Резюме кыргыз тилинде. Телесабак: Резюме, же кыргызча деген эмне?

Резюме кыргыз тилинде Rating: 6,1/10 868 reviews

менен фильми кыргыз тилинде

резюме кыргыз тилинде

Биринчи бөлүктө эмгек ишмердигинин башталышы, иштеги өзгөрүүлөр жөнүндө баяндалат. Целеустремленный, Энергичный, Предприимчивый; Активный, Деятельный, Инициативный Автор Демидов И. Ахматов, кыргыз тилинин лексикологиясы, семасиологиясы, фразеологиясы Ж. Ойлонуп көрсөңүз, узун мөөнөткө түзгөн пландарыңызга көп жылдан кийин, бир күнү жеткен чыгаарсыз. Макал-лакаптарга тиешелүү жыйынтыктар төмөнкү таблицалар менен салыштырылып, анализденет. «Ката» эмес, «зелле» деп айтылат. Чагатай жазуу маданиятынын таасирине карабастан, кыргыздарда ѳз жазуу маданияты өнүгө берди.

Next

Иш кагаздары

резюме кыргыз тилинде

Жогоруда да айтылгандай, орточо 60 жылдык өмүрдүн эң аз 15-20 жылы сөзсүз түрдө уйкуда өтөт. Синтаксистик жактан өз алдынча талданышы. Дүйнө жана акыретте сенин бир тууганыңдай жакының болсо. «Бул дүйнөнүн жалганчы кооздугу аз» дейт Аллах. Келишим: негизги иш боюнча келишим бир топ жерде иштөө боюнча келишим болуп саналат.

Next

Кыргыз тилинде кичиней балдарга жомоктор. Сказки для малышей на кыргызском языке

резюме кыргыз тилинде

Эрте менен турган бир аялды бойонбогон абалында көрсө, «бул ошолбу? Ал эми фразеологияны мектептерде, окуу жайларда окутууга байланыштуу методикалык өңүттөгү изилдөө иштери солгун журуп жатат. Анын себеби, лексикалык материалдын көптүгү менен түшүндүрүлөт. Бул материалдарды окутуп үйрөтүү үчүн адабияттардын тизмеси, терминдердин минимумдары да берилет. Мен бул жерде бир сый дасторкон жайсам, жеп, ичип, анан туруп басып кетти дейли. Рахматуллаевдин «Азыркы өзбек тилиндеги этиштик фразеологиялык бирдиктердин грамматикалык жасалуу өзгөчөлүктөрү» 1952 деген темада коргогон кандидаттык диссертациясы түрк тилдериндеги фразеологизмдердин грамматикалык өзгөчөлүктөрү менен семантикалык структурасын изилдөө иштерине жол салган эмгек болуп саналат. Руководство · Структура · История · Государственная символика · Нормативная. Көргөн нерселерибиздин баары мээбизде пайда болот, туурабы? Тумоолоп ооруп жаткандагы же төрөгөндөгү абалдарын көрөт.

Next

Реферат Манас Жонундо Кыргызча

резюме кыргыз тилинде

Денени тазалоого, үйдү тазалоого жана кийимдерди тазалоого коротулган убакытты эсептеп көргөндө, адам өмүрүнүн өтө чоң бөлүгүнүн тазалыкка кетээрин даана түшүнөбүз. Кээ-кээде бул жөнүндө сөз козголуп калганда катуу коркуп, тынчсызданышат, бирок бир аздан кийин унутуп калып, кадимкидей күнүмдүк жашоосун уланта беришет. Уйкудан туруп көзүн ачканда түз эле жуунуучу бөлмөгө барат. Сейдакматовдор тарабынан мектеп окуучулары үчүн «Кыргыз тилинин фразеологиялык сөздүгү» жарык көрүп, окуучулар, студенттер, тил жана адабият мугалимдери, илимий изилдөөчүлөр, дегеле жалпы калайык-калк үчүн пайдалуу китептерден болуп калды десек болот. . Анткени башка элдерде бул темага байланыштуу бир топ эле эмгектер бар. «Методика преподавания русской фразеологии в 4-6 классах киргизской школы» 1975 , Расстегаева Ф.

Next

Валентина Шевченко кыргыз күйөрмандарына кыргыз тилинде ыраазычылык билдирди

резюме кыргыз тилинде

Бирок адамдардын көпчүлүгү, буга акылы жетпей, эч качан жете албай турган кыялдардын артынан кубалай беришет. Дененин температурасы 35 градуска түшкөндө, кооптуу абал пайда болот. Аллахтын бар экени апачык көрүнүп турат. Бул алардын дайыма өздөрүнүн абалына шүгүр кылышына себеп болот. Бул дүйнөдө Жаратканга ибадат кулчулук кылууга буюрулдум жана муну канчалык аткараарым сыналды.

Next

Мамлекеттик тилде окутуу

резюме кыргыз тилинде

Мындай тартип эч качан кокусунан пайда болбойт. Чакыруу машинкада компьютерде же басмаканалык жол менен даярдалат басылат. Тексти жазууда бардык бош жерлер сызык менен толтурулат. Анын фразеологизмдердин өзгөчө түрү болгон идиомаларды изилдөө иштерине арналган «Идиомалардын макал-лакап менен карым-катышы» 1969 , «Кыргыз тилиндеги идиомалар жөнүндө» 1969 , «Идиомалардын лексикалык варианттары» 1970 , «Идиомалардын синонимдери жөнүндө» 1970 ж. Бирок арадан бир күн өтпөстөн, гүлдөрдүн түсү кубарып, өздөрү соолуп баштайт. Андан бери түркологияда фразеологияга арналган теориялык жана методикалык багыттагы көптөгөн эмгектер иштелди жана иштелип жатат.

Next

Валентина Шевченко кыргыз күйөрмандарына кыргыз тилинде ыраазычылык билдирди

резюме кыргыз тилинде

Алардын айрымдары мунун жол-жоболору аймактарга жана андагы угарман, көрөрмандарга карата иштелип чыгышы керектигин айтышууда. Андан соң чирип, жаман жыт чыгара баштайт. Анда кайрылуунун мазмуну жана себеби көрсөтүлөт. Резюме руководителя отдела маркетинга - образец, пример резюме Резюме руководителя отдела маркетинга - образец, пример резюме Земцов Петр Ильич Адрес: Москва, Чумакова, 35, 90 Телефон: 000-65-32 E-mail: info mail. Кыргызстандын Герби официалдуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символу. Окуу куралынын 1991-жылы жарык көргөн 3-басылышы «Сөз айкашы» Словосочетание , «Туруктуу сөз айкашы» Фразеология , «Өтмө маани» Идиома деген темадагы материалдар чакан формада теориялык материаларды камтуу менен бирдикте, ар бир темадан кийин тиешелүү тапшырмалар берилгендиги менен өзгөчөлөнөт.

Next

Кыргыз Республикасынын Герби

резюме кыргыз тилинде

Демек фразеологияны окутуунун көлөмү «Азыркы кыргыз тилинин лексикология» бөлүмүнө бөлүнгөн сааттардын санынан көз каранды болот. Кичинекей үңкүрүбүздө бактылуу өмүр сүрөбүз. «Карынын сөзүн капка сал», «Ырыс алды - ынтымак», «Биринчи байлык - ден соолук» ж. Кээ бир учурда алардын маанисин бир нече сөздөр, же суйлөмдөр менен түшүндүрүүгө туура келет. Бул терминдер доскага алдын-ала жазылып, кагаз, маркер таратылып, студенттердин тобуна тапшырылат.

Next

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

резюме кыргыз тилинде

Педагогика 48 3 26 2 22 1 3 экз. Фразеологияны окутууга байланыштуу мындай кошумча каражаттардын жетишсиздигин эске алып, окутуучуларга таяныч үлгү катары өздөрү да мындай тапшырмалардын варианттарын түзүү үчүн пайдалануу үчүн иштеп чыктык. Компоненттердин бирөөнү эле алып салсак, же орун которуштурсак, фразеологиялык жалпы мааниси чыкпай калат. Бирок ал балдар орус тилин да билиш керек. Бирок сүзүп баратып бир үндү уктуңуз: «Ойгон! Акунованын «Орто мектептерде фразеологияны окутуунун методикасы» 1998 деген темада корголгон магистрдик диссертациясынан башка барандуу эмгек жазыла элек.

Next