Drzavna bolnica skopje kontakt. Адреси на универзитетски клиники

Drzavna bolnica skopje kontakt Rating: 6,2/10 1973 reviews

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св.Наум Охридски

drzavna bolnica skopje kontakt

Poželjno je poneti prethodnu medicinsku dokumentaciju. З а интервенцијата Амниоцентеза Доколку имате пациентка која треба да изврши Амниоцентеза , потребно е преку системот МојТермин на пациентката да издадете специјалистички упат со термин до Амбулантата за амниоцентеза. Новините во законот влегуваат во сила од 6 Декември 2017 година. За подготовката за прегледот и потребната документација се известени матичните гинеколози. Во случај на отсуство на лекарот во амбулантите, соодветното одделение одговара за отсуството и наоѓа замена за истиот. U okviru Klinike radi najveće porodilište na Balkanu. Во истата амбуланта секоја Среда од 13:00 до 14:00 часот се состанува комисија за боледување над 60 денови и тој период во тој временски интервал не се закажуват прегледи.

Next

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

drzavna bolnica skopje kontakt

Само регистрираните корисници можат да учествуваат во истражувањата. Со едноставно одбележување на насмевките од една до пет на секое прашање споделете го задоволството од понудените услуги. Pacijentkinja dolazi na prvi pregled sa prethodno na primarnom, odnosno sekundarnom nivou, urađenom minimalnom dijagnostičkom obradom. Cyril and Methodius University in Skopje. Kontrolni pregledi se mogu zakazati unutar 6 meseci od prvog pregleda, do dana zakonskog važenja uputa kojeg je pacijentkinja dobila za prvi pregled.

Next

Мој Термин

drzavna bolnica skopje kontakt

Ovaj put prenosimo pisma zahvale za uposlenike Odjeljenja za radiološku dijagnostiku i Odsjeka za oftalmologiju. Прегледите ќе се вршат секој работен ден од 14:30 до 19:30 часот. Амбулантата 3 5 работи во две смени од 08:30 до 19:00 часот. Како содржина на пораката наведе го само бројот на електронскиот упат пр. Матичниот лекар избира тип на упат: Специјалистички-субспецијалистички упат. Термините за прием во вторите смени ќе бидат одобрени најкасно до 10-ти во месецот.

Next

Alkaloid AD Skopje

drzavna bolnica skopje kontakt

Пред да дојде во Биохемиската лабораторија на испитување, предходниот ден од 19:00 часот пациентката не треба да конзумира храна и пијалоци, освен вода обична или минерална. Izuzetno prvi pregled može da zakaže i izabrani lekar iz Doma zdravlja, ukoliko nema odgovarajućeg specijaliste u Domu zdravlja. Сите овие прегледи се извршуваат секој вторник од 08:30 до 11:30 и во тој временски интервал амбулантата работи само со тие пациенти кој што се дојдени тој ден на интервенција или преглед за боледување, и тој период во тој временски интервал не се закажуват прегледи. За прегледите кои се претходно закажани во Институтот потребно е да се издаде упат со повисок приоритет, кој не смее да биде постар од 7 дена. . Постапката на закажување пациенти преку Мој Термин е следна: 1. Амбулантата започнува со работа од 17.


Next

Мој Термин

drzavna bolnica skopje kontakt

Прегледите ќе се вршат во две смени и започнуваат од првиот работен ден во 2014та година, 2-ри јануари. Во времето за прием ќе биде дадена информација кој специјалист ортопед ќе ги извршува прегледите одреден ден. Упат за кор биопсија на дојка може да издаде матичен лекар исклучиво по препорака на специјалист радиолог, торакален хирург и радиотерапевт — онколог. Целта е да бидеме лесно достапни за сите пациенти кои ќе се упатат за подготовка за трансплантација на бубрег, да бидат што е можно побрзо прифатени, подготвени и поставени на листата за чекање за трансплантација на бубрег. Согласно измените буџетите и буџетските корисници се должни завршните сметки да ги објават на својата веб страница во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар. Интервенцијата се извршува истиот ден, пациентот истиот ден ја напушта клиниката.

Next

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

drzavna bolnica skopje kontakt

Буџетите и буџетските корисници се должни да ги објават завршните сметки за 2016 година на својата веб страна во рок од 15 дена од влегување на сила на законот, односно до 20 Декември 2017 година. Врз основа на член 249-в став 4 и став 9 од Законот за здравствената заштита Министерството за здравство донесе подзаконски акти кои се однесуваат на податоците од интегрираниот здравствен информатички систем Мој Термин. Субспецијалистичката амбуланта број 29 е амбуланта за Ендокринологија , асистирана репродукција и неплодност. Во оваа амбуланта се вршат прегледи за трудници од 20 — 24 гестациска недела, се извршуваат скрининзи и супервизии за малформации како ехо-кардиографија, малформации за бубрези, спинавифина, тумори на глава, цисти, плодова вода. За да се регистрирате следете го следниов.


Next

Адреси на универзитетски клиники

drzavna bolnica skopje kontakt

Со почит, Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина и Министерство за здравство Ве известуваме за закажувањето за следните анализи на Универзитетска Клиника за Гинекологија и Акушерство - Скопје 1. Исто така Ве известуваме дека оваа услуга пациентите може да ја добијат и во други здравствени установи. Ренген заради консултација со специјалист радиолог, со себе носејќи ги сите резултати од предходните испитувања - На ден на интервенција пациентот да биде гладен - На денот на интервенцијата да не прима антикоагулантна терапија, со предходна консултација на трансфузиолог - Да го извести лекарот ако е алергичен на лекови, храна и слично. Матичниот лекар избира тип на упат: Специјалистички-Субспецијалистички упат. Акушерска амбуланта број 36 е амбуланта во која се вршат прегледи и редовни контроли за трудници од 28 недела од бременоста па се до крајот на бременоста.


Next

ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хируршки Болести „Св.Наум Охридски

drzavna bolnica skopje kontakt

Се избира посакуваниот термин и се закажува прегледот на пациентот. Ве предупредуваме дека во тој случај нема да добивате известувања за потсетување за закажаните прегледи или за евентуално презакажување на термините за преглед. За сите дополнителни прашања може да се обратите на телефонските броеви 02 3111-774 и 3113-627 во периодот од 08:00 до 12 часот. Потоа пациентите треба да закажат термин за испитување во Биохемиската лабораторија, на тел. Времето за прием за интервенцијата Амниоцентеза е секој Вторник од 08:30 — 11:00 во Амбулантата за амниоцентеза. Сузана Минева - Невролог Ве информираме дека за нив се креирани термини за преглед во Мој Термин и кон нив може да се креираат упати. Приемот на пациенти е воглавно наменет за возрасна патологија.

Next