Навигарихои Точикистон Имруз. Точикистон Ахбор Хабархои Имруз

Навигарихои Точикистон Имруз Rating: 8,4/10 1613 reviews

Радиои Озоди

Навигарихои Точикистон Имруз

Чанги хунин, садхо хазор курбони, ваъзи сангини миллату кишвар ба махалгароёни точик хеч гох сабак шуда наметавонад. Хондану тамошо кардани Хабархои Точикистонро дар шакли матн ва видео тавассути ин сахифа барои дилхох кас оиди ахбори харруза ройгон аст. Гулдастшо Имроншоев — вазири корхои дохили Точикистон. Ин деха зодгохи бисёре аз бузургони олами ислом ба хисоб меравад, яке аз онхо Хоча Ахрори Вали 1404 - 1490 мебошад. С 1 января 2020 года все горнодобывающие компании в Таджикистане должны будут раскрыть данные о своем реальном владельце.

Next

Новости Таджикистана сегодня

Навигарихои Точикистон Имруз

Дар диёри Шумо бойхо-динтву дуняви кам нестанд. Пирамардон назди мансабдори воломакоме, ки дар дачааш истирохат дошта мераванд, то у кумак бинмояд масчидашон боз гардад. Сарвари хокимият ичроияи Хисор Чамолиддин Мансуров, Фатхуллохон, ва баъзе фармондехони Хисор гузаштагонашон ки садсолахо дар ин сарзамин зиндаги карданд, гайричашмдошт худро кулоби эълон карда ба кумаки Сангак Сафаров шитофтанд. Пас бахри гурухе замине ки таваллуд шудаасту ва хафт пушташ он чо зиндаги бинмудааст, хамеша макони бегонае меомнад ва таёранд бахри «махали бобогиашон» бо каллабурону бегонагон пайваста зодгохашонро бо хуну хок даромезанд. Бисёр узбекони дар макомхои баланди Точикистон нишаста пас он ки бахри хадафхои бузургманиашон кишварро оташ заданд, Тошкандро макони зисти хеш ихтиёр карданд. Хангоми пешниходи натичаи интихоботи президенти ноябри соли 1994, агар пирузии Абуллочонов коршиносон мегуяд, ки дар он интихобот Абдуллочонов пирузи ёфта буд эълон мешуд, кишварро хунрезии чадиде интизор буд. Сохтори давлатии Точикистон саропо дар пояи махалгарои тахрези шудааст.

Next

Новости Таджикистана сегодня

Навигарихои Точикистон Имруз

Таковой общеметодологический степень представлений о обучении предполагает сознание обучения как материального процесса с присутствием объективных законов существования и объективных закономерностей многознаменательного становления итоговая контрольная работа по русскому языку за 2 класс 2018 год. Чаро роххои мо ба чунин ахволанд, маблаги андоз барои истифодабарии роххои автомобили аз хар ронанда меситонанд кучо шуд. Сабабгори хамаи бадбахтихои Точикистони азизи мо! Точикон махалгарони хешро то масчидхо кашидаанд. Оё ин лахча миллати точикро, ки намояндагони лахчахои мухталифро дар бар мегирад бо хам оварда накши забони миллатро муттахидкунандаро ба чой оварда метавонад, то чойгузини забони ашрофзодагони Бухоро гардад? Нелегальные перевозчики при этом предлагают наиболее низкие цены. Чумъабой Ниёзов пас аз зиндон берун шудан, як кисми парокандаи хизби демократхоро сарвари бинмуда онро вориди гуфтугуйи сулх бинмуд. Международное информационное агентство «Фергана» Фергана. Дар Душанбе палаки сомонию доллар нест, ки бисёр мехохи ба пойтахт ои.

Next

ХАБАРХОИ ОХИРИНИ ТОЧИКИСТОН

Навигарихои Точикистон Имруз

«Имруз» радиои мусики-иттиллооти буда сирф ба забони точики мебарояд ва хар 15-умин дакика дар он тозатарин хабару гузоришхои хакикатнигорона аз хаёти сиёси,иктисоди ва фархангии кишвар ва тамоми сайёра дар тахияи хабарнигорони хирфави пахш мегарданд. Шумо хабархои видеоии Точикистонро метавонед ройгон бубинед. Точикон токихои мухталифи зебо доранд ва хеч гох точик дар токиаш наменавишт, ки у намояндаи ин ва ё он махал аст, кунун дар токи зикр кардани махал муд шудааст. Баъзе аз точикон дар ин амалхои зиштарин нисбати бародарони хеш ба узбекон кумак бинмуданд, сипас сарнавишташон фочиангез бианчомид. Кишвар хамеша дар фазои тарсу харос гардиш доранд: аз олами ислому фазои форси, хати форси, масчид, аз наврасони ба масчид раванда, мулло, диндорон, садои азон, амри маъруф, аз шогирдони мактабхои динии дар хорича тахсил карда, аз туйхои исломи, занони ба масчид раванда, хичоб, риш… метарсанд, аз Ирон канор мечуянду бо викор ба Афгонистон менигаранд, бо хамсоягон забон ёфта наметавонанд, масчидхоро мебанданд, рухониёни маъруфро аз масчидхо дур месозанд.

Next

Точикистон Ахбор Хабархои Имруз

Навигарихои Точикистон Имруз

Оё ягон амалдори хукмати Рахмон, хешовандонаш ё наздиконаш фахр карда метаваонад,ки писараш ё додараш ё чиянаш дар сафи артиши Точикистон хизмати фавриро ичро кардааст? Устод пеш аз маргашон муллоро даъват мекунаду хохиш мекунанд ки хангоме ки марг фаро расид хамаро омода бисозанду сипас ба хукумат хабар бидиханд. Вакте ки гурухи масхарабозони армани зери сарвари Артур Чоникбекиёну точиксиёхкунон: Ройзман, Рагозин, Жириновский, Багдасаров… номи точикро бо чирк меомезанд аз «олимон» садое намебарояд, зеро онхо танхо хадафхои махали хешро дифо мекунанд, хадафхои милли барояшон бегона аст. Асосгузори тагири алифбои арабиасос туркхо бо сарварии чосуси гарбиён Камол Отатурк буд. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в послании парламенту страны. Шукр гуи давлатат афзун шавад, Шукр нагуи аз кафат берун шавад. Накшаашон бо дасти узбекони махали, лакайхо, арабхо, точикони Кулоб, Хучанд, Айни, Хисор - гармиёну бадахшониёну оппозитсия, хукумати Муросои миллиро махв сохтану сипас бояд чабхаи ягонаи туркону мугулнаждодон точикони хамсафашонро нобуд мекард, амали нагашт.

Next

Итоговая контрольная работа по русскому языку за 2 класс 2018 год :: итоговая контрольная работа по русскому языку за 2 класс 2018 год :: c9d0322e7b22e4af6baaa0a813bb20c4

Навигарихои Точикистон Имруз

Махалгарои сари як аз хизбхои бонуфузи солхои 90 - хизби демократиро хурд. Чаро дар заводи Алюмини Точикистон руз то руз хачми истехсолот кам шуда истодааст. Солиёни дарозе ихтёри забони точики дар дасти яке аз махалгароёни ашшади буд. Хисориёну узбекхо ба самти махалаи Зарафшони Душанбе аз туппхо оташ мекушоданд, гурухи занон наздашон рафтанд, то аз мухосираи пойитахт даст кашананд, вале гуштушунид бенатича анчомид. Дар хукумати шахри Душанбе вазъият боз хам баттар.

Next

Радиои Озоди

Навигарихои Точикистон Имруз

Произведенные в стране опиаты затем переправляются в другие страны, в том числе, по одному из маршрутов через Центральную Азию до России и далее в страны Европы. Существуют научно аргументированные игровые методики и технологии, уволенные на детей разного возраста. Назначению предшествовала долгая борьба с отменой результатов конкурсов, вмешательством мэра и угрозами судебных разбирательств. Холо Чин тахдиде накарда баъзе аз мансабдорон дар шалворашон тар карда гуфтанд, - агар ин заминро намедодем чинихо то Хоруг пешрави мекарданд. Хоричиёни забони адабиро омухта ба Душанбе меоянду хайрон мегарданд ки касе забони ононро намефахмаду касе ба он сухан намеронад ва аз бо адаби сухан рондан атрофиён хазар мекунанд. Бегонагон танхо нафрату кудурати дар натичаи пахншави вируси М ба вучуд омадаро гирд оварда ба самти дилхохашон равона намуда хадафхои хешро пиёда месозанд, агар неруи мазкур вучуд намедошт, белашон дар сарзамини точик хок намегирифт.

Next

Радиои Озоди

Навигарихои Точикистон Имруз

Также было объявлено о введении с 1 декабря новых безлимитных тарифных планов. Забоне ки бо он 235 миллион нафар харф мезананду онро яке аз забонхои зебои чахон мехисобанд, дар ватанаш хору зор аст. Яъне пуламонро гирифту кори вадакардаяшро ичро накард. Бухорои Шарифро болшевикон бо кумаки чадидон, туркхои усмони, полкхои тотор, хоинону чосусон аз хисоб бухориён берахмона торумор бинмуданд, то дар ин шахри мукаддас аз ислому забони форси ному нишоне намонад. Такие забавы наблюдаются у множества могер, только тем более воспитаны и трудоемки у шимпанзе. Мекушанд точикиро аз гузаштаи 1400 солаи исломиаш чудо бисозанд.

Next

ХАБАРХОИ ОХИРИНИ ТОЧИКИСТОН

Навигарихои Точикистон Имруз

Агар корхонаи алюмений намебуд, барки истехсолшуда дар зимистон кишварро басанда буду мардум азобхои сангинро намекашиду тифлону пирон аз сармо намемурданд. Он также признал определенную вину руководства страны в том, что ее граждане вынуждены искать работу за рубежом. Калчаев уточнил, что список не висит на стене, а используется на классных часах и уроках по религиоведению. Корхонаи алюмений ки дар ин шахр чойгир шудааст, зиёда аз 20 сол мардуми кишварро дар зимистон бе барк нигох медорад, хамаи неруи барки дар зимистон истехсолшавандаи кишварро бо нархи арзонтарин кариб ки бе пул ба корхона дода мешавад, чун аждар фуру мебарад. Танхо забони адаби неруи онро дорад, гуруххои мухталифи точикро бо хам пайваста то сатхи миллати ягона бардорад. Сперва-наперво производители полустанков считали настройка отдельных парусов в угоду кому операторных концепций, нагребенный в один бионоситель как правило компакт-дискетка, посему явиться взору инструкционные наборы, прозывавшиеся, и дозволявшие упростить ориентированность парусов в систему. Пас аз хучуми нобарори Кенчаев ки хост 25 октябри соли 1992 пойтахти точиконро бо кумаки артиши Узбекистон, узбекхо, точикон, лакайхои Турсунзода, Шахринав, Хисор, Ленин забт намояд, фишор болои гармиёну тарафдорони оппозитсия дахчанд афзуд.

Next