Кодекси мехнат 2017. Бандлик сиёсати ва унинг асосий йўналишлари

Кодекси мехнат 2017 Rating: 9,9/10 1123 reviews

Бандлик сиёсати ва унинг асосий йўналишлари

кодекси мехнат 2017

Мўҳлатҳои додани музди меҳнат Мўҳлати пардохти музди меҳнатро қарордодҳои коллективӣ ва ё дигар санадҳои меъёрии дохилӣ локалӣ муқаррар менамояд, вале он дар ҳар ниммоҳа камтар аз як маротиба буда наметавонад. Ноэлектротехник ходимларга электр хавфсизлиги буйича йурикнома утказиш ва малака гурухи бериш корхона бош энерге-тик хизмати ходимлари зиммасига юклатилади. Бо сабаби вазъи саломатӣ ба кори сабуктар гузаронидан Корфармо вазифадор аст кормандонеро, ки бо сабаби вазъи саломатӣ, аз ҷумла маъюбӣ, бемории касбӣ ё дигар сабаби носолимии вобаста бо иҷрои ўҳдадориҳои меҳнатӣ ба кори нисбатан сабуктар эҳтиёҷ доранд, бо мувофиқаи онҳо ва мутобиқи хулосаи тиббӣ онҳоро мувақкатан ё бе маҳдудияти мўҳлат бо чунин кор гузаронида, ба андозаи зарурат ҷойҳои нави кор, сеху, қитъаҳо ташкил намояд. Рузӣ истироҳати умумӣ — якшанбе мебошад. Корфармо ўҳдадор аст: 1 Конститутсияи Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси мазкури меҳнат, қонунҳо ва дигар санади меъёрии ҳуқуқӣ ва шартномаҳои меҳнатиро риоя намояд, барои кормандон шароити мусоиди истеҳсолӣ фароҳам орад, дар ташкилот риоя гардидани қоида ва меъёрҳои ҳифзи меҳнат, техникаи бехатарӣ, санитарияи истеҳсолӣ ва ҳимоя аз сўхторро таъмин намояд; 2 ҳангоми бастани шартномаи қарордоди меҳнатӣ кормандро бо шартномаи коллективӣ ва дигар санадҳои меъёрии дохилӣ ташкилот шинос намояд; ҚҶТ аз 26. Ҳолатҳои истисноии истифодаи изофакорӣ Ҳолатҳои истисноии истифодаи изофакорӣ инҳоанд: а иҷрои корҳое, ки барои мудофиаи кишвар, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ ва хатар зарур аст; б иҷрои корҳо барои рафъи ҳолатҳои тасодуфӣ ва ғайричашмдошт, ки фаъолияти мўътадили истеҳсолотро халалдор месозанд; в зарурати ба охир расонидани корҳои шурўъгардида, ки онро бинобар сабабҳои техникӣ ғайричашм­дошт ва тасодуфан ба таъхир афтодани истеҳсолот дар давоми вақти муқаррарии корӣ иҷро кардан имкон надорад, дар сурате, ки зимнан қатъи кори шурўъгардида боиси харобии маводу таҷҳизот гардад; г иҷрои корҳои муваққатӣ оиди таъсир ва барқарорсозии таҷҳизоту иншооте, ки вайронии онҳо боиси қатъ шудани кори бисёр коркунон мегардад; д давом додани кор дар истеҳсолоти муттасил коркунанда дар сурати ба кор ҳозир нашудани корманди ивазкунанда, дар ин ҳолат корфармо вазифадор аст, ки барои бо корманди дигар иваз намудани корманди навбатчӣ чораҳои фаврӣ андешад; е иҷрои корҳои боркунӣ ва борфарорӣ ва корҳои ба он вобаста дар нақлиёт дар сурати зарурати холӣ кардани анборҳои ташкилоти нақлиёт, инчунин барои бор кардан ва фаровардани борҳои воситаи нақлиёт ба мақсади пешгирии ғуншавии бор дар нуқтаҳои борфиристию боргирӣ ва бекористии воситаҳои нақлиёт. Белгиланган квота хисобидан жойларга ишга жойлаштириш тартибида махаллий мехнат органи ва бошка органлар томонидан юборилган, ун саккиз ёшга тулма-ган шахсларни иш билан таъминловчи ишга кабул килиши шарт.

Next

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

кодекси мехнат 2017

Дар сурати баробар будани тахассус ва ҳосилнокии меҳнат афзалият ба инҳо дода мешавад: - ба кормандоне, ки ду ва аз ин зиёд хўранда доранд; - ба шахсоне, ки дар оилаашон дигар кормандони дорои музди меҳнати мустақилона мавҷуд нестанд; - ба кормандоне, ки дар ҳамон ташкилот собиқаи тўлонии кор доранд; - ба кормандоне, ки аз истеҳсолот ҷудо нашуда ихтисоси худро аз рўи тахассуси дахлдор дар донишкадаҳои олӣ ва миёнаи махсус баланд мебардоранд ва шахсоне, ки аз истеҳсолот ҷудо нашуда донишкадаҳои олӣ ва миёнаи махсус, касбҳои техникиро ба итмом расондаанд, ба шарте ки баъди хатми таҳсил дар давоми ду сол аз рўи ихтисос кор кунанд; - ба шахсоне, ки дар ҳамон ташкилот ҷароҳати меҳнатӣ гирифтаанд ё ба бемории касбӣ гирифтор шудаанд; - ба маъюбони Ҷанги Бузурги Ватанӣ, иштирокчиёни Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар; - ба шахсоне, ки ба касалии шуоъ гирифтор шудаанд ё онро аз сар гузаронидаанд ва дигар бемориҳое, ки бо паҳншавии нури радиационӣ вобаста буда, дар натиҷаи оқибатҳои садамаи объектҳои атомӣ ба вуҷуд омадаанд, ба маъюбоне, ки алоқамандии, маъюбии онҳо бо садамаи объектҳои атомӣ муқаррар шудааст, иштирокчиёни корҳои барҳамдиҳии оқибатҳои ин садамаҳо ва фалокатҳо, инчунин шахсоне, ки аз минтақаҳи зикршуда эвакуация ё кўчонда шудаанд ва дигар шахсоне, ки ба ин гурўҳ баробар карда шудаанд; - ихтироъкорон. Коллективи меҳнатӣ Тамоми кормандони ташкилот коллективи меҳнатии ташкилотро ташкил медиҳанд. Хар кайси корхона давлат стандартларининг умумий талабларига катъий амал килган холда узининг тармок стандартларини ишлаб чикади, бу тармок стандартларида тармок-даги мехнатнинг узига хос хусусиятлари хисобга олинади. Дар матни шартномаи қарардоди меҳнатӣ бояд ҷои кор ташкилот ва ё воҳидҳои муайян , вазифаи меҳнатии корманд, рўзи оғози кор мўҳлати амалӣ шартномаи қарордоди меҳнатӣ, ҳаҷми музди меҳнат, давомнокӣ ва низоми вақти корӣ, давомнокии рухсатии меҳнатӣ ва дигар шароитҳои меҳнат нишон дода шавад. Манъи халалрасонӣ ба фаъолияти қонунии мақомоти намояндагии кормандони ташкилот Халалрасонӣ ба фаъолияти қонунии мақомоти намояндагии кормандони ташкилот дар кадом шакле, ки бошад манъ аст. Молики нав дар давоми шаш моҳи пайдо кардани ҳуқуқи молик ҳақ дорад шартномаҳои қарордодҳои меҳнатиро, ки молики пештара бо роҳбарони ташкилот ва кормандон, ки вазифаҳои умумии идоракуниро дар ташкилот ба ҷо меоваранд, аз нав бандад ё бекор кунад.

Next

Мехнат мухофазаси хакида конунчилик асослари

кодекси мехнат 2017

Аёллар ва балогат ёшига етмаганлар мехнатини мухофаза килиш. Дар чунин ҳолатҳо миқдори иловапулӣ бояд на камтар аз понздаҳ фоизи маоши кори якҷояшавандаро ташкил диҳад. Дар бораи тағйирёбии шартҳои музди меҳнат бояд корманд на дертар аз ду моҳ пеш огоҳ карда шавад. Пардохти музди меҳнат дар шакли уҳдадориҳои қарзӣ, забонхатҳо ва купонҳо манъ аст. Шартҳои созишнома ва шартномаҳо оид ба меҳнат, агар дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, наметавонанд якҷониба тағйир дода шаванд. Номгўи соҳаҳо, истеҳсолот, кор, касб ва вазифаҳо, шароити пешниҳод ва давомнокии рухсатиро барои давомнокии собиқаи кор Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад. Аз рухсатӣ бозхондани кормандони аз ҳаждаҳсола хурд ва кормандоне, ки дар шароити барои саломатӣ зараровар ё хавфнок ва вазнини меҳнат кор мекунанд ё корашон характери махсус дорад, ҳачунин дигар шахсон дар ҳолатҳои дар конунгузорӣ пешбинишуда мумкин нест.

Next

Тут можна скачати та прочитати всі Кодеси України. Це збірка Кодексів України по всім галузям права, доступні для безкоштовної загрузки

кодекси мехнат 2017

Озод будани шартномаи қарордоди меҳнатӣ Тарафҳо ҳангоми ба имзо расонидани шартномаи қарордоди меҳнатӣ озод ва дорои ҳуқуқи баробар мебошанд. Ун саккиз ёшга тулмаган ходимлар билан тузилган мехнат шартномасини иш билан таъминловчининг ташаббуси билан бе-кор килишга, мехнат шартномасини бекор килишнинг умумий тартибига риоя килишдан ташкари, махаллий мехнат органининг розилиги билан йул куйилади. Барча корхона, ташкилот, муассаса, вазирликлар ва тармок-ларда мехнат мухофазаси конунлари бажарилишининг олий назо-рати Уз. Мехнат мухофазаси Давлат техник нозирлиги. Яна чанг заррача-ларининг катталиклари, уларнинг хавода канчалик куп ушланиб туришини белгилайди, бу эса уларнинг организмга кириш имко-ниятини кучайтиради.

Next

Мехнат мухофазаси хакида конунчилик асослари

кодекси мехнат 2017

Вақти нопурраи кор Бо созишномаи байни корманд ва корфармо чӣ ҳангоми қабул ба кор ва чӣ минбъад рўзи нопурра ва ё ҳафтаи нопурраи кор бо пардохти музди меҳнат вобаста ба ҳаҷми истеҳсол ва ё мутаносибан ба вақти кор муқаррар карда мешавад. Ишлаб чика-ришнинг хавфли омилларига мисол килиб ускуналарнинг очик айланадиган кисмларини, ток утказувчи кисмларни, харакатлан-тирувчи деталлар, узеллар, айрим механизмлар ва бошкаларни курсатиш мумкин. Меъёрҳои меҳнат Меъёрҳои меҳнат — меъёрҳои коркард, вақт, хизматрасонӣ, шумора, супоришҳои ба меъёргирифташуда барои кормандон мутобиқи дастовардҳои сатҳи техникӣ, технология, ташкили истеҳсолоту меҳнат ва барои гурўҳи алоҳидаи кормандон бошад, бо дарназардошти омилҳои физиологӣ, синну сол ва ҷинсият муайян карда мешаванд. Санитария кийимларига, пойафзалларига ва воситаларига куйиладиган талаблар. Нархномаи музди меҳнати корбайъ бо роҳи тақсим намудани меъёри тарифии соатбайъи якрўзаи ба дараҷаи кори иҷрошуда мувофиқ, ба меъёри коркарди соатбайъ якрўза ё бо роҳи зарби ставкаи тарифии соатбайъи якрўзаи ба дараҷаи кори иҷрошуда мувофиқ, ба меъёри муқарраргаштаи вақт бо соат ё рўз, муайян карда мешавад.

Next

2017

кодекси мехнат 2017

Тарифкунонии кор ва ба кормандон додани дараҷаҳои тарифӣ аз рўи Маълумотномаи ягонаи тарифию тахассусии кор ва касби кормандон ва Маълумотномаи ягонаи тахассусии мансабҳои роҳбарон, мутахассисон ва хизматчиён сурат мегирад, ки онҳоро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад; 2 андозаи ҳадди ақалли музди меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 3 андозаи меъёрҳои тарифии дараҷаи якуми Ҷадвали ягонаи тарифии кормандони соҳаи буҷетии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 4 тарифҳои ҷумҳуриявии музди меҳнат — меъёрҳои соатбайъ ё моҳонаи тарифӣ маошҳо , ки сатҳи музди меҳнатро барои гурўҳҳои мушаххаси кормандони касбию дараҷадори ташкилотҳое, ки аз буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешаванд ва дотатсияҳои давлатиро истифода мебаранд, муайян мекунанд; 5 миқдори зиёд намудани музди меҳнат барои кор дар шароитҳое, ки аз шароитҳои меъёрӣ фарқ мекунанд, аз ҷумла барои корҳои шабона, кор дар рўзҳои истироҳатию идҳо, зиёда аз вақти муқаррарӣ кор кардан, маҳалҳое, ки шароити номусоиди табиию иқлимӣ доранд, кор дар шароитҳои зарарноку вазнини меҳнат; 6 чораҳо барои нигоҳдории сатҳи ҳақиқии таъмини музди меҳнат дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; 7 маҳдуд кардани нигоҳдории андозаи музди меҳнат, аз ҷумла ҳаҷми андозбандӣ аз даромад; 8 назорати давлатии пардохти саривақтии музди меҳнат ва амалӣ намудани кафолатҳои давлатӣ оиди қисмати андози он; 9 ҷавобгарии корфармоён барои вайрон кардани шартҳои шартномаҳои созишномаҳои коллективӣ оиди музди меҳнат. Ба кор қабул намудан бо фармони амри ташкилот ё шахси ваколатдори ў ба расмият дароварда мешавад. Узбекистон Республикаси конституциясига мувофик Давла-тимиз фукоролари, миллати ва иркидан катъи назар, тенг хукук-лидирлар. Аз як смена ба дигар смена гузаштан мутобиқи ҷадвали кори сменавӣ сурат мегирад. Після його прийняття чинність втратила ціла низка законів: «Про плату за землю», «Про акцизний збір», «Про податок на додану вартість», «Про податок з доходів фізичних осіб», «Про систему оподаткування», «Про фіксований сільськогосподарський податок». Ҷавобгарии моддӣ ба андозаи пурраи зиёни расонидашуда ба зиммаи корманд дар ҳолатҳои зерин гузошта мешавад: 1 барои камомади арзишҳое, ки ба ў дар асоси шартномаи махсуси хаттӣ супорида шудаанд; 2 барои камомади арзишҳое, чи бо санадҳои якдафъавӣ қабул карда шудаанд; 3 дар асоси санадҳои қонунгузории дахлдор; 4 барқасдона расонидани зиён; 5 расондани зиён дар ҳолати мастӣ аз шароб ё аз моддаҳои нашъадор ё токсикӣ; 6 расонидани зиён дар натиҷаи амали ҷинояткоронаи корманд, ки бо ҳукми суд муқаррар шудааст; 7 расонидани зиён ҳангоми ба ҷо наовардани ўҳдадориҳои меҳнатӣ; 8 барқасдона фош намудани сирри хизматӣ ва тиҷоратӣ, агар шартҳои маҳфуз нигоҳ доштани он дар шартномаи меҳнатӣ пешбинӣ шуда бошанд.

Next

2017

кодекси мехнат 2017

Дар ташкилотҳое, ки фаъолият дар рўзҳои истироҳати умумӣ низ вобаста ба зарурати таъминоти аҳолӣ театр, музей, магазин, ташкилотҳои хизматрасонии маишии аҳолӣ қатъ намегардад, рўзҳои истироҳат бо мувофиқаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ муқаррар карда мешаванд. Барои ҳамагуна музди меҳнат андозаи умумии маблағе, ки нигоҳ дошта мешавад, аз 20 фоизи он бештар буда наметавонад ва дар ҳолатҳои пешбинамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 50 фоизи музди меҳнати корманд нигоҳ дошта мешавад. Бу йурикномалар руйхатини корхона бош мухандиси касаба уюшмаси билан биргаликда тасдиклайди. Бастани шартномаи қарордоди меҳнатӣ Шартномаи қарордоди меҳнатӣ дар шакли хаттӣ баста шуда, дар ду нусха тартиб дода, аз ҷониби тарафҳо имзо карда мешавад. Муқаррар намудани андозаи музди меҳнати кормандон Музди меҳнати кормандон вобаста аз миқдор ва сифати меҳнати сарфшуда муқаррар карда мешавад.

Next

Податковий кодекс України (ПКУ), 2018

кодекси мехнат 2017

Ишловчиларнинг организмига ишлаб чика-ришдаги захарларнинг таъсир курсатиши окибатида руй беради-ган касбий захарланишларни касбий касалланишларнинг бир ту-ри деб хисоблаш мумкин. Бу танаффусларнинг аник муддати ва уларни бериш таъ-минловчи касаба уюшмаси кумитаси ёки ходимларнинг бошка вакиллик органи билан келишиб белгилаб куйилади 236-модда. Бекор кардани шартномаи қарордоди мўҳлатноки меҳнатӣ то ба охир расидани мўҳлат Шартномаи қарордоди мўҳлатноки меҳнатӣ , ки дар бандҳои 2 ва 4 моддаи 31 ҳамин Кодекс пешбинӣ шудааст, метавонад то ба охир расидани мўҳлат аз рўи асосҳои пешбиникардаи моддаи 43 ва 44 ҳамин Кодекс бекор карда шавад. Кори сменавӣ Ҳангоми кори сменавӣ давомнокии кори ҳамарўза смена тибқи ҷадвали сменавӣ, ки аз ҷониби корфармо пас аз машварати пешакӣ бо мақомоти дахлдори намояндагии кормандон тасдиқ карда мешавад, муқаррар гардида, дар муддати то як моҳи пеш аз ҷорӣ гардидани он ба маълумоти кормандон расонида мешавад. Корфармо ҳуқуқ дорад, ки аз ҳисоби маблағҳои худӣ мўҳлати давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи камтаринро аз 24 рўзи тақвимӣ бо тартиб ва шартҳое, ки дар шартномаи созишномаиҳои коллективӣ ё шартномаҳои қарордоди меҳнатӣ зикр ёфтаанд, зиёд намояд.

Next