарф мезананд. Имруз бо захмати беандозаи Президенти давлатамон Эмомалй Рахмон ва дастгирии миллати бонангу номуси точик Точикистон бо хамаи кишвархои дунё робитаи дустй дорад.

Next

СУЛХ БАХОРЕСТ, БАХОР ОВАРАД

Шеър Дар Васфи Бахор

Инчунин, дудмони Кӯшониёни Кабир ҳам оҳиста-оҳиста аз истифодаи забони юнонӣ даст кашида, забони ориёии хешро Канишка ҳам мисли Дориюши Кабир забони навиштаҳои худро ориёӣ хондааст забони ягонаи давлатӣ ва расмии давлати паҳновари худ қарор додаанд. Ҳар фарзанде,ки қимати модарро донад бо дуояш хушбахту шӯҳратёр мегардад. Як мадади фотиҳаи модарон Беҳ зи мададгории соҳибсарон. Хаминро кайд кардан зарур аст, ки дар вакти эълон намудани хар як баромад барандахо бо кироати шеър дар васфи модар навбатро ба иштирокчиёни озмун медоданд. Забони тоҷикӣ яке аз забонҳои бостонтарини ҷаҳон ба шумор меравад. Забони тоҷикӣ — забони модарии , ки аҳолии aсосии Tоҷикистонро ташкил медиҳад 88% , ба ҳисоб меравад.

Next